Sökresultat för "Internationellt"

Nätverk för solidaritetsarbete

OAJ är aktivt med i bland annat Världslärarorganisationen EI och samarbetsorganisation för europeiska lärarfack ETUCE. På hemmaplan har vi utvecklingssamarbete och annat solidaritetsarbete genom vårt solidaritetsnätverk och utomlands i samarbete med Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK, EI:s regionkontor och med lärarorganisationer i olika länder.

27.03.2023 Sida
OAJ med i Näsdagen: Med utbildning hjälper vi världens barn

OAJ har på fem år samlat in hela 300 000 euro till förmån för världens barn. Idag kulminerar insamlingen i Näsdagen.

11.11.2022 Nyheter
OAJ avbryter samarbetet med den ryska lärarfackföreningen ESEUR

OAJ kommer tills vidare att avbryta samarbetet med den ryska lärarfackföreningen ESEUR och fördömer Rysslands agerande i Ukraina.

02.03.2022 Nyheter
OAJ stödjer Ukraina tillsammans med lärarorganisationernas internationella gemenskap

Rysslands krigshandlingar i Ukraina kan inte accepteras. OAJ stödjer Ukraina tillsammans med lärarorganisationernas internationella gemenskap och önskar ett snabbt fredsslut.

25.02.2022 Blogg
Finland offentliggjorde utvecklingsmål vid ISTP-toppmötet

ISTP-toppmötet för de ledande utbildningsländerna avslutades på torsdagen. Länderna offentliggjorde sina åtaganden för att utveckla sina utbildningssystem. Finlands tre åtaganden fokuserar på tillräckligt stöd för lärandet, att förbättra lärarnas arbetsförhållanden och att bättre beakta hela lärostigen i utvecklingsarbetet.

22.10.2021 Nyheter
OAJ stärker lärarnas fackliga verksamhet i Eswatini

I Eswatini i södra Afrika är fackföreningar förbjudna, lärarna har låga inkomster och utbildningen har låg samhällelig status. Men lärarna utvecklar entusiastiskt den fackliga verksamheten. OAJ har tillsammans med SASK startat ett utvecklingssamarbetsprojekt för att stödja Eswatinis lärarförening SNAT.

08.04.2020 Nyheter
Christer Holmlund från Finland ny generalsekreterare för NLS

Christer Holmlund har utsetts till generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS. Holmlund arbetar nu som ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund FSL som hör till OAJ.

28.11.2019 Nyheter
NLS söker generalsekreterare

Nordiska Lärarorgationernas Samråd NLS söker generalsekreterare. Tjänsten bör tillträdas våren 2020 då nuvarande generalsekreteraren går i pension. Ansökan ska vara inne senast den 2 september 2019.

14.08.2019 Nyheter
Lärarorganisationen EI:s världskongress i Bangkok: OAJ-delegaterna värnar om lärarnas pedagogiska frihet

Alla barn måste ha rätt att gå i skola och alla borde ha möjlighet till livslångt lärande. Bland annat det här lyfts fram på Education Internationals världskongress som pågår hela veckan i Bangkok, Thailand.

24.07.2019 Nyheter
NLS samlas på Åland – avstamp inför EI:s världskongress

De nordiska lärarorganisationerna är samlat till vårmöte i Mariehamn. Utöver de nationella frågorna diskuterar NLS också en eventuell nordisk samsyn inför EI:s världskongress i juli.

21.05.2019 Nyheter