• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Usein kysyttyjä kysymyksiä lakosta

Olemme koonneet tälle sivulle kysymyksiä ja vastauksia mahdollisesta lakosta. Sivua päivitetään aina sopimusneuvottelujen aikana.

Olemme koonneet tälle sivustolle perustietoa lakoista sekä muista laillisista painostuskeinoista. Kysymyksiä ja vastauksia ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta löydät täältä.

Onko OAJ menossa lakkoon?

Neuvottelutulos syntyi 8.6. Lue lisää 

OAJ oli lakossa 31.5.–2.6. yksityisellä sosiaalipalvelualalla. 

Toinen lakko koski yksityisten päiväkotien varhaiskavastuksen opettajia, erityisopettajia ja päiväkodinjohtajia Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa 31.5.–2.6. 

Ensimmäinen lakko koski yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajia, erityisopettajia ja päiväkodinjohtajia 23.–24.5.

Lue alta, kuulutko ensimmäiseen tai toiseen lakkoaaltoon. 

OAJ on antanut lisäksi yksityiselle sosiaalipalvelualalle myös ylityö- ja vuoronvaihtokiellon.

Lakko 2 toteutui 31.5.2.6.:

OAJ antoi jo toisen lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle 16.5. kello 18:30. Lakko koski osaa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista, erityisopettajista ja päiväkodinjohtajista Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. 

Työnseisaus koski työvuoroja, jotka alkoivat keskiviikkona 31.5.2023 klo 00.01 ja perjantaina 2.6.2023 klo 23.59 välisenä aikana. 

Työnseisaus koski oheisten konsernien/yritysten varhaiskasvatuksen toimipisteissä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueilla tehtävää työtä: 

 • Norlandia 
 • Verkanappulat 
 • Pilke päiväkodit 
 • Touhula 
 • Sateenkaari Koto 

Lakko koskee yksityisen sosiaalipalvelun työehtosopimuksen soveltamisalaa eli sekä opetushenkilöstön että esihenkilöiden työtä yllä mainituissa päiväkodeissa.    

Lakko 1 toteutui 23.24.5: 

OAJ oantoi 8.5. klo 16.00 yksityistä sosiaalipalvelualaa koskevan lakkovaroituksen valtakunnansovittelija Anu Sajavaaralle ja Hyvinvointialalle. Sopuun ei päästy, joten 23.5. alkoi kahden päivän pituinen 24.5. päättyvä lakko.

Kuinka kauan lakko kestää?

23.–24.5.2023

Keitä lakko koski?

Lakko koskee yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajia, erityisopettajia ja päiväkodinjohtajia.

Lakko koskee kaikkea oheisten konsernien tai yritysten varhaiskasvatuksen toimipisteissä tehtävää työtä: 

 • Verkanappulat
 • Pilke Päiväkodit
 • Norlandia Suomi
 • Touhula Leikki
 • Sateenkaari Koto

Lakko koskee yksityisen sosiaalipalvelun työehtosopimuksen soveltamisalaa eli sekä opetushenkilöstön että esihenkilöiden työtä.

 

Miksi OAJ:n jäsenet olivat lakossa?

Lakko on työtaistelutoimi, jonka avulla OAJ pyrkii saamaan solmittua oikeudenmukaiset sopimukset.

OAJ:n ensisijainen tavoite on aina solmia sopimukset työnantajan kanssa neuvottelemalla.

Lakkoon on aina vankat perusteet. Taustalla on käyty pitkiä neuvotteluja, eri vaihtoehtoja on punnittu ja työntekijäpuolella ei ole tilanteessa enää muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa lakko. Ammattiliiton jäsenyys velvoittaa yksittäisiä jäseniä toimimaan liittonsa lakkopäätöksen mukaisesti.

Lakon hyödyt nähdään usein pitkällä aikavälillä. Eri aikoina eri työntekijät ovat joutuneet lakkoilemalla varmistamaan oikeudenmukaisemmat sopimukset.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että lakkoon mennään automaattisesti, sillä ensisijainen tavoite on aina päästä sopuun neuvottelemalla.

OAJ:n jäsenten lakkoon menemisestä päättää OAJ:n hallitus tai jos lakko on laaja, OAJ:n valtuusto.

Lakkovaroituksesta käy ilmi lakon laajuus ja kesto. Tarkemmat ohjeet on lähetetty lakon piirissä oleville jäsenille ja lakkopaikkakuntien paikallisyhdistyksille.

Valtakunnansovittelija voi esittää lakon siirtämistä. OAJ seuraa tilanteen kehittymistä.

Miten lakosta päätetään?

