• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n jäsenmaksu on pieni hinta jäsenyyden tuomista hyödyistä, kuten edunvalvonnasta ja lukuisista jäseneduista.

Ajankohtaista jäsenmaksuista

Mistä jäsenmaksua maksetaan? 

Jäsenmaksu lasketaan opetus-, kasvatus- ja tutkimusalan työn ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioistasi, joihin kuuluvat peruspalkkasi ja kaikki palvelussuhteesi perusteella maksettavat palkanlisät. Näitä lisiä ovat kokemus- ja määrävuosilisät, kalliinpaikanlisät, syrjäseutulisä, työaikakorvaukset, lomaraha, vuosilomakorvaus ja mahdolliset luontaisetujen verotusarvot. 

Jäsenmaksua ei makseta yhdistystoiminnan palkkioista, kokouspalkkioista, matkakorvauksista tai päivärahoista, takautuvasti maksettavista palkoista kuten irtisanomisen riitauttamisesta johtuvista takautuvista palkoista tai irtisanomistilanteessa maksettavasta kertaluonteisesta tukipaketista.

(Katso myös: Milloin jäsenmaksu on alennettu)

Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.  OAJ ilmoittaa vuosittain verottajalle verovuonna maksetut jäsenmaksut. 

Kuinka jäsenmaksu määräytyy?

Jäsenmaksu sisältää OAJ:n jäsenmaksun, alue- ja paikallisyhdistyksen jäsenmaksut sekä Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruudesta päättää OAJ:n valtuusto.

Kokonaisjäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, sillä kukin yhdistys päättää vuosittain omasta jäsenmaksustaan. Kokonaisjäsenmaksun määrä on keskimäärin 1,1 prosenttia ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista. Voit tarkistaa oman jäsenmaksuprosenttisi kirjautumalla Omat tiedot -osioon.

Ovatko jäsenmaksusi ajan tasalla?

Jäsenmaksujen maksaminen on edellytys monelle tärkeälle jäsenedulle (mm. työttömyyskassan etuudet, oikeusturvapalvelut, lakkoavustus). Voit tarkistaa jäsenmaksutilanteesi Omat tiedot/Jäsenmaksut-osiossa.

Jos työnantaja perii jäsenmaksun palkastasi, voi jäsenmaksu näkyä Omat tiedot -osiossa 3 - 6 kk:n viiveellä. Tarkista säännöllisesti palkkatositteesta, että jäsenmaksu on peritty palkasta. 

OAJ ei ole uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen pystynyt teknisten ongelmien takia lähettämään maksuhuomautuksia. Siksi omien tietojen tarkistaminen ja ylläpitäminen on erityisen tärkeää. 

Jos jäsenmaksuissa on aukkoja, laske ja maksa puuttuvat jäsenmaksut jäsenmaksulaskurin avulla. Laskuri antaa kertaluonteisen viitenumeron, joka kohdistaa maksun haluamallesi jaksolle. Jos jäsenmaksuja puuttuu pitkältä ajalta, ota yhteyttä jäsenpalveluun. Voit tehdä puuttuvalle ajalle korottoman maksusuunnitelman. 

Ohje jäsenmaksulaskurin käyttöön löytyy Omat tiedot/Ohjeet-osiosta. 

Lähetetut laskut löytyvät Omat tiedot/Viestit-osiosta. 

Työnantajasi perii jäsenmaksun palkasta

Kun liityt jäseneksi tai päivität palvelussuhdetietojasi Omat tiedot -osiossa, voit valita haluatko työnantajan perivän jäsenmaksun suoraan palkastasi. Järjestelmä lähettää valtakirjan työantajallesi. Jäsenmaksun perintä alkaa allekirjoituspäivää seuraavan kuukauden alusta lähtien.

Muista tarkistaa  palkkatositteesta, että jäsenmaksun perintä lähtee käyntiin. Jos jäsenmaksuihin jää aukkoja, voit laskea ja maksaa puuttuvan kuukauden Omat tiedot -osiossa. Maksutiedot saat jäsenmaksulaskurin avulla. 

Jos jäsenyytesi jostain syystä päättyy, ilmoita palkanlaskentaan jäsenmaksuperinnän päättämisestä.

Huolehdit jäsenmaksun maksamisesta itse

Kaikki työnantajat eivät suostu tai pysty perimään jäsenmaksua suoraan palkasta. Silloin huolehdit  jäsenmaksun maksamisesta itse. Jos olet ilmoittanut palkattomista kuukausista, huolehdit myös silloin itse jäsenmaksun maksamisesta.

Voit valita maksutavan muokkaamalla Omat tiedot -osiossa voimassa olevaa palvelussuhdetta. Kun huolehdit itse jäsenmaksujen maksamisesta, saat jäsenmaksulaskun sähköpostiisi. Voit myös tarkistaa maksutiedot Omat tiedot -osion Viesteistä.

