• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n jäsenmaksu on pieni hinta jäsenyyden tuomista hyödyistä, kuten edunvalvonnasta ja lukuisista jäseneduista.

Jäsenmaksulaskuja itsemaksaville lähetettiin syyskuussa

27.8. on lähetetty uusi sähköpostiviesti prosenttiperusteista jäsenmaksua itse maksaville. Tässä kirjeessä ovat näkyneet vain loppuvuoden maksut, kuten pitikin.

Jos olet ilmoittanut olevasi palkattomalla jaksolla heinä- joulukuussa, olet saanut tiedot alennetun jäsenmaksun maksamista varten syyskuussa.

Vuoden 2022 jäsenmaksujen maksamista varten lähetetään tiedot tammikuussa.

Jäsenpalveluissa ruuhkaa

Virheellisten laskujen ja järjestelmäuudistuksen ongelmien vuoksi jäsenpalveluissa on ruuhkaa. Puhelinpalvelussa joutuu jonottamaan tavanomaista pidempään ja myös yhteydenottolomakkeilla lähetettyihin kysymyksiin voi joutua odottamaan vastausta tavanomaista pidempään. 

Jäsenpalveluissa toivotaan, että ne, jotka jo ovat ottaneet yhteyttä yhteydenottolomakkeella tai puhelimitse, eivät täytä samasta asiasta uutta yhteydenottolomaketta vaan odottavat vastausta. Jos esimerkiksi olet ilmoittanut työsuhdemuutoksesta ja sähköisessä asioinnissa eli omissa tiedoissa tekemäsi muutoksen kohdalla lukee 'Odottaa hyväksyntää', muutos odottaa jäsenpalvelussa käsittelyä ja jäsenpalvelu hoitaa asian niin pian kuin mahdollista.

Lue uutinen: Jäsenpalvelussa yhä ruuhkaa


Mistä jäsenmaksua maksetaan? 

Jäsenmaksu lasketaan ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioistasi, joihin kuuluvat peruspalkkasi ja kaikki palvelussuhteesi perusteella maksettavat palkanlisät. Näitä lisiä ovat kokemus- ja määrävuosilisät, kalliinpaikanlisät, syrjäseutulisä, työaikakorvaukset, lomaraha, vuosilomakorvaus ja mahdolliset luontaisetujen verotusarvot.

Jäsenmaksua ei makseta yhdistystoiminnan palkkioista, kokouspalkkioista, matkakorvauksista tai päivärahoista, takautuvasti maksettavista palkoista kuten irtisanomisen riitauttamisesta johtuvista takautuvista palkoista tai irtisanomistilanteessa maksettavasta kertaluonteisesta tukipaketista.

Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.  OAJ ilmoittaa vuosittain verottajalle verovuonna maksetut jäsenmaksut. 

Kuinka jäsenmaksu määräytyy?

Jäsenmaksu sisältää OAJ:n jäsenmaksun, alue- ja paikallisyhdistyksen jäsenmaksut sekä Opettajien  Työttömyyskassan jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruudesta päättää OAJ:n valtuusto.

Kokonaisjäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, sillä kukin yhdistys päättää vuosittain omasta jäsenmaksustaan. Kokonaisjäsenmaksun määrä on keskimäärin 1,2 prosenttia ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista. Voit tarkistaa oman jäsenmaksuprosenttisi kirjautumalla Omat tiedot -osioon.

Työnantajasi perii jäsenmaksun palkasta

Kun liityt jäseneksi tai päivität palvelussuhdetietojasi Omat tiedot -osiossa, voit valita haluatko työnantajan perivän jäsenmaksun suoraan palkastasi. Järjestelmä lähettää valtakirjan työantajallesi. Jäsenmaksun perintä alkaa allekirjoituspäivää seuraavan kuukauden alusta lähtien.

Muista tarkistaa  palkkatositteesta, että jäsenmaksun perintä lähtee käyntiin. Jos jäsenmaksuihin jää aukkoja, voit laskea ja maksaa puuttuvan kuukauden Omat tiedot -osiossa. Maksutiedot saat jäsenmaksulaskurin avulla. 

Jos jäsenyytesi jostain syystä päättyy, ilmoita palkanlaskentaan jäsenmaksuperinnän päättämisestä.

Huolehdit jäsenmaksun maksamisesta itse

Kaikki työnantajat eivät suostu tai pysty perimään jäsenmaksua suoraan palkasta. Silloin huolehdit  jäsenmaksun maksamisesta itse. Jos olet ilmoittanut palkattomista kuukausista, huolehdit myös silloin itse jäsenmaksun maksamisesta.

Voit valita maksutavan muokkaamalla Omat tiedot -osiossa voimassa olevaa palvelussuhdetta. Kun huolehdit itse jäsenmaksujen maksamisesta, saat jäsenmaksulaskun sähköpostiisi. Voit myös tarkistaa maksutiedot Omat tiedot -osion Viesteistä.

