Sökresultat för "Karriär"

Prövotid

Med prövotid avses en period som börjar när anställningsförhållandet inleds, under vilken tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren samt arbetsgivaren kan lära känna varandra och se om anställningsförhållandet fungerar och vid behov häva förhållandet utan uppsägningstid.

06.11.2018 Sida
Arbetsavtalsförhållande

Om din arbetsgivare är en privat aktör, till exempel en stiftelse, ett aktiebolag eller en garantiförening, står du i arbetsavtalsförhållande. Om du arbetar inom den kommunala sektorn som lärare inom småbarnspedagogik står du också i regel i arbetsavtalsförhållande.

06.11.2018 Sida
Tjänsteförhållande

Om din arbetsgivare är en kommun, samkommun eller staten, står du i allmänhet i tjänsteförhållande, för i lärarens arbete ingår offentlig maktutövning.

06.11.2018 Sida
Upphovsrätten i läraryrket

Upphovsrättigheter är en del av lärarens vardag. Hurdant material får jag använda och måste jag ha tillstånd? Kolla också vilka regler som gäller om material som läraren själv har utarbetat.

06.11.2018 Sida
Lärare i grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning ger eleverna förmåga att uttrycka sig och kanske intresse för senare konststudier. Främsta målgruppen är barn och unga.

06.11.2018 Sida
Lärare inom vuxenutbildningen och fritt bildningsarbete

Den yrkesinriktade vuxenutbildningen leder till fristående examina. Inom fritt bildningsarbete avläggs inte examen.

06.11.2018 Sida
Lärare inom högskoleutbildningen

Universitet och yrkeshögskolor bildar vårt högskolenät. Universiteten kännetecknas av vetenskaplig forskning medan yrkeshögskolorna är mera praktiskt inriktade på arbetslivet.

06.11.2018 Sida
Lärare på andra stadiet

Andra stadiet omfattar gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Båda studievägarna ger behörighet för högskolestudier.

06.11.2018 Sida
Lärare inom den grundläggande utbildningen

Den grundläggande utbildningen ska vara jämlik och alla ska tryggas kunskaper som behövs för fortsatta studier.

06.11.2018 Sida
Lärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Lärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning stöder och främjar barnets uppväxt, utveckling och kunnande.

06.11.2018 Sida