Sökresultat för "Läroplikt"

OAJ-enkät: Förtroendemännen är bekymrade över hur pengarna för den utvidgade läroplikten används lokalt

Arbetet med att genomföra den utvidgade läroplikten är fortfarande i startgroparna och det finns stora lokala skillnader. Det visar vår färska enkätundersökning som riktades till FOSU-förtroendemän som representerar OAJ-medlemmar.

15.04.2021 Nyheter
Frågor om läroplikten? Haka på våra FB-live sändningar!

I januari ordnar OAJ tre diskussions- och infomöten i Facebook om utvidgningen av läroplikten. OAJ:s sakkunniga diskuterar den aktuella frågan och tittarna kan ställa frågor och kommentera.

12.01.2021 Nyheter
Läroplikten utvidgas i augusti 2021 – lagförslaget överlämnades till riksdagen

Statsrådet överlämnade idag till riksdagen regeringspropositionen om att utvidga läroplikten till 18 års ålder. Utbildningen på andra stadiet blir avgiftsfri för studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten. OAJ är nöjd över att handledningen stärks, men förutsätter att man utvärderar hur finansieringen räcker till.

15.10.2020 Nyheter
Läropliktslagarna snart i riksdagen – vid OAJ:s seminarium diskuteras olika aspeketer på reformen

Vad innebär en förlängning av läroplikten? Varför reformera och hur ska finansieringen ordnas? Vid OAJ:s seminarium den 25 september diskuteras en förlängning av läroplikten ur olika perspektiv. Du kan följa med seminariet online.

16.09.2020 Nyheter
Då man har fler än 500 att handleda i en yrkesläroanstalt blir kvaliteten lidande

Virpi Salminen har över 500 yrkeskolstuderande att handleda. Med färre skulle studerandenas behov snabbare kunna tillgodoses.

04.03.2020 Nyheter
Taloustutkimus kartlade: Finländarna vill ha lagstadgad lärardimensionering

Över 80 procent av finländarna anser att det behövs en lagstadgad lärardimensionering. Många andra branscher har redan personaldimensionering i lag. OAJ:s ordförande Olli Luukkainen undrar varför utbildningsområdet ska utgöra undantag. Enligt OAJ:s beräkningar kan man till exempel genomföra dimensioneringen av studiehandledare redan med de pengar som utlovas i regeringsprogrammet.

06.02.2020 Pressmeddelande
Så här ser vår läropliktsmodell ut

Den nuvarande läropliktsmodellen fungerar inte som sådan. Vi kommer med åtgärdsförslag för att förnya läroplikten till en mera enhetlig och omfattande del av lärstigen.

08.11.2018 Sida
Vår läropliktsmodell svarar på många problem

Jämlikhet gav Finland en hundra år lång framgångssaga. Nu måste vi ändra läroplikten till att svara på dagens behov så att framgången kan fortsätta.

08.11.2018 Sida
OAJ:s läropliktsmodell

OAJ vill erbjuda förskoleundervisning redan för femåringar och förlänga läroplikten till yrkesexamen eller studenten. Vi vill också se satsningar på elevstöd i ett tidigt skede. Vår nuvarande läropliktsmodell är föråldrad och därför föreslår vi en ny modell.

08.11.2018 Sida
OAJ:s läropliktsmodell: sammanfattning

Det finns 69 000 marginaliserade unga under 30 år i Finland. Marginaliseringen kostar samhället årligen 1,4 miljarder euro. OAJ:s läropliktsmodell tryggar alla en god grund för det egna kunnandet. Genom att modigt förnya läroplikten, kan vi lyfta finländarnas nivå på utbildning och kunnande samt förhindra att unga marginaliseras. Reformen behöver en lång övergångstid och ramarna ska anges i nästa regeringsprogram.

04.11.2018 Publikation