HUOM! Jäsenmaksun viitenumero ei vaihdu kuukausittain. Siksi on tärkeää, että maksat jäsenmaksun ajoissa. Voit valita, maksatko jäsenmaksun kuukauden vai kolmen kuukauden välein. 

Eri oppilaitosten yhteisenä opettajana tai tuntiopettajana toimivat ovat jäsenmaksuvelvollisia kaikesta eri oppilaitoksissa tehdystä opetustyöstä.

Nämä jäsenmaksut on jäsenen itse maksettava Omat tiedot -osion jäsenmaksulaskurin kautta.

Poikkeavat jäsenmaksut

Jos olet vapaalla/työlomalla opettajanvirastasi tai -toimestasi ja teet tilapäisesti muuta kuin opetustyötä, on sinun maksettava jäsenmaksut muun työn palkkauksen perusteella. Jäsenmaksut ovat enintään sen suuruiset, mitä olisit velvollinen suorittamaan opettajanvirkasi tai -toimesi mukaisesta palkasta.

Esimerkiksi: olet virkavapaalla opettajantehtävästäsi, jossa peruspalkkasi olisi 2 800 euroa kuukaudessa. Toimit virkavapaasi aikana projektipäällikkönä ja saat tästä työstä palkkaa 3 500 euroa kuukaudessa. Maksat itse OAJ:lle prosentuaalisen jäsenmaksun, jonka perusteena on opettajanvirkasi palkka eli 2 800 euroa.

Milloin jäsenmaksu on alennettu?

Jäsenmaksu on kiinteä alennettu

  • virkavapaalla/työlomalla vailla ansiotuloja
  • työttömänä
  • vuorotteluvapaalla
  • palkattomalla opintovapaalla
  • perhevapaalla
  • Kelan tai eläkelaitoksen maksamalla päivärahalla.

Jäsenmaksusi on edellä mainituilta ajanjaksoilta 6,00 euroa kuukaudessa (v. 2020 8,50 e).
Ilmoita muutoksesta Omat tiedot -osiossa. Saat sähköpostiisi maksuohjeet. 

Kun työskentelet ulkomailla, maksat alennettua jäsenmaksua 10,00 euroa kuukaudessa.
Ota yhteyttä jäsenpalveluun ennen ulkomaille siirtymistä. Ulkomailla työskentely voi vaikuttaa myös työttömyyskassan jäsenyyteen. 
Lue lisää

 

Työskentely ulkomailla

Ulkomailla työskentelevät henkilöjäsenet maksavat jäsenmaksua 10 euroa kuukaudessa.
Ota yhteyttä jäsenpalveluun ennen kuin työskentely ulkomailla alkaa - päivitämme jäsentietosi kuntoon. 

Ulkomailla työskentely saattaa vaikuttaa työttömyysturvaan.
Opettajien Työttömyyskassan sivuilla on kattava ohjeistus ulkomaan työstä ja työttömyysturvasta. Lue lisää.

 

Tilapäinen työ muissa kuin opetusalan tehtävissä

Jos olet tilapäisesti, esimerkiksi kesällä, työttömänä opettajan tehtävistä ja teet tänä aikana muuta kuin opettajan työtä, jäsenmaksusi on kiinteä alennettu 6,00 euroa kuukaudessa. Päivitä jäsentiedot Omat tiedot -osiossa.

Sairasloma tai määräaikainen työkyvyttömyys

Sairausloman tai määräaikaisen työkyvyttömyyden aikana jäsenmaksu on prosenttiperusteinen ajalta, jolta työnantaja maksaa sairaus- tai työkyvyttömyysajan palkkaa. Kun saat Kelan tai  eläkelaitoksen maksamaa päivärahaa, maksat alennettua, kiinteää jäsenmaksua.

Jos määräaikainen työkyvyttömyys johtaa pysyvään työkyvyttömyyteen, jäsenyyden edellytykset päättyvät

Jaa

Esimerkki

Jäsenmaksulaskun eräpäivä on aina kuukauden 25. päivä. Sinulla on +/- 14 päivää maksuaikaa eräpäivän molemmin puolin. Jos huomaat jäsenmaksun kohdistuneen jo maksetulle kuukaudelle, ota yhteyttä jäsenpalveluun. 

Esimerkki virkavapaan aikana tehdystä muusta työstä

Helena on virkavapaalla opettajan tehtävästään, jossa hänen peruspalkkansa olisi 2 800 euroa kuukaudessa. Hän toimii projektipäällikkönä ja saa tästä työstä palkkaa 3 500 euroa kuukaudessa. Henkilö maksaa itse OAJ:lle prosentuaalisen jäsenmaksun, jonka perusteena on opettajan työn 2 800 euron peruspalkka.