Lakkoa varten suunnitellaan aina erilaisia vaihtoehtoja siitä, miten työtaisteluiden kanssa edetään. 

OAJ:n jäsenten osalta työtaistelutoimista päättää valtuusto. Valtuusto on myöntänyt myös järjestön hallitukselle valtuudet päättää työtaisteluun lähtemisestä. Tämä valtuutus mahdollistaa työtaistelutoimien aloittamisen ensimmäisessä vaiheessa pienemmällä laajuudella niin, että koko valtuustoa ei tarvitse kutsua koolle lakkopäätöstä varten. Mahdollisten laajempien työtaistelutoimien aloittamisesta päättää valtuusto.

Seuraa OAJ:n neuvotteluviestintää, niin pysyt ajan tasalla, jos lakkoilmoitus annetaan oaj.fi/oajneuvottelee

Minua on pyydetty lakkovahdiksi. Mitä kuuluu tehtäviini?

Lakkovahdin tehtävänä on puhumalla estää työntekijöitä menemästä työpaikalle. Jos lakon rikkomista tästä huolimatta esiintyy, lakkovahti ilmoittaa rikkeistä eteenpäin oman yhdistyksensä paikallisjohdolle.

Lakkovahti viestii lakkoon liittyvistä asioista. Hän esimerkiksi jakaa flyereitä ja informoi ulkopuolisia, kuten mediaa, huoltajia ja opiskelijoita lakon syistä ja järjestön tavoitteista.

 

Mitä tarkoittaa lakonalainen työ?

Lakonalainen työ määritellään aina lakkovaroituksessa. Lakon piirissä olevien OAJ:n jäsenten tehtävien osalta lakonalaista työtä ovat kaikki lakkopäiviin osuvat työtehtävät sekä näiden päivien ennakko- ja jälkityöt. Työnantaja ei siis määritä lakonalaista työtä, vaan järjestöt. 

Ammattiliittojen keskusjärjestöt ovat keskenään tehneet toisen järjestön lakkoon suhtautumista koskevan periaatepäätöksen, jossa jäseniä kehotetaan pidättäytymään lakonalaisesta työstä.

Jos toinen ammattijärjestö on lakossa, lakon piiriin kuulumattoman OAJ:n jäsenen ei tarvitse tehdä lakonalaisia tehtäviä, vaan hänen on tehtävä vain tavanomaiset työtehtävät. Lakon piiriin kuulumattoman töiden tilapäinen laajentaminen lakonalaisen työn hoitamiseksi ei ole mahdollista.

 

 

Mikä on työsulku? Voiko sellainen tulla?

Työsulku on työnantajan työntekijöihin kohdistama työnseisaus, jolloin kaikki työnteko loppuu ja palkanmaksu keskeytyy. Työsulut ovat harvinaisia, mutta niitä on viime vuosien aikaan käytetty muun muassa metsäteollisuuden puolella. Myös työsulun ajalta maksetaan lakkoavustusta.

 

Miten oikeutatte lakon, jolla vaikeutetaan ihmisten elämää? 

Lakkoon on aina vankat perusteet. Työntekijöiden tavoitteena ei ole lakkoilu, vaan sopimuksen solmiminen neuvottelemalla. Joskus sopimusneuvottelut kuitenkin jumiutuvat niin vaikeaan tilanteeseen, että oikeudenmukaista sopimusta ei ole muuten mahdollista saavuttaa. 

Taustalla on käyty pitkiä neuvotteluja, eri vaihtoehtoja on punnittu ja työntekijäpuolella ei ole tilanteessa enää muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa lakko. 

Lakko on työntekijöiden laillinen perusoikeus, jota työntekijät voivat käyttää oikeuksiensa puolustamiseen. Lakot aiheuttavat aina häiriötä yhteiskunnassa ja hankaloittavat ihmisten elämää. Niiden vaikuttavuus perustuu juuri tähän. Jos työtaistelu ei tunnu missään, sitä ei kannata järjestää.

 

Miksi en ole saanut OAJ:n jäsenkirjeitä tai tekstiviestejä?

OAJ lähettää neuvoteltavien olevien työehtosopimuksen piiriin kuuluville jäsenilleen kirjeen sähköpostilla ja tekstiviestin siinä vaiheessa, jos lakkovaroitus annetaan. Kannattaa aina varmistaa, että tietosi OAJ:n jäsenrekisterissä ovat oikein. 

Seuraa ajantasaista sopimusalakohtaista neuvotteluseurantaamme täältä.

