• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Usein kysyttyjä kysymyksiä uudesta kunta-alan OVTESista

Miten perhevapaauudistus toteutetaan, mitä muutoksia uudessa sopimuksessa on määräaikaisille opettajille? Näihin ja moniin muihin uutta OVTES-sopimusta askarruttaviin kysymyksiin löydät alta.

Etkö löytänyt vastausta omaan kysymykseesi alta? Voit lähettää kysymyksesi Surveypalin kautta

 

Sivua päivitetään!

 

Palkankorotukset: Mistä palkanosasta korotus tehdään (peruspalkka, tehtäväkohtainen palkka, vuosisidonnaiset lisät), milloin maksetaan?

K: Mistä palkanosasta tulevat korotusprosentit lasketaan, opettajan pelkästä tehtäväkohtaisesta palkasta vai lisäksi myös vuosisidonnaisesta ja henkilökohtaisesta lisästä?

V: Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia. Henkilökohtaista lisää (Osio A 11 § / KVTES II luku 11 §) korotetaan 2,0 prosentilla. Osio B 19 § koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisen lisätehtävän palkkiota sekä Osio B liite 1 23 §:n taide- ja taitoaineiden lisiä korotetaan 2,0 prosentilla.

Vuosisidonnaiset lisät maksetaan korkoa korolle periaatteella, joten kun tehtäväkohtainen palkka nousee, kasvavat myös vuosisidonnaiset lisät.

K: Milloin ja mistä alkaen 2 % korotus maksetaan? Tuleeko jotain takautuvasti?

V: Tämän vuoden yleiskorotus maksetaan 1.6. lähtien. Jos se ei ehdi kesäkuun palkkaan, se maksetaan takautuvasti heinäkuussa. Takautuvat erät tulee maksaa viimeistään 3 kuukauden aikana. Isoissa organisaatioissa viimeistään 4 kuukauden sisällä.

K: Sopimus on kolmivuotinen ja siihen liittyvä yleiskorotus 2 % maksetaan kesäkuussa. Miten palkkaohjelman 5 % jakaantuu tulevien 5 vuoden aikana. Onko kolmevuotiseen sopimukseen liitetty muita yleiskorotuksia?

V: Uusi OVTES on kolmevuotinen sopimus, jossa

 • 1.6.22 lähtien kaikille 2 % yleiskorotus + järjestelyerä 0,53 %
 • 1.6.23 kaikille 1,32 % yleiskorotus + 0,4 % paikallinen järjestelyerä
 • 1.6.24 kaikille 1,5 % yleiskorotus + paikallinen järjestelyerä 0,4 %

Palkkaohjelma: OVTESissä korotukset jakautuvat seuraavasti: 

 • 1.6.2023 1,2 % paikallinen erä 
 • 1.2.2024 0,4 % keskitetty erä  
 • 1.6.2024 0,6 % paikallinen erä 
 • 1.6.2025 0,8 % paikallinen erä  
 • 2026–2027 0,8 % ja 1,2 % paikalliset erät 

Yleiskorotus tarkoittaa palkkojen nousua kyseisellä prosenttiluvulla. Paikallinen erä tarkoittaa paikallisesti jaettavaa rahasummaa, jonka jakotavasta luottamusmiehet neuvottelevat paikallisesti. Paikallista erää ei yleensä jaeta tasaisesti kaikille työntekijöille.

Keskitetty erä tarkoittaa sitä, että rahasumma jaetaan keskustasolla KT:n ja OAJ:n sopimalla tavalla. Sillä voidaan kustantaa sopimusmuutoksia, joista aiheutuu työnantajalle kustannuksia. Keskitettyjen palkankorotuserien käyttämisestä päätetään OAJ:n hallituksessa.

OAJ kouluttaa ja ohjeistaa luottamusmiehiä aiheesta.

Perhevapaauudistus

K: Olen raskaana ja laskettu aika on 17.7. Minulla alkaa siis 11.6.2022 äitiysloma. Puolisoni aikoo pitää palkallisen isyysloman elo-syyskuussa. Olemme molemmat OVTES-sopimuksessa. Vaikuttaako tuore sopimus meidän palkallisiin virkavapauspäiviimme?

V: Koska lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022, ei uutta perhevapaalakia vielä sovelleta, vaan perhettänne koskee vanha perhevapaalaki. Näin ollen sovelletaan myös edellisiä KVTES- ja OVTES-sopimuksia, joiden mukaan palkallinen äitiysvapaa on 72 arkipäivää ja palkallista isyysvapaata saa 12 ensimmäistä isyysvapaan arkipäivää.

K: Onko perhevapaat pakko aloittaa kuukausi ennen laskettua aikaa. Jos tälle ajalle sattuu esimerkiksi joululoma, voiko äitiysrahakauden aloittaa vasta loman jälkeen?

V: Raskausvapaa alkaa 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Työntekijä ja työnantaja voivat sopia, että raskausvapaa alkaa myöhemmin siten, että se alkaa viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Eli tämä tulee sopia työnantajan kanssa, sitä ei voi itse päättää.

Määräaikaiset opettajat

K: Saatiinko määräaikaisille opettajille sovittua kesän palkka?

V: Määräaikaisten opettajien asemaa parannettiin aiempaan sopimukseen verrattuna sillä, että lomapäiväkorvauksen määrä kasvaa. Hyväksytyssä sopimuksessa tarkennettiin koko lukuvuoden työajan käsitettä. Määräaikaiselle opettajalle maksetaan lomapäiväkorvausta kaksi päivää kuukautta kohti.

Jos opettaja on määräaikaisena alle lukuvuoden työajan, hänen lomapäiväkorvaustaan on tähän mennessä vähennetty keskeytysaikojen arkipäivillä maanantaista lauantaihin. Jatkossa vähentäviä päiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajan lomapäiväkorvaukseen oikeuttavat päivät hieman kasvavat.

K: Vaikuttaako määräaikaisten opettajien (lukuvuodeksi palkattu ilman kesäajan palkkaa) lomapäiväkorvauksien muutokset kesän 2022 lomapäiväkorvauksiin.

V: Määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvauksen muutokset tulevat voimaan 1.8.2022.

Työmäärän ja kuormituksen huomiointi sopimuksessa

K: Tuliko kaikille luokanopettajille luokanvalvojankorvaus (samaan tapaan kuin on 6.–9. luokkien valvojilla)?

V: Ei tullut vielä tällä kierroksella.

 

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

 • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
 • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
 • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
 • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!

Jaa