• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo
Kuvituskuva

Kuka on vastuussa, jos lapselle tai oppilaalle tapahtuu jokin vahinko päiväkoti- tai koulupäivän aikana? Tällaisia tilanteita voi tulla eteen esimerkiksi retkillä tai liikunnanopetuksessa. Tutustu, mitä opettajan vastuulle kuuluu.

Opettajan tehtävänä on tukea ja edistää lasten, nuorten ja aikuisten oppimista ja osaamisen kehittymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajan tulee antaa oppilailleen heidän kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta.

Opettajan tulee toimia yhteistyössä kotien kanssa. Hänen tulee tiedottaa huoltajia kaikista lapsen koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvistä asioista, kuten arvioinnista, oppimisen tavoitteista, koulun oppimisympäristöistä, työtavoista ja lukuvuoden tapahtumista.

Vastuut ja velvollisuudet kulkevat käsi kädessä

Opettajalla on kasvatus-, opetus- ja arviointivastuun lisäksi muita vastuita ja velvollisuuksia. Opetustyön vastuut ja velvollisuudet kulkevat käsi kädessä.

Opettaja on jakamattomassa vastuussa ryhmänsä lapsista tai oppilaista koko heidän päiväkoti- tai koulupäivänsä ajan. Vastuu oppijasta on sitä suurempi, mitä nuoremman oppijan kanssa opettaja työskentelee.

Muistathan, ettei opettajan vastuuta voi siirtää muille.

Kun huoli herää

Mitä tehdä, kun opettajalla herää huoli oppilaastaan? OAJ on laatinut opettajien avuksi prosessikaavion huolen selvittämiseksi. Voit ladata kaavion alta.

Tutustu kaavioon (PowerPoint)

Opettajat avainasemassa turvallisen oppimisympäristön rakentamisessa

Jokaisella lapsella ja oppilaalla on oikeus turvalliseen kasvu- ja oppimisympäristöön.

Opettaja on avainasemassa turvallisen ympäristön luomisessa. Jos jotain sattuu, vastuullista haetaan ensin opettajista, sitten rehtoreista.

Vastuu rajoittuu koulun toimintaan

Opettaja on opetusryhmänsä osalta vastuullinen koulun toiminnasta, kuten opetuksesta, opetuspaikoille siirtymisistä ja retkistä. Koti- ja koulumatkat, diskot, retkien rahankeruu ja hammashoitolakäynnit eivät ole koulun toimintaa, joten ne eivät kuulu opettajan vastuulle.

Rehtori määrää yleensä välituntien valvontavastuun valvontavuorossa oleville opettajille.

Haastavat tilanteet arjen työssä

OAJ on päivittänyt opettajille tarkoitetun Haastavat tilanteet arjen työssä -oppaan. Oppaassa kerrotaan muun muassa huoltajien kanssa työskentelystä, kanteluista ja sovittelusta, ilmoitusvelvollisuuksista sekä rikosasioista ja -ilmoituksista.

Tutustu oppaaseen tästä

Jaa