Sökresultat för "Yrkesetik"

Etiska rådet

Undervisningssektorns etiska råd tar ställning till allmänna etiska frågor och främjar den viktiga etiska diskussionen.

06.11.2018 Sida
Lärarens yrkesetik och yrkesetiska principer

Värdegrunden i läraryrket är människovärde, sanningsenlighet, rättvisa samt frihet och ansvar.

06.11.2018 Sida
Comenius ed

Comenius ed är ett etiskt rättesnöre för lärarna. Eden kan jämställas med läkarnas eller ingenjörernas ed.

06.11.2018 Sida
Yrkesetik

Allt lärande innefattar värderingar och etiska ställningstaganden. I de etiska principerna återspeglas de gemensamma värderingar som lärare förväntas ha.

06.11.2018 Sida