Sökresultat för "Läraryrket"

Klasslärare: Utan utbildning finns det ingen bildning och inget fungerande samhälle

Joanna Lukkarila undervisar lågstadieelever i Helsingfors snabbt föränderliga innerstad. För henne är lärararbetets grundläggande betydelse värd att försvara: att försvara ett jämlikt samhälle och erbjuda en uppväxtmiljö som är rättvis och trygg för barnen.

23.03.2021 Nyheter
Lärare inom yrkesutbildningen: Studerandenas tro på sig själva växer genom upplevelser av att lyckas

Yrkesläraren Kimmo Siuruainen säger att engagemanget i arbetet utgår från att man inser hurdant exempel man som lärare utgör för de unga studerandena. Utöver yrkeskunskap krävs det att en lärare är handlingskraftig, förstående och ibland även omtänksam.

23.03.2021 Nyheter
Akademilektorn förlitar sig i sin undervisning på konkret problemlösning och höga målsättningar

Lektorn i nationalekonomi Jonas Lagerström säger att höga målsättningar motiverar de studerande och får dem att arbeta flitigare. Lärarens uppgift är också att hjälpa de studerande att inse sin egen potential och bli av med onödiga fördomar.

23.03.2021 Nyheter
Yrkeshögskolelärare: Det bästa med mitt jobb är att se de studerande växa i yrket

Kristiina Mutka-Vierula har gjort en lång karriär som lärare och hon vill i sitt arbete lyfta fram betydelsen av företagsamhet och social gemenskap. Det bästa som lärare vid en yrkeshögskola är fortfarande när man ser hur det egna arbetet pushar de studerande till att växa i yrket.

23.03.2021 Nyheter
Lärare inom småbarnspedagogik: Det är stort att lära de små

För Aleksi Vehmassalo som är lärare inom småbarnspedagogik är det viktigt att erbjuda barnen en trygg barndom och lärandemiljö. Arbetet är meningsfullt, jämlikhet främjas och barnens glädje är ett extra stort plus. Aleksi vet vad som skulle avhjälpa lärarbristen inom branschen.

23.03.2021 Nyheter
Taloustutkimus undersökning: Finländarna värdesätter lärare - av beslutsfattarna förväntas uppskattande åtgärder

Finländarna anser att lärarna är en av de viktigaste yrkesgrupperna med tanke på landets framtid. Så gott som alla uppskattar lärarnas arbete mycket. Det här framgår i Taloustutkimus undersökning som har gjorts på uppdrag av OAJ. Ordföranden Olli Luukkainen är glad över resultatet men påminner om att uppskattning också ska visas i handlingar.

11.03.2021 Pressmeddelande
Lärarna i Finland valdes till årets utbildningspåverkare – yrkesskickligheten har framhävts i undantagsförhållandena

Utmärkelsen Årets utbildningspåverkare 2020 gick till de finländska lärarna. OAJ:s ordförande Olli Luukkainen offentliggjorde OAJ-styrelsens val vid den digitala Educa-mässan.

30.01.2021 Nyheter
OAJ ska höja läraryrkets status – ”Tillsammans kan vi göra vad som helst”

OAJ:s fullmäktige har beslutat om en storsatsning i syfte att stärka läraryrkets anseende. OAJ-medlemmarnas arbete är viktigt för hela samhället och det här vill vi uppmärksamma finländarna på. Vi önskar att hela OAJ-gemenskapen inspireras med redan i projektplaneringen.

19.11.2020 Nyheter
Pandemin betonar Världslärardagens betydelse – ”Den krävande uppgiften att vara lärare har underskattats”

Världslärardagen firas den 5 oktober i en tid fylld med utmaningar. Världslärarorganisationen EI inbjuder alla lärare från hela världen att dela med sig av sina erfarenheter och att fira sina prestationer. OAJ tillkännager sina kommunalvalsmål på lärardagen och ordnar en valpanel. Vidare är vi med om att ordna en virtuell fest för lärarna.

30.09.2020 Nyheter
Hej medlem - berätta vad som fungerar och inte fungerar i undervisningen. Svara på vår enkät!

OAJ kartlägger hur undervisningsarrangemangen har fungerat i undantagstiderna inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och i gymnasiet. Jaakko Salo, utbildningspolitisk chef vid OAJ, önskar att många svarar på enkäten. Det är ett lätt sätt att arbeta för bättre fungerande praxis!

25.05.2020 Nyheter