• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opetusalan eettinen neuvottelukunta on valtakunnallinen riippumaton elin, joka ottaa kantaa opetusalan eettisiin kysymyksiin. Neuvottelukunta edistää keskustelua opettajan ammattietiikasta.

Opetusalan eettinen neuvottelukunta antaa kannanottoja, järjestää seminaareja ja tekee julkaisuja opetusalan ammattieettisistä kysymyksistä. Neuvottelukunta on ottanut kantaa muun muassa arviointiin, koulukiusaamiseen ja lapsen oikeuksiin. Opettajien eettinen ohjenuora, Comeniuksen vala, on neuvottelukunnan laatima.

Neuvottelukunnan toimikausi alkoi vuoden 2020 alussa ja kestää vuoden 2023 loppuun.

Neuvottelukunnan jäsenet

Arno Kotro, opettaja, puheenjohtaja
Mirjam Kalland, professori, varapuheenjohtaja
Liisa Hakala, yliopistonlehtori, dosentti
Jaakko Heinimäki, teologi
Jouni Välijärvi, professori
Lauri Kurvonen, sihteeri

Neuvottelukunnan kannanotot ja julkaisut

Jaa