Älä tee lakonalaista työtä

Jokainen lakon alaisia työtehtäviä tekevä OAJ:n jäsen on velvollinen noudattamaan järjestön päätöstä lakosta. Jos jäsen rikkoo lakkoa tekemällä lakonalaista työtä, hänet voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä ja asettaa merkittävä karenssiaika, jolloin ei voi liittyä uudelleen järjestön jäseneksi.

Työntekijän ei tarvitse kertoa työnantajalle etukäteen, osallistuuko hän lakkoon. Työnantajalla ei myöskään ole oikeutta kysyä sitä.

Esihenkilöitä ei voi rajata ulos lakosta

Myös OAJ:n jäseninä olevilla esihenkilöillä on oikeus ja velvollisuus olla lakossa. Esihenkilöt eivät voi jättäytyä lakon ulkopuolelle tai tehdä lakonalaista työtä. Tämä koskee myös lakkopäivien suunnittelu- tai jälkitöitä.

Työnantaja ei voi ilmoittaa, että esimerkiksi rehtorit ovat lakossa työnantajan edustajia ja siksi lakon ulkopuolella. Juko on määrittänyt OAJ:n jäsenten osalta lakon rajat, ja esihenkilöt ovat lakon piirissä Opsian ja KEA:n jäseniä lukuun ottamatta.

Lakkoavustus 180 euroa päivältä

OAJ:n jäsenille maksettava lakkoavustus on tänä vuonna 180 euroa päivää kohden.
Lakkoavustusta maksetaan kaikilta viikonpäiviltä, joilta lakossa oleva menettää palkan. Lakkoavustusta maksetaan myös lakon piirissä oleville opiskelijajärjestö SOOLin ja seniorijärjestö OSJ:n jäsenille.

Tiedotamme uusista käänteistä heti

OAJ tiedottaa lakon käänteistä lakossa oleville jäsenilleen tekstiviestein ja sähköpostitse. Viestin saaminen edellyttää, että yhteystiedot ovat OAJ:n järjestelmässä oikein. Tiedot pääsee päivittämään tästä.

Jos työehtosopimuksia koskevaan riitaan löytyy sovinto ja lakko keskeytyy, ilmoitamme jäsenille välittömästi.

Neuvotteluihin ja järjestövalmiuteen liittyvää viestintäämme voit seurata täällä.

Työntekijälle ei tule seuraamuksia, luottamusmies ja yhdistys auttavat

Vastuun lakosta kantaa OAJ järjestönä. Työnantaja ei saa kohdentaa yksittäiseen lakkoilijaan mitään seuraamuksia. Jos tulee paikallisesti ongelmia, ota yhteys omaan luottamusmieheen tai yhdistykseen.

Keitä lakko koskee?

Ensimmäinen lakko kokee yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajia, erityisopettajia ja päiväkodinjohtajia 23.–24.5.

Toinen lakko koskee yksityisten päiväkotien varhaiskavastuksen opettajia, erityisopettajia ja päiväkodinjohtajia Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa 31.5.–2.6. 

Katso lisätiedot kohdasta Yleisiä kysymyksiä lakosta.

Menevätkö kaikki OAJ:n jäsenet lakkoon? Mistä tiedän, olenko lakon piirissä?

Mikäli lakkovaroitus annetaan, viestimme asiasta tarkemmin, mitkä työpaikat ja työtehtävät ovat lakon piirissä. 

Lue uusimmat tiedot lakoista OAJ neuvottelee -sivulta.

Tästä voit tarkistaa, mikä on oma sopimuksesi. 

Varmista, että puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi ovat ajan tasalla OAJ:n jäsentiedoissa lakkoviestintää varten. Tästä voit päivittää itse jäsentietoihisi sähköpostiosoitteesi. Käytä yhteystietona henkilökohtaista puhelinnumeroasi ja sähköpostiosoitettasi, älä työsähköpostiasi, sillä työnantaja voi estää pääsysi työsähköpostiin järjestöllisten toimien aikana.

Koskeeko lakko myös SOOLin ja OSJ:n työssäkäyviä jäseniä?

Kyllä.

 

Olen opetusalan työtä tekevä eläkeläinen. Olenko lakon piirissä ja miten lakko vaikuttaa tilanteeseeni?

Lakkoon ei aseteta henkilöitä, vaan työtehtävät. Jos olet Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäsen, olet velvollinen osallistumaan lakkoon ja oikeutettu lakkoavustukseen.

Jos et ole OSJ:n jäsen, voit osallistua lakkoon, eikä siitä voi seurata sinulle työnantajan taholta sanktioita. Tällöin et kuitenkaan ole oikeutettu lakkoavustukseen.

En haluaisi mennä lakkoon, onko minun pakko?