HUOM! Jäsenmaksun viitenumero ei vaihdu kuukausittain. Siksi on tärkeää, että maksat jäsenmaksun ajoissa. Voit valita, maksatko jäsenmaksun kuukauden vai kolmen kuukauden välein. 

Eri oppilaitosten yhteisenä opettajana tai tuntiopettajana toimivat ovat jäsenmaksuvelvollisia kaikesta eri oppilaitoksissa tehdystä opetustyöstä.

Nämä jäsenmaksut on jäsenen itse maksettava Omat tiedot -osion jäsenmaksulaskurin kautta.

Kun teet työ/virkavapaalla muuta kuin opetusalan työtä

Jos olet vapaalla/työlomalla opettajanvirastasi tai -toimestasi ja teet tilapäisesti muuta kuin opetustyötä, on sinun maksettava jäsenmaksut muun työn palkkauksen perusteella. Jäsenmaksut ovat enintään sen suuruiset, mitä olisit velvollinen suorittamaan opettajanvirkasi tai -toimesi mukaisesta palkasta.

Esimerkiksi: olet virkavapaalla opettajantehtävästäsi, jossa peruspalkkasi olisi 2 800 euroa kuukaudessa. Toimit virkavapaasi aikana projektipäällikkönä ja saat tästä työstä palkkaa 3 500 euroa kuukaudessa. Maksat itse OAJ:lle prosentuaalisen jäsenmaksun, jonka perusteena on opettajanvirkasi palkka eli 2 800 euroa.

Jäsenmaksu on kiinteä/alennettu

Kun olet

  • virkavapaalla/työlomalla vailla ansiotuloja (mm. apuraha)
  • työttömänä
  • vuorotteluvapaalla
  • palkattomalla opintovapaalla
  • perhevapaalla
  • Kelan tai eläkelaitoksen maksamalla päivärahalla.

Jäsenmaksusi on edellä mainituilta ajanjaksoilta 6,00 euroa kuukaudessa (v. 2023).
Ilmoita muutoksesta Omat tiedot -osiossa. Saat sähköpostiisi maksuohjeet. 

Kun työskentelet ulkomailla, maksat alennettua jäsenmaksua 10,00 euroa kuukaudessa.
Ota yhteyttä jäsenpalveluun ennen ulkomaille siirtymistä. Ulkomailla työskentely voi vaikuttaa myös työttömyyskassan jäsenyyteen. 
Lue lisää

 

Työskentely ulkomailla

Ulkomailla työskentelevät henkilöjäsenet maksavat jäsenmaksua 10 euroa kuukaudessa.
Ota yhteyttä jäsenpalveluun ennen kuin työskentely ulkomailla alkaa - päivitämme jäsentietosi kuntoon. 

Ulkomailla työskentely saattaa vaikuttaa työttömyysturvaan.
Opetus ja tiede -työttömyyskassan sivuilla on kattava ohjeistus ulkomaan työstä ja työttömyysturvasta. Lue lisää.

 

Muu kuin opetusalan työ työttömyyden aikana

Jos olet tilapäisesti, esimerkiksi kesällä, työttömänä opettajan tehtävistä ja teet tänä aikana muuta kuin opettajan työtä, jäsenmaksusi on kiinteä alennettu 6,00 euroa kuukaudessa. Päivitä jäsentiedot Omat tiedot -osiossa.

Sairasloma tai määräaikainen työkyvyttömyys

Sairausloman tai määräaikaisen työkyvyttömyyden aikana jäsenmaksu on prosenttiperusteinen ajalta, jolta työnantaja maksaa sairaus- tai työkyvyttömyysajan palkkaa. Kun saat Kelan tai  eläkelaitoksen maksamaa päivärahaa, maksat alennettua, kiinteää jäsenmaksua.

Jos määräaikainen työkyvyttömyys johtaa pysyvään työkyvyttömyyteen, jäsenyyden edellytykset päättyvät

Jaa

Esimerkki

Jäsenmaksulaskun eräpäivä on aina kuukauden 25. päivä. Sinulla on +/- 14 päivää maksuaikaa eräpäivän molemmin puolin. Jos huomaat jäsenmaksun kohdistuneen jo maksetulle kuukaudelle, ota yhteyttä jäsenpalveluun. 

Esimerkki virkavapaan aikana tehdystä muusta työstä

Helena on virkavapaalla opettajan tehtävästään, jossa hänen peruspalkkansa olisi 2 800 euroa kuukaudessa. Hän toimii projektipäällikkönä ja saa tästä työstä palkkaa 3 500 euroa kuukaudessa. Henkilö maksaa itse OAJ:lle prosentuaalisen jäsenmaksun, jonka perusteena on opettajan työn 2 800 euron peruspalkka.