Sökresultat för "Utbildningssystemet"

Hej lärare – det här är bra att veta

Lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft i september 2018. Vad ändras för mig som är lärare inom småbarnspedagogik?

11.10.2018 Publikation
Lärare i småbarnspedagogik på dagisarna– flera kommuner tog genast de nya yrkesbeteckningarna i bruk

De nya yrkesbeteckningarna inom småbarnspedagogiken trädde i kraft i början av september. Exempelvis i Lempäälä togs de nya yrkesbeteckningarna genast i bruk.

13.09.2018 Nyheter
Lagen om småbarnspedagogik träder ikraft - kommunerna ska agera

Småbarnspedagogikens kvalitet blir ännu bättre när personalens utbildningsnivå höjs och yrkesbeteckningarna förtydligas enligt utbildningsbakgrund.

31.08.2018 Nyheter
Daghemmen välkomnar politikerbesök

I somras godkände riksdagen en ny lag om småbarnspedagogik. Men hur ser vardagen ut på dagis? Nu slår daghemmen upp dörrarna för politikerna

14.08.2018 Nyheter
Yrkesstudier avbryts allt oftare – utvecklingen oroar OAJ

Allt fler studerande avbryter sina yrkesstudier. Mest avbrott sker bland unga i åldern 20–24 år.

11.04.2018 Nyheter
OAJ-enkät: Gymnasielärarnas arbetsmängd har ökat

Arbetsmängden har ökat rejält för gymnasielärarna. På sju år har allt annat arbete ökat förutom undervisningen. Det här visar den gymnasieenkät som publicerades idag. OAJ föreslår hur problemen ska åtgärdas.

06.04.2018 Nyheter