Comenius ed är ett etiskt rättesnöre för lärarna. Eden kan jämställas med läkarnas eller ingenjörernas ed.

De centrala principerna i lärarnas yrkesetik finns i Comenius ed som har utarbetats av Undervisningssektorns etiska råd.

Eden kan sväras av alla behöriga lärare på alla utbildningsnivåer; den är avsedd för alla lärare ända från småbarnspedagogikens områden till högskoleutbildning.

Comenius ed stärker lärarens yrkesetik och yrkesidentitet. Eden påminner om att läraren bör eftersträva rättvisa i varje situation. Eden stärker också samhörigheten i yrkeskåren.

Att svära eden

OAJ:s regionföreningar och FSL ordnar årligen möjlighet att svära Comenius ed.

Eden kan sväras exempelvis i samband med firandet av Världslärardagen, vid ett årsmöte eller någon annan årligen återkommande fest eller tillställning som OAJ-föreningen ordnar. Eden kan också avläggas i samband med Educa-mässan.

Eden kan avläggas till en lärare som själv har svurit eden. Vi rekommenderar att hela texten läses upp varefter de som avlägger eden svarar "Jag svär".

Comenius ed (PDF)

Dela