Kun OAJ ja Juko ovat tehneet päätöksen lakosta, jokainen lakon alaisia työtehtäviä tekevä on velvollinen noudattamaan järjestön päätöstä. On tärkeää, että jokainen vaikuttaa aktiivisesti tavoitteidemme toteutumiseksi sekä silloin, kun itse kuuluu lakon piiriin että silloin, kun oma työ ei ole lakossa.

Lakkoon on aina vankat perusteet. Taustalla on käyty pitkiä neuvotteluja, eri vaihtoehtoja on punnittu ja työntekijäpuolella ei ole tilanteessa enää muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa lakko. Ammattiliiton jäsenyys velvoittaa yksittäisiä jäseniä toimimaan liittonsa lakkopäätöksen mukaisesti.

Lakon hyödyt nähdään usein pitkällä aikavälillä. Eri aikoina eri työntekijät ovat joutuneet lakkoilemalla varmistamaan oikeudenmukaisemmat sopimukset. 

Minkä suuruinen lakkoavustus on?

OAJ:n hallitus on päättänyt, että OAJ:n jäsenille maksettava lakkoavustus on vuonna 2023 180 euroa päivää kohden.

Lakon aikana lakkoavustusta maksetaan kaikilta viikonpäiviltä, joilta lakossa oleva menettää palkan. Mikäli lakko on jatkunut viikonlopun yli, lakkoavustus maksetaan lähtökohtaisesti myös viikonloppupäiviltä. Jos olet epävarma siitä, pidätetäänkö sinulta myös viikonloppupäivien palkka, hae lakkoavustusta vasta kun tiedät, miltä ajalta sinulta on pidätetty palkka.

Lakkoavustusta maksetaan myös lakon piirissä oleville SOOLin ja OSJ:n jäsenille.

Lakkoavustusta voi hakea aikaisintaan omaa tehtävää koskevan lakon päättymisen jälkeen (ks. kohta Miten haen lakkoavustusta).

 

Miksi lakkoavustuksestani on peritty veroa 50 %?

Lakkoavustus on 16 euroa ylittävältä osalta veronalaista tuloa. Ennakonpidätys toteutetaan verottajan ohjeiden mukaisesti ja OAJ ilmoittaa tiedot suoraan verottajalle. Loppuosasta vähennetään verohallinnon mukainen 50 prosentin vero. Jäsenelle käteen maksettava osuus on 98 euroa/päivä. Ennakonpidätys tasaantuu lopullisessa verotuksessa koko vuoden ansiotulojen mukaisesti. 

OAJ ei voi kiertää verottajan ohjeistusta. Älä siis lähetä verokorttia lakkoavustusta varten, vaan lasketa tuloverokorttisi palkkaa varten uudestaan.

 

Kuinka pitkään minun pitää olla ollut jäsenenä, jotta olen oikeutettu lakkoavustukseen?

Sinun pitää olla liittynyt järjestön jäseneksi hyvissä ajoin ennen lakkoa mutta viimeistään ennen omaa tehtävää koskevan lakkovaroituksen antamista.  

Kenelle lakkoavustus on tarkoitettu?

Lakkoavustus on tarkoitettu niille jäsenille, jotka menettävät ansioita lakon tai työsulun vuoksi. Lakkoavustus maksetaan todellisten menetysten vuoksi. Eli jos olet esim. koko kevään opintovapaalla ansiotyöstäsi, et voi anoa lakkoavustusta, vaikka kaikki kollegasi olisivat tuolloin lakossa.

OAJ korvaa lakosta johtuvia ansionmenetyksiä päiväkohtaisella lakkoavustuksella. Avustusta maksetaan myös viikonlopun osalta edellyttäen, että työnantaja on pidättänyt lakon vuoksi palkan työntekijältä. Järjestö varmistaa lakkoon osallistumisen paikalliselta lakkotoimikunnalta ja pyytää jäseniltä tarvittaessa ansionmenetystodistukset lakon jälkeen.

Saanko sijaisena lakkoavustusta?

Jos olet sopinut sijaisuuden ennen lakon alkamista ja otat osaa lakkoon, olet OAJ:n jäsenenä oikeutettu lakkoavustukseen. Lakkoavustusta maksetaan myös lakon piirissä oleville SOOLin ja OSJ:n jäsenille, jotka kieltäytyvät sijaisuudesta lakon vuoksi.

Työnantajat yrittävät murtaa lakkoja ja yrittävät palkata sijaisia lakkopäiville. Järjestö tuomitsee lakonalaisen työn teettämisen sijaisilla. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki ottavat osaa lakkoon. Tämän vuoksi lakkoavustuksen saavien joukkoa on nyt sijaistusten osalta laajennettu.

