Sökresultat för "Karriär"

Kanaler för arbetssökning

Arbetssökandet börjar med att leta efter intressanta jobb. Vi har samlat en rad tips åt dig för att visa på vilka alla ställen du kan hitta ett nytt arbete.

08.11.2018 Sida
Intjäning av pension

Pensionens storlek påverkas av en mängd ändringar i pensionssystemet. Se efter hur du intjänar din pension.

08.11.2018 Sida
Pensionslagen

Det finns många olika orsaker till att gå i pension – därför finns det också flera pensionsslag. I allmänhet ger pensionen trygghet då man blir gammal eller oförmögen att arbeta.

08.11.2018 Sida
Pensionsålder

I utbildningssektorn kan pensionsåldern vara allmän, personlig eller yrkesbaserad: i de olika alternativen kan pensionsåldern och den intjänade pensionen variera betydligt.

08.11.2018 Sida
Checklista för dig som ska gå i pension

Det är trevligare att gå i pension när du vet vad du ska tänka på. Checklistan för att gå i pension hjälper dig.

08.11.2018 Sida
Slutlön och arbetsintyg

När ditt arbete upphör ska du komma ihåg att kontrollera din slutlön och begära ett arbetsintyg.

07.11.2018 Sida
Hävning av arbetsavtal under prövotid

I början av anställningsförhållandet kan man iaktta en prövotid, under vilken bägge parter kan häva tjänste- eller arbetsavtalsförhållandet så att det upphör omedelbart.

07.11.2018 Sida
Permitteringar

Permittering innebär att arbetet och lönebetalningen avbryts tillfälligt medan anställningsförhållandet i övrigt fortsätter att gälla.

07.11.2018 Sida
Arbetsgivaren säger upp

När en arbetsgivare säger upp ett ordinarie tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller ett tjänsteförhållande för viss tid innan det löper ut, ska grunderna uppfylla lagens villkor.

07.11.2018 Sida
När du säger upp dig själv

Uppsägningstiden börjar löpa följande dag efter att uppsägningen meddelats arbetsgivaren.

07.11.2018 Sida