Sökresultat för "Arbetsmiljö"

Tid för tack och vila

Läsåret lider mot sitt slut och snart tystnar korridorerna i skolor och läroanstalter. Det är dags för en mycket välförtjänt paus för såväl undervisningspersonal som för elever och studerande. Rektorer och chefer arbetar några veckor till med att förbereda nästa läsår och också i daghem och inom forskningen fortsätter arbetet ännu ett tag. Men snart hägrar ledigt för alla.

27.05.2019 Blogg
Många lärare är utmattade – det är viktigt att kunna tala om saken

OAJ:s fullmäktigeledamot Marja Hänninen-Helin önskar att man kunde tala om välmående i arbetet lika naturligt som om hälsosam kost. OAJ sätter arbetsvälbefinnande i fokus nästa läsår.

10.05.2019 Nyheter
Inneluftproblem måste åtgärdas och staten stå för kostnaderna – det anser finländarna och nästan alla partier

Statligt stöd behövs för att lösa inneluftproblemen. Det här anser nio av tio finländare och nästan alla partier. Av riksdagspartierna är det bara samlingspartiet som är av annan åsikt.

02.04.2019 Nyheter
Drabbade av inneluftproblem: ”Vi vill bli tagna på allvar”

Det är viktigt att någon lyssnar och reagerar på inneluftfrågor. En öppen och ärlig information om hur saker framskrider eller inte framskrider behövs också. Det anser nästan 900 OAJ-medlemmar i en idékläckning som gjordes på nätet.

25.02.2019 Nyheter
Sjuklön och läkarbesök

Lönen för sjukledighet beror på vilket avtal du följer. I regel ska läkarbesök göras utanför arbetstiden oavsett avtal.

22.11.2018 Sida
Företagshälsovård och tidigt stöd

När ditt välbefinnande i arbetet riskerar att vackla kommer företagshälsovården till din hjälp. Det tidiga stödet garanterar att du kommer att må bra igen så fort som möjligt.

07.11.2018 Sida
Osaklig behandling och trakasserier

Om det förekommer osaklig behandling, som trakasserier, mobbning eller annat osakligt beteende på arbetsplatsen äventyras arbetshälsan och säkerheten i arbetsmiljön.

07.11.2018 Sida
Arbetsrelaterad stress

Också det trevligaste arbetet kan ibland kännas stressigt. Små mängder stress är ofta positivt men blir stressen skadlig resulterar den i gemensamma bekymmer för både arbetstagaren och arbetsgivaren.

07.11.2018 Sida
Arbetsbelastning

Lärarna upplever belastning i arbetet i högre grad än i många andra yrken.

07.11.2018 Sida
Diskriminering

Diskriminering är förbjudet i arbetslivet – också vid anställning. Även om en arbetsgivare kan välja att anställa den i sitt tycke lämpligaste personen begränsas arbetsgivarens rekryteringsrätt av diskrimineringsförbuden i lagstiftningen.

06.11.2018 Sida