Jotta olet oikeutettu lakkoavustukseen, pitää sinun todentaa sijaiseksi pyytämisen yksityiskohdat. Nämä tiedot täytetään sähköiselle lomakkeelle, jolla OAJ:n sijaisuuksia tekeävät jäsenet sekä SOOLin ja OSJ:n jäsenet anovat lakkoavustusta. Ohjeistamme lakkoavustuksen anomisen osalta tarkemmin myöhemmin.

Saanko lakkoavustusta, jos osa jäsenmaksusta on vielä maksamatta?

Tarkistamme jäsenmaksujen tilanteen lakkoavustuksia maksettaessa. Jos sinulla on jäsenmaksuja maksamatta, voit käydä laskemassa ja maksamassa puuttuvat jäsenmaksut Omat tiedot -osiossa nettisivujemme kirjautumisen takana. Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä OAJ:n jäsenpalveluihin yhteydenottolomakkeella tai soittaa maksuttomaan palvelunumeroon 0800 418 401. Jos maksamattomien jäsenmaksujen määrä on suuri, voidaan tehdä maksusuunnitelma. 

Lue ohjeet lakkoavustuksen hakemisesta

Järjestön määräämän lakon piirissä ollut jäsen voi hakea lakkoavustusta aikaisintaan lakon päättymisen jälkeisenä päivänä

OAJ:n jäsenet hakevat lakkoavustusta Omat tiedot-osiossa lakkosovelluksen kautta. Lakkosovellus tulee omiin tietoihin näkyviin vasta lakon jälkeen.

Avustusta voi hakea 6 kuukauden kuluessa lakon päättymisestä. Jäsenmaksujen tulee olla kunnossa ennen avustuksen hakemista.

Lakon aikana lakkoavustusta maksetaan kaikilta viikonpäiviltä, joilta lakossa oleva menettää palkan. Mikäli lakko on jatkunut viikonlopun yli, lakkoavustus maksetaan lähtökohtaisesti myös viikonloppupäiviltä. Jos olet epävarma siitä, pidätetäänkö sinulta myös viikonloppupäivien palkka, hae lakkoavustusta vasta kun tiedät, miltä ajalta sinulta on pidätetty palkka.

Lisätiedot ehdoista ja jäsenmaksujen maksuista löydät alempaa.

Avustusten käsittely etenee paikallistason käsittelystä keskustason maksatukseen. Prosessissa voi mennä jonkun aikaa, ja sen etenemistä voi seurata omissa tiedoissa. Kun avustus on maksettu, omissa tiedoissa näkyy tieto "maksettu".

Kun olet lukenut alla olevat lakkosovelluksen ohjeet alta, voit hakea lakkoavustusta Omat tiedot-osion kautta. Lakkosovellukseen kirjataan lakkopäivät, joina on osallistunut lakkoon ja joiden aikana on tullut tosiasiallista ansiomenestystä. Sovellukseen kirjataan myös oma tilinumero, jonne lakkoavustus halutaan maksettavan. Sovellukseen ei liitetä verokorttia tai muita liitteitä.

Kuvalliset ohjeet lakkosovelluksen käyttöön ja lakkoavustuksen hakemiseen: 

Lakkoavustuksen löydät Omat tiedot -sivuston vasemman hakupolkukentän vaihtoehdoista. Kohta tulee näkyviin vasta lakon jälkeen. Siirry valikossa tarpeeksi alas, jotta näet lakkosovelluksen otsikon. Jos lakkosovellus ei näy sinulla, mutta omissa tiedoissasi on oikea yhdistys, ole suoraan yhteydessä OAJ:n toimistoon ja pyydä, että he lisäävät sinut lakkolistalle. Voit olla yhteydessä: katja.jarvinen@oaj.fi tai pawan.kumar@oaj.fi. 

Kevään 2022 lakkojen lakkoavustushakemuksia ei enää makseta.

 

SOOLin ja OSJ:n jäsenet ja ne jäsenet, jotka ovat jäsenenä muun kuin lakkopaikkakunnan yhdistyksessä  

Lakossa olleet SOOLin ja OSJ:n jäsenet täyttävät yhteydenottolomakkeen ennen lakkoavustuksen hakemista. Yhteydenottolomakkeelle pääset tästä linkistä.

Yhteydenottolomakkeen täyttämisen jälkeen jäsenen tulee vielä täyttää lakkosovelluksen puolella lakkoavustushakemus. Tämä hakemus on mahdollista tehdä vasta sen jälkeen, kun jäsen on saanut ilmoituksen sähköpostiinsa, että avustuksen hakeminen on mahdollista. Ohjeet lakkosovelluksen käyttöön löydät tämän sivun yläosan yleisohjeista. 

