Sökresultat för "Digitalisering"

OAJ:s digiundersökning: Lärarna har för få digitala verktyg och för stor arbetsbörda

Var sjunde lärare i grundskolan och var tionde i gymnasiet har inte tillgång till digitala arbetsverktyg som arbetsgivaren står för. OAJ vill att varje lärare har en digital enhet som arbetsgivaren bekostar. OAJ ger förslag till hur man främjar digitaliseringen.

21.03.2019 Nyheter
Digitaliseringen i utbildningen

Dagens skola är mitt uppe i digitaliseringen. Informations- och kommunikationsteknik är medborgarfärdigheter och digitaliseringen är nödvändig också i skolan. Vi betonar att det ingalunda är apparater och program som är de viktigaste i digitaliseringen, för det är lärarna!

09.11.2018 Sida
OAJ och digitala språnget

Digitaliseringen av utbildningen – var står vi nu? OAJ har utrett saken och ger svar på hur det digitala språnget ska genomföras.

29.01.2016 Publikation