• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Jäsenmaksu määräytyy kokonaisansioidesi mukaan, ja jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

OAJ:n jäsenmaksu on pieni hinta jäsenyyden tuomista hyödyistä, kuten edunvalvonnasta ja muista jäseneduista. Jäsenmaksu lasketaan ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioistasi, joihin kuuluvat peruspalkkasi ja kaikki palvelussuhteesi perusteella maksettavat palkanlisät. Näitä lisiä ovat kokemus- ja määrävuosilisät, kalliinpaikanlisät, syrjäseutulisä, työaikakorvaukset, lomaraha, vuosilomakorvaus ja mahdolliset luontaisetujen verotusarvot. Jäsenmaksua ei makseta irtisanomistilanteessa maksettavasta kertaluonteisesta tukipaketista.

Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. Työnantajasi perii yleensä jäsenmaksun kuukausittain suoraan palkastasi.

Sähköinen liittymislomake sisältää jäsenmaksun perintävaltakirjan, jonka OAJ toimittaa työnantajalle allekirjoitettavaksi. Myös paperinen liittymislomake sisältää jäsenmaksun perintävaltakirjan. Jäsenyyden hakija toimittaa liittymislomakkeen suoraan yhdistyksensä edustajalle.

Jäsenmaksun perintä alkaa allekirjoituspäivää seuraavan kuukauden alusta lähtien.

Täytä liittymislomake

Jäsenmaksun määrä

Jäsenmaksu sisältää OAJ:n jäsenmaksun, alue- ja paikallisyhdistyksen jäsenmaksut sekä työttömyyskassan jäsenmaksun.

Kokonaisjäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, sillä kukin yhdistys päättää vuosittain omasta jäsenmaksustaan. Kokonaisjäsenmaksun määrä on keskimäärin 1,2 prosenttia ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista.

Jäsenmaksut useammasta tehtävästä

Eri oppilaitosten yhteisenä opettajana tai tuntiopettajana toimivat ovat jäsenmaksuvelvollisia kaikesta eri oppilaitoksissa tehdystä opetustyöstä.

Nämä jäsenmaksut on jäsenen itse maksettava pyytämällä tätä varten viitesiirrot OAJ:n jäsenpalvelusta.

Ota yhteyttä jäsenpalveluun

Jäsenmaksut siirretään verottajalle verottajan määräämänä eräpäivänä, joka on yleensä helmikuussa. OAJ ilmoittaa verottajalle sen hetkisen jäsenmaksutilanteen.

Monet työnantajat tilittävät jäseniltä perityt jäsenmaksut OAJ:lle kolmen kuukauden välein. Siksi helmikuussa kaikki työnantajatilitykset eivät ehdi ajoissa perille ja osa jäsenmaksuista tilittyy OAJ:lle myöhemmin.

Siksi OAJ tekee kevään ja kesän aikana useita korjausajoja ja siten jäsenmaksutiedot verottajalle täydentyvät jokaisen ajon myötä.

Jos palkanlaskijasi saa jäsenmaksujen perintävaltakirjan viipeellä eikä jäsenmaksun perintä ehdi alkaa ensimmäiseen palkanmaksuun mennessä, pyydä jäsenpalvelusta tilisiirtolomake puuttuvan jäsenmaksun maksamista varten. 

Työnantajasi ei välttämättä ole ehtinyt käsittelemään valtakirjaa eikä jäsenmaksun perintä ole ehtinyt käynnistyä.

Tilisiirtolomake lähetetään varmuuden vuoksi eikä sitä ole pakko käyttää, jos perintä lähtee oikea-aikaisesti käyntiin.


Poikkeavat jäsenmaksut

Jos olet vapaalla/työlomalla opettajanvirastasi tai -toimestasi ja teet tilapäisesti muuta kuin opetustyötä, tulee sinun tänä aikana suorittaa jäsenmaksut muun työn palkkauksen perusteella. Jäsenmaksut ovat enintään sen suuruiset, mitä olisit velvollinen suorittamaan opettajanvirkasi tai -toimesi mukaisesta palkasta.

Esimerkiksi jos olet virkavapaalla opettajantehtävästäsi, jossa peruspalkkasi olisi 2 800 euroa kuukaudessa. Toimit virkavapaasi aikana projektipäällikkönä ja saat tästä työstä palkkaa 3 500 euroa kuukaudessa. Maksat itse OAJ:lle prosentuaalisen jäsenmaksun, jonka perusteena on opettajanvirkasi palkka eli 2 800 euroa.

Milloin jäsenmaksu on alennettu?

Jäsenmaksu on alennettu

  • virkavapaalla/työlomalla vailla ansiotuloja
  • työttömänä
  • vuorotteluvapaalla
  • palkattomalla opiskelu- tai hoitovapaalla
  • Kelan tai eläkelaitoksen maksamalla päivärahalla.

Jäsenmaksusi on edellä mainituilta ajanjaksoilta 6,00 euroa kuukaudessa (huom! v. 2020 8,50 e).
Ilmoita muutoksesta jäsenpalveluun muutosilmoituslomakkeella. Vain kirjautuneet käyttäjät voivat täyttää lomakkeen.

Jos olet tilapäisesti, esimerkiksi kesällä, työttömänä opettajan tehtävistä ja teet tänä aikana muuta kuin opettajan työtä, jäsenmaksusi on vähintään 6,00 euroa kuukaudessa.

Jos työskentelet ulkomailla, jäsenmaksusi on 10 euroa kuukaudessa.

Ketkä maksavat jäsenmaksunsa itse?

OAJ:n jäsenpalvelu lähettää tilisiirtolomakkeet kuuden kuukauden välein niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet maksavansa jäsenmaksunsa itse.

Näitä jäseniä ovat esimerkiksi perhevapaalla olevat, ulkomailla työskentelevät, virka- tai vuorotteluvapaalla olevat ja työttömät. 

Täytä muutosilmoituslomake

Jaa