Huomaathan, että tässä tapauksessa käsittely saattaa kestää verrattain pitkään. 

Ongelmia lakkosovelluksessa?

Jos sovelluksessa on ongelmia, yhteydenotot pyydetään järjestelmäongelmiin liittyvän toisen yhteydenottolomakkeen kautta. Ilmoita sovelluksen ongelmista tästä

Pitääkö minun ilmoittaa työnantajalle, jos menen lakkoon?

Ei. Työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa työnantajalle etukäteen, osallistuuko hän lakkoon. Ammattijärjestö ilmoittaa asiasta keskitetysti.

 

Saako työnantaja kysyä, aionko osallistua lakkoon (eli kysyä kiertoteitse, kuulunko liittoon)?

Ei saa. Työnantajalla ei ole oikeutta kerätä yksittäisten jäsenten ammattiliiton jäsenyystietoja mahdollisen lakon varalle. Tämä koskee kaikkia jäseniä, myös esimiesasemassa olevia. Tämänkaltaiset kyselyt tulkitaan yritykseksi murtaa lakkoa. Järjestö puuttuu jokaiseen tällaiseen yritykseen.

 

Voiko työnantaja kieltää lakkoon menemisen?

Ei voi. Kyseessä on perusoikeus. Järjestö määrittelee lakkorajat eli sen, mitkä työtehtävät jätetään tekemättä ja missä.

 

Voiko työnantaja velvoittaa minut tekemään etukäteen työtehtäviä opetuksen järjestämiseksi lakon aikana?

Ei voi. Etukäteis- ja jälkityöt ovat lakonalaista työtä. Niitä ei siis tehdä.

 

Voinko menettää työpaikkani lakkoon osallistumisen vuoksi?

Työantajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa työsuhdetta niin sanotun laillisen lakon vuoksi. Lakko ei kuitenkaan vaikuta työntekijän oikeuteen irtisanoa toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta milloin tahansa.

 

Jos olen jäsen, ja lakkoon mennään, voinko joutua hankaluuksiin henkilökohtaisesti?

Et voi. Vastuu lakosta on järjestöllä.

Ajankohtainen tieto eri sopimusalojen neuvottelutilanteista on koottu oaj.fi/oajneuvottelee -sivustolle.

 

Pitääkö esimiesten suunnitella toimintaa mahdollisen lakon varalle?

Ei, se ei kuulu työtehtäviin.

 

Pitääkö opettajan suunnitella tunnit etukäteen itsenäistä opiskelua varten?

Ei pidä.

 

Pitääkö minun tehdä päiväkodissa perheiden hoidontarpeen selvitystä lakkopäiville vai onko tämä lakonalaista työtä?

OAJ:n näkemys on, että hoidontarpeen selvitys ei ole lakonalaista työtä, vaan päiväkodinjohtajan perustehtävään kuuluvaa työtä. Siitä ei siis voi kieltäytyä. Päiväkodin johtaja voi puolestaan edellyttää selvitystyön tekemistä päiväkodissa työskenteleviltä muilta OAJ:n jäseniltä normaaliin hoidontarpeen selvittämisen tapaan.

 

Voiko minut määrätä hätätyöhön?

Työnantaja määrittelee hätä- ja suojelutyön rajat, mutta opetus-, kasvatus- tai tutkimustyötä ei voi määritellä hätätyöksi.

 

Mitä on suojelutyö?

Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jonka suorittaminen on välttämätöntä kansalaisten hengen ja terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi tai sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, joka vaarantuu erityisesti lakon vuoksi.

Suojelutyötä koskevia säännöksiä sovelletaan ainoastaan viranhaltijoihin. Työsopimussuhteessa olevaa ei voi määrätä suojelutyöhön.

OAJ:n mukaan koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työt eivät ole luonteeltaan sellaisia, jotka voisivat olla suojelutyön piirissä.

 

Voiko lakon aikana työskennellä toisen työnantajan palveluksessa tai tehdä työtä yrittäjänä?

Lakon aikana voi tehdä muuta, lakon piiriin kuulumatonta työtä tai harjoittaa yrittäjyyttä. Lakon aikana henkilö ei saa tehdä ilman työantajan lupaa sellaista työtä, joka on oman työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa (lojaliteettiperiaate) ellei ole sopinut toisin työnantajan kanssa (esim. sivutoimilupa).

 

Kuinka luontaisetujen ja työvälineiden käy lakon aikana?

