Sökresultat för "Arbetsmiljö"

Företagshälsovård och tidigt stöd

När ditt välbefinnande i arbetet riskerar att vackla kommer företagshälsovården till din hjälp. Det tidiga stödet garanterar att du kommer att må bra igen så fort som möjligt.

07.11.2018 Sida
Osaklig behandling och trakasserier

Om det förekommer osaklig behandling, som trakasserier, mobbning eller annat osakligt beteende på arbetsplatsen äventyras arbetshälsan och säkerheten i arbetsmiljön.

07.11.2018 Sida
Arbetsrelaterad stress

Också det trevligaste arbetet kan ibland kännas stressigt. Små mängder stress är ofta positivt men blir stressen skadlig resulterar den i gemensamma bekymmer för både arbetstagaren och arbetsgivaren.

07.11.2018 Sida
Arbetsbelastning

Lärarna upplever belastning i arbetet i högre grad än i många andra yrken.

07.11.2018 Sida
Diskriminering

Diskriminering är förbjudet i arbetslivet – också vid anställning. Även om en arbetsgivare kan till ett arbetsavtalsförhållande välja att anställa den i sitt tycke lämpligaste personen begränsas arbetsgivarens rekryteringsrätt av diskrimineringsförbuden i lagstiftningen.

06.11.2018 Sida
Arbetslivsbarometern 2017

OAJ:s arbetslivsbarometer 2017 visar oroväckande tendenser inom utbildningssektorn. Arbetsglädjen, arbetsinspirationen och arbetstillfredsställelsen bär inte längre lika bra som tidigare. Belastningsfaktorerna är många och arbetstiden räcker inte till för alla uppgifte

17.05.2018 Nyheter
Utbildningssektorns arbetslivsbarometer: sammanfattning

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har kartlagt lärarnas och chefernas välbefinnande i arbetet, arbetsförhållanden och trygghet. 1127 lärare och chefer deltog i undersökningen 2017.

17.05.2018 Publikation
Statsrådet godkände åtgärdsprogrammet Sunda lokaler

Statsrådet har idag godkänt åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028. OAJ förväntar sig snabba åtgärder.

03.05.2018 Nyheter