Sökresultat för "Förtroendemän"

Förtroendemannaval

Det är förtroendemannaval våren 2023. Valet kan ordnas på ett valmöte eller som ett separat förtroendemannaval. Alla OAJ-medlemmar hos den ifrågavarande arbetsgivaren är valbara och röstberättigade..

22.02.2023 Sida
Alavo måste betala ersättning för olagliga visstidsanställningar

Alavo stad ska betala ersättning till en specialklasslärare för två olagliga visstidsanställningar. Enligt OAJ:s jurist skulle det löna sig för kommunerna att satsa på rekryteringskompetens för att undvika olagligheter.  

05.06.2019 Nyheter
Förtroendemannens uppgifter

Förtroendemannen representerar fackorganisationen och dess medlemmar på arbetsplatsen.

11.02.2019 Sida