Työantajan ei tarvitse suorittaa lakon aikana palkanluonteisia luontaisetuja, kuten lounasetua ja virike-etua. Työsuhdeasunnon käyttöoikeus säilyy lakon aikana. Työnantajan pyynnöstä työntekijän tulee luovuttaa lakon alkaessa työantajalle työantajan välineet, kuten puhelimen ja tietokoneen.

Varmista, että puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi ovat ajan tasalla OAJ:n jäsentiedoissa lakkoviestintää varten. Tästä voit päivittää itse jäsentietoihisi sähköpostiosoitteesi. Käytä yhteystietona henkilökohtaista puhelinnumeroasi ja sähköpostiosoitettasi, älä työsähköpostiasi, sillä työnantaja voi estää pääsysi työsähköpostiin lakon aikana.

 

Ovatko työterveyshuollon palvelut käytössä lakon aikana?

Jos työntekijällä on ennen lyhyen lakon alkamista sovittuna käynti työterveyshuollossa, on epätodennäköistä, että työnantaja kieltäisi käynnin lakon aikana. Lakon aikana alkaneiden sairauksien osalta työnantaja voi evätä oikeuden käyttää työterveyshuollon palveluita.

 

Vaikuttaako lakko ansiosidonnaisen päivärahan määrään?

Kyllä, mutta Opettajien Työttömyyskassan laskelmien mukaan vaikutus on kahden päivän lakon ajalta alle euron kuukaudessa.

Miten lakko vaikuttaa määräaikaiseen työsuhteeseen?

Lakko ei vaikuta määräaikaisen työsuhteen pituuteen. Määräaikainen työsopimus päättyy aina sovitun määräkauden päättyessä, elleivät sopijaosapuolet nimenomaan sovi työsuhteen jatkamisesta.

 

Olen koeajalla. Uskallanko ottaa osaa lakkoon?

Kun koeaika on sopimuksen mukaisesti voimassa, kumpikin sopimuspuoli voi purkaa tai irtisanoa työsopimuksen ilman mitään erityistä syytä. Työnantaja ei kuitenkaan voi koeaikana, eikä lakon aikana, lakkauttaa työsuhdetta sellaisesta syystä, joka olisi syrjivä tai koeajan tarkoitukseen nähden muuten epäasiallinen peruste.

 

Mikä on lakon vaikutus osa-aikatyöhön?

Jos olet esimerkiksi osa-aikaeläkkeellä tai osittaisella hoitovapaalla, mutta lakkopäiviin ei ole sovittu työtehtäviä, lakko ei vaikuta sinuun. Jos lakkopäiville on sovittu työtehtäviä, olet lakon piirissä ja oikeutettu lakkoavustukseen.

Jos lakko tulee, siirtyvätkö työpäivät kesäkeskeytysajalle?

Emme näe mahdollisena siirtää koulupäiviä. Perusopetuslain 23 §.ssä määritellään seuraavasti:

"Milloin opetusta ei pakottavasta syystä ole voitu järjestää työpäiviksi määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voida muutoin saavuttaa, on menetetyt työpäivät korvattava lisäämällä työpäiviä enintään kuudella päivällä."

Tulkintamme mukaan viikonkaan lakko ei aiheuta tilannetta, jossa opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita ei saavutettaisi lukuvuoden aikana. Esimerkiksi koronakeväänä 2020 opetukseen ei lisätty työpäiviä, vaikka keskeytyksiä ja häiriöitä syntyikin. Työpäivien siirtäminen olisi siis lakonmurtamisyritys.

Kevään 2022 laajojen kunta-alan lakkojen jälkeen opetus ei siirtynyt kesäkeskeytysajalle.  

Miten lakko vaikuttaa raskausvapaaseen?

Jos raskausvapaa ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ovat alkaneet ennen lakon alkamista, raskausvapaan ajan palkka maksetaan normaalisti myös lakon ajalta.

Mikäli raskausvapaa alkaa lakon aikana, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa äitiysvapaan palkkaa ennen lakon päättymistä. Raskausvapaan palkallinen jakso ei kuitenkaan kulu lakon aikana. Vain palkan maksamisajankohta siirtyy. Lakkoavustuksen osalta selvitä ensin, pidättääkö työnantaja sinulta lakon aikana alkaneen raskausvapaan osalta lakkopäivien palkan ja hae vasta tämän jälkeen lakkoavustusta. Mikäli palkka on pidätetty, olet oikeutettu näiltä päiviltä lakkoavustukseen, mikäli ei, haet lakkoavustusta raskausvapaata edeltäviltä päiviltä.

Miten lakko vaikuttaa sairauslomaan?

Jos sairausloma alkaa ennen lakon alkamista, sairausloman ajalta on maksettava sopimuksenmukaista palkkaa.

