Sökresultat för "Arbetshälsa"

Inneluftproblem på arbetsplatsen? OAJ tipsar vad föreståndare och chefer ska tänka på

Inneluftproblem är tyvärr alltför vanliga i daghem, skolor och läroanstalter. OAJ:s arbetslivsombudsman sammanställde en checklista för hur man går till väga vid inneluftproblem. Som bäst pågår OAJ:s temaläsår för välbefinnande i arbetet och novembertemat är arbetsmiljön.

24.10.2019 Nyheter
OAJ on the Road: I fokus välmående i arbetet

OAJ lyfter fram välmående i arbetet under sin landskapsturné som har dragit igång. OAJ on the Road besöker sex orter runt om i landet och först i tur var Kajana.

29.08.2019 Nyheter
Registrera dig till Educa 2020

Educa fyller 25 år. Du kommer gratis in på jubileumsmässan, men för att undvika köer är det smart att registrera sig i förväg.

19.08.2019 Nyheter
Temaårets medlemsförmåner för välmående i arbetet

OAJ har nya medlemsförmåner för att främja välmående i arbetet; Feelingmätare, Firstbeat-Livsstilsanalys och Academy of Brains nätcoaching.

25.07.2019 Sida
Arbetarskyddet stöder medlemmarna

OAJ stöder medlemmarnas välbefinnande i arbetet. Arbetarskyddet och vår intressebevakning främjar och utvecklar hälsa och säkerhet i daghem, skolor och läroanstalter.

12.07.2019 Sida
Undersökningsresultat om arbetsförhållandena inom utbildningssektorn

Vi genomför vartannat år en arbetslivsbarometer. Barometern ger en heltäckande bild av lärarnas och chefernas arbetsvälmående, arbetsförhållanden och trygghet inom utbildningssektorn.

12.07.2019 Sida
Undersökningsresultat om daghemsföreståndarnas arbetsförhållanden

Daghemsföreståndarens arbete har blivit mera mångsidigt och samtidigt har ansvaret ökat. Våra undersökningar visar att det finns många saker att förbättra.

12.07.2019 Sida
Forskningsresultat om inneluftproblem

Inneluftproblem har blivit ett stort gissel inom utbildningssektorn. Dåligt byggda skolhus, dåligt utförda reparationer, bristfälligt underhåll och otillräcklig ventilation har medfört olägenheter för hälsan för 40 procent av lärarna.

12.07.2019 Sida
Tid för tack och vila

Läsåret lider mot sitt slut och snart tystnar korridorerna i skolor och läroanstalter. Det är dags för en mycket välförtjänt paus för såväl undervisningspersonal som för elever och studerande. Rektorer och chefer arbetar några veckor till med att förbereda nästa läsår och också i daghem och inom forskningen fortsätter arbetet ännu ett tag. Men snart hägrar ledigt för alla.

27.05.2019 Blogg
Många lärare är utmattade – det är viktigt att kunna tala om saken

OAJ:s fullmäktigeledamot Marja Hänninen-Helin önskar att man kunde tala om välmående i arbetet lika naturligt som om hälsosam kost. OAJ sätter arbetsvälbefinnande i fokus nästa läsår.

10.05.2019 Nyheter