Sökresultat för "11 berättelser om engagemang"

Pianolärare: Undervisning förutsätter en känsla av att man är på samma sida

Kari Tikkala är född i en familj av musiker och har under sin karriär prisbelönats som konsertpianist. Karriären som musiker har lärt Kari mycket som han nu har nytta av som lärare. Kari tror att musikstudier kan vara till stor nytta och glädje också för dem som börjar jobba inom andra branscher.

24.03.2021 Nyheter
Rektorn styr, inspirerar och visar vägen för arbetsgemenskapen

Rektorn för Kivimaa skola, Tuula Herkepeus, såg som lärare hur stor betydelse läraren har för barnets tillväxt. Nu som rektor gläder hon sig över att ha en engagerad och motiverad arbetsgemenskap omkring sig. Mod, vänlighet, frihet och ansvar utgör ledstjärnorna för det dagliga arbetet.

24.03.2021 Nyheter
Språklärare i gymnasiet: Det viktigaste i arbetet är mänsklig dialog

Pirjo Väli-Torala drömde om läraryrket redan som ung, eftersom hon trivdes så bra i skolan. Tjugo år som språklärare i gymnasiet har även lärt läraren. Också under pågående reformer bör man se till att läraren har tid att möta den studerande som människa.

24.03.2021 Nyheter
"Den stunden när ett sorgset barn igen leende återvänder till leken är givande"

Samira Ouazizi, som studerar till lärare inom småbarnspedagogik, vill som lärare garantera alla barn en trygg möjlighet att utvecklas till sig själva. Arbetet är viktigt, men enbart arbetets betydelse räcker inte till för att åtgärda lärarbristen. Botemedlet är enkelt: högre lön, säger Samira.

24.03.2021 Nyheter
Daghemsföreståndare: Positivitet och öppenhet gentemot världen är bland det viktigaste som fostran kan ge

Annukka Hulkkonen utexaminerades från Uleåborgs universitet år 1996 bara ett år efter det att småbarnspedagogik hade godkänts som läroämne vid universiteten. Hulkkonen var den enda i sin årskurs som avlade kandidatexamen inom småbarnspedagogik. Under sin långa karriär har hon sett att branschen fått ökat anseende, men också att kraven inom arbetet ökat.

24.03.2021 Nyheter
Lärare uppmuntrar sina kollegor till barmhärtighet – äkta närvaro är viktigare än perfektion

Reetta Nisonen lär ut bildkonst i högstadiet och gymnasiet och handleder lärarstuderandes praktik. Som lärare upplever hon att motivationen har stor betydelse i arbetet. Hon har ett tydligt budskap till de lärarstuderande som oroar sig över de höga krav som arbetet ställer: det viktigaste som lärare är inte att vara perfekt, utan att vara mänsklig inför eleverna.

24.03.2021 Nyheter
Klasslärare: Utan utbildning finns det ingen bildning och inget fungerande samhälle

Joanna Lukkarila undervisar lågstadieelever i Helsingfors snabbt föränderliga innerstad. För henne är lärararbetets grundläggande betydelse värd att försvara: att försvara ett jämlikt samhälle och erbjuda en uppväxtmiljö som är rättvis och trygg för barnen.

23.03.2021 Nyheter
Lärare inom yrkesutbildningen: Studerandenas tro på sig själva växer genom upplevelser av att lyckas

Yrkesläraren Kimmo Siuruainen säger att engagemanget i arbetet utgår från att man inser hurdant exempel man som lärare utgör för de unga studerandena. Utöver yrkeskunskap krävs det att en lärare är handlingskraftig, förstående och ibland även omtänksam.

23.03.2021 Nyheter
Akademilektorn förlitar sig i sin undervisning på konkret problemlösning och höga målsättningar

Lektorn i nationalekonomi Jonas Lagerström säger att höga målsättningar motiverar de studerande och får dem att arbeta flitigare. Lärarens uppgift är också att hjälpa de studerande att inse sin egen potential och bli av med onödiga fördomar.

23.03.2021 Nyheter
Yrkeshögskolelärare: Det bästa med mitt jobb är att se de studerande växa i yrket

Kristiina Mutka-Vierula har gjort en lång karriär som lärare och hon vill i sitt arbete lyfta fram betydelsen av företagsamhet och social gemenskap. Det bästa som lärare vid en yrkeshögskola är fortfarande när man ser hur det egna arbetet pushar de studerande till att växa i yrket.

23.03.2021 Nyheter