• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Usein kysyttyjä kysymyksiä uudesta kunta-alan OVTESista

Alta löydät vastauksia uutta OVTES-sopimusratkaisua 2023-2024 koskeviin kysymyksiin.


Maksetaanko minulle kertaerä, vaikka olen palkattomalla työ- tai virkavapaalla (esim. vuorotteluvapaa, hoitovapaa, opintovapaa)?

Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Ko. ajanjaksolla ei tarvitse olla palkallisia päiviä eli esimerkiksi hoitovapaalla olevat saavat kertaerän.

Eli maksetaan, koska työ-/virkasuhde on voimassa myös työ- tai virkavapaan aikana.

Kertapalkkio maksetaan 30.6.2023, vaikka palvelussuhde ei enää tällöin olisi voimassa. Kertapalkkio on 467 e. Varhaiskasvatuksen opettajille ja päiväkodin johtajille maksetaan sen lisäksi 150 e lisäkorvaus.

Kuinka paljon minun palkkani korottuu?

 Kaikille tulevia yleiskorotuksia on kaikkiaan kolme.

1.6.2023 palkkoja korotetaan 2,02 %. Korotus nostaa 3000 euron kuukausipalkkaa 60,60 euroa. Toinen yleiskorotus 0,77 % tulee 1.5.2024. Se nostaa esimerkkipalkkaa (joka nyt siis on 3060,60 e) 23,57 euroa. Kolmas yleiskorotus 1,5 % tulee 1.6.2024. Se nostaa esimerkkipalkkaa (nyt 3084,17 e) 46,26 euroa. Yleiskorotukset korottavat esimerkkipalkkaa yhteensä 130,43 euroa.

1.6.2023 jaetaan myös paikallista erää 0,7 % ja palkkaohjelmaerää 1,2 %. Korotusten kohdentamisesta eri opettajaryhmiin neuvotellaan paikallisesti. Korotukset nostaisivat esimerkkipalkkaa 57 euroa, jos erät jaettaisiin kuten yleiskorotus eli samansuuruisena prosentuaalisena korotuksena kaikille. Todennäköisempää on, että erä kohdennetaan eri suuruisina erinä eri opettajaryhmille, jolloin osa saa keskiarvoa enemmän ja osa vähemmän.

Vuonna 2024 yleiskorotusten lisäksi palkkaa korottavat 1.2.2024 palkkaohjelmaerä 0,4 % ja 1.6.2024 0,73 % paikallinen erä ja 0,6 % palkkaohjelmaerä. Näiden suuruusluokka esimerkkipalkassamme olisi reilut 50 euroa, jos erät jaettaisiin tasaisesti.

Mitä tarkoittaa keskustasolla sovittava erä tai paikallinen erä?

 Keskustasolla sovittava erä on OAJ:n ja KT:n kanssa neuvoteltu palkankorotus tai tekstimuutos, joka OVTES sopimuksen kautta toteutuu kunta-alalla samalla tavalla.

Paikallinen erä on kunnan palkkasummasta laskettu palkankorotuspotti, jonka jaosta neuvottelevat pääluottamusmies ja työnantajan edustaja. OVTES:n allekirjoituspöytäkirjassa todetaan, että palkankorotusten kohdentamisessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Erällä voidaan korjata myös palkkasuhteita, jotta esimerkiksi johto- ja esihenkilöasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa palkkaan nähden.

Kuka päättää mihin paikallista erää kohdennetaan?

OAJ:n paikallisyhdistys asettaa tavoitteet paikallisen erän jakotavalle. Sen jälkeen erästä neuvottelevat pääluottamusmies ja työnantajan edustaja. Mikäli ratkaisuun ei päästä, erän jaosta päättää pääosin työnantaja. Poikkeuksena on nyt sovittujen paikallisien erien lisäkorotukset. Mikäli niissä ei päästä yhteisymmärrykseen, puolet jaetaan yleiskorotuksena ja muusta osasta päättää työantaja.

Mitä tarkoittaa, että paikallista erää voidaan kohdentaa tehtäviin, joissa on saatavuusongelma?

 Opettajapula vaivaa kuntia eri tavalla. Kunnat voivat houkutella vaikeasti saatavaa työvoimaa korottamalla sellaisten opettajaryhmien palkkoja, joista pulaa on eniten.

Mitä tarkoittaa, että palkat korottuvat 2023–24 keskimäärin 8,1%?

 Palkankorotusprosenttien yhteissumma on 8,1 % ilman kertaerää. Koska toisen vuoden korotukset lasketaan edellisvuoden korotetuista palkoista, korottuvat palkat korkoa korolle laskutavalla keskimäärin 8,3 %.

Olen varhaiskasvatuksen opettaja. Ketkä kaikki ovat oikeutettuja kumpaankin kertaerään? 

Kaikki kelpoiset varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkodin johtajat OVTES:n osiossa G saavat molemmat kertaerät, eli yhteensä 617 euron kertaerän, mikäli yhdenjaksoinen työ- tai virkasuhde on ollut voimassa toukokuun ajan.

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen 
  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • Sopimusneuvottelut 2022 -sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä ovat aihetunnisteet #oajneuvottelee #lakko2022 #ArvoaAsiantuntijalle

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!

Jaa