• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Usein kysyttyjä kysymyksiä määräaikaisia opettajia (OVTES) koskevista muutoksista

Olemme koonneet tälle sivulle kysymyksiä ja vastauksia OVTES-sopimusalalla työskenteleviä määräaikaisia koskevista muutoksista 2023.

Keitä sopimusmuutokset koskevat?

Sopimusmuutokset koskevat OVTES:n keskeytysjärjestelmässä olevia opettajia; eli peruskoulun, lukion, aikuislukion ja musiikkioppilaitosten opettajia.

Toimin määräaikaisena opettajan sijaisena peruskoulussa. Miten sopimusmuutokset vaikuttavat asemaani?

Lomapäiväkorvauksesi kasvaa aiemmasta 2,0 pvä/lomanmääräytymiskuukausi -> 2,8 päivään kuukaudessa.

Koko lukuvuoden työajan työskentelevän määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvaus kasvaa 20 päivästä 28 päivään, eli 40 %.

Elokuun veso-päivästä joululoman alkuun palkatun opettajan lomapäiväkorvaus kasvaa 5 päivästä 9 päivään, eli 80 %.

Lisäksi sopimusmuutokset ohjaavat hakemaan pidempiä virkavapaita (esim. vanhempainvapaat), mikä parantaa sijaisen asemaa.

Mitä tarkoittaa koulutyön lyhytaikainen keskeytys?

Koulutyön lyhytaikaisia keskeytyksiä ovat syysloma, joululoma, talviloma ja pääsiäisvapaa.

Mitkä palkattomat virkavapaat vaikuttavat kesäkeskeytysajan palkkaan?

Kesäkeskeytysajan palkkaan eivät vaikuta seuraavat palkattomat virkavapaat: raskausvapaa, vanhempainvapaa, sairausloma ja hoitovapaan ensimmäinen jakso. Muiden palkattomien virkavapaiden osalta vaikutuksia voi syntyä sen jälkeen, kun ne ovat kestäneet yli 60 kalenteripäivää.

Miten palkaton virkavapaa vaikuttaa kesäkeskeytysajan palkkaan?

Jos palkaton virkavapaa kestää laskennallisen vuosiloman alkuun (16.6.), sillä ei ole vaikutuksia kesäkeskeytysajan palkkaan.

Palkaton virkavapaa alkaa vaikuttaa kesäkeskeytysajan palkkaan sen jälkeen, kun se on kestänyt yli 60 kalenteripäivää. Tätä tarkastellaan lukuvuosittain. Palkaton virkavapaa vähentää kesäkeskeytysajan palkkaa seuraavalla tavalla: palkattoman virkavapaan alle jäävät koulun työpäivät x 0,1 = palkattomien kesäkeskeytyspäivien lukumäärä.

Jos opettaja on palkattomalla virkavapaalla koko lukuvuoden työajan, häneltä vähennetään noin 15 päivän palkka kesäkeskeytysajalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka opettaja olisi palkattomalla virkavapaalla koko lukuvuoden työajan, hän saa 1,5 kuukauden palkan.

Kuka päättää virkavapaiden myöntämisestä?

Lakisääteinen oikeus on seuraaviin virkavapaisiin: raskausvapaa, vanhempainvapaat, hoitovapaat ja opintovapaat. Sopimuksen mukainen oikeus on sairauslomiin. Muiden virkavapaiden osalta työnantaja päättää myöntämisestä tai hylkäämisestä.

Olen jo hakenut palkatonta virkavapaata ensi lukuvuodelle. Vaikuttaako nyt sovittu muutos minuun?

Ei vaikuta. Muutos koskee virkavapaita, joita haetaan 1.6.2023 tai sen jälkeen.

Vanhempainvapaani päättyy viikkoa ennen joululomaa. Onko minulla oikeus joululoma-ajan palkkaan?

Vastaus: Jos jatkat vähintään kaksi viikkoa työssä joululoman jälkeen, sinulla on palkkaoikeus myös joululoman ajalle.

Vanhempainvapaani päättyy viikkoa ennen joululomaa. Olen hakemassa kevätlukukaudelle seuraavaa vanhempainvapaajaksoa. Millä edellytyksillä minulla on oikeus joululoma-ajan palkkaan?

Joululoma-ajan palkkaoikeus edellyttää, että teet vähintään yhteensä 15 työpäivää ennen ja jälkeen joululoman. Käytännössä sinun on oltava työssä vähintään kaksi viikkoa joululoman jälkeen.

Koskeeko 15 työpäivän työssäoloehto lyhyiden lomien osalta myös perhevapaalla olijaa?
Kyllä, myös vanhempain- tai hoitovapaita jaksotettaessa tulee ennen, jälkeen tai lyhyen loman ympärillä olla 15 työpäivää, että on oikeutettu loma-ajan palkkaan. 

(Opettaja-lehden numerossa 28.4.2023 julkaistusta Pätkätyöläisille parannusta -jutusta saattaa saada asiasta virheellisen kuvan, pahoittelemme.)

Jaa