Sökresultat för "Yrkesutbildning"

Samarbete med hemmet

Föräldrarna har det primära ansvaret för barnets fostran. Lärare, föreståndare och rektorer stöder vårdnadshavarna i fostringsuppgiften.

06.11.2018 Sida
Lärare på andra stadiet

Andra stadiet omfattar gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Båda studievägarna ger behörighet för högskolestudier.

06.11.2018 Sida
Yrkesstudier avbryts allt oftare – utvecklingen oroar OAJ

Allt fler studerande avbryter sina yrkesstudier. Mest avbrott sker bland unga i åldern 20–24 år.

11.04.2018 Nyheter