Jos työntekijä sairastuu lakon aikana, hänelle maksetaan sairausajan palkkaa vasta lakon päättymisestä lukien, mikäli sairaus vielä jatkuu. Hänellä on kuitenkin oikeus sairausvakuutuksen päivärahaan.

Voinko pitää vuosilomani lakon aikana?

Vuosilomien vahvistamisen jälkeen työnantajalla ei ole lupaa siirtää tai keskeyttää työntekijän lomaa edes lakkoon vedoten.

Miten toimin, jos lakko alkaa talvilomani aikana?

Ennen lakkoa alkanut talviloma jatkuu lakosta huolimatta ja päättyy, kuten loma on vahvistettu. Lomalta palaavan on ilmoitettava työnantajalle lomalta paluusta ja lakkoon jäämisestä, ettei työnantaja tulkitse loman jälkeistä poissaoloa ns. luvattomaksi poissaoloksi. Vuosiloman ajalta maksetaan normaali vuosiloma-ajan palkka, mutta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan lomarahaa lakkoa edeltävältä talvilomalta.

Miten toimin, jos vuosilomani alkaa lakon aikana?

Jos vuosiloma alkaa lakon aikana, niin silloin vuosiloma siirtyy. Työnantaja maksaa lomakorvauksen pitämättä jääneestä lomasta, mutta työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa lomarahaa.

Talvilomia ei voi siirtää huhtikuun lopun yli. Näissä tapauksissa talviloma maksetaan lomakorvauksena.

Lakon ajalta ei kerry vuosilomaa.

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia yhteisymmärryksessä loman siirtämisestä.

Miten toimin, jos vuosilomani alkaa samaan aikaan lakon kanssa?

Jos lakko ja vuosiloma alkavat samana päivänä, niin silloin kellonaika on ratkaiseva. Vuosiloma alkaa klo 0.00. Lakkovaroitusten mukaan lakko alkaa lakkopäivinä klo 0.01. Tällöin työntekijä on vuosilomalla eikä lakossa.

Miten lakko vaikuttaa tulevaan vuorotteluvapaaseen?

Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että työntekijän työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään vuoden välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Tähän vuoden ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolo (esim. lakkopäivät) edellyttäen, että henkilö viimeisten 13 kk aikana on ollut työssä saman työnantajan palveluksessa vähintään 12 kk. Jos vuorotteluvapaan hakijalla on ollut yli 30 pv palkaton poissaolo viimeisten 13 kk aikana, oikeutta vuorottelukorvaukseen ei ole (vakuutusoikeuden ennakkopäätös 30.11.2000/8919:99).

Miten lakko vaikuttaa opinto-, työ-tai virkavapaisiin?

Lakko ei vaikuta sovitun opintovapaan ehtoihin. Opintovapaa määräytyy opintovapaalain ja -asetuksen mukaan. Lakko ei vaikuta jo alkaneeseen tai sovittuun työ-tai virkavapaaseen.

Saako koulutukseen osallistua lakon aikana?

Jos henkilöllä on sovittu ammatilliseen koulutukseen tai siihen verrattavaan tilaisuuteen osallistuminen lakon aikana, Jukon keskuslakkotoimikunta voi myöntää koulutuksen ajaksi työluvan. Tällöin koulutuksen tulee tapahtua työpaikan ulkopuolella, eikä siihen pidä liittyä sopimusalueen tarkoittamien työtehtävien tekoa edes harjoitusmielessä. Yhteystiedot saat oman luottamusmiehen kautta. Jukon ja liittojen järjestämiin työtaistelukoulutuksiin tulee osallistua normaaliin tapaan.

Olen opetusalan työtä tekevä eläkeläinen. Olenko lakon piirissä ja miten lakko vaikuttaa tilanteeseeni?

Lakkoon ei aseteta henkilöitä, vaan työtehtävät. Jos olet Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäsen, olet velvollinen osallistumaan lakkoon ja oikeutettu lakkoavustukseen.

Jos et ole OSJ:n jäsen, voit osallistua lakkoon, eikä siitä voi seurata sinulle työnantajan taholta sanktioita. Tällöin et kuitenkaan ole oikeutettu lakkoavustukseen.

Onko lakolla vaikutusta eläkkeen määrään?

Lakko vaikuttaa eläkkeen määrään eläkkeen perusteena olevan palkan pienentymisen kautta. Lyhyessä lakossa vaikutus on hyvin pieni.

 

Mikä on lakon vaikutus osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen?

Lakolla ei ole vaikutusta eläkkeelle pääsyyn tai osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtymiseen.

 

Onko lakolla vaikutusta ammatilliseen eläkeikään?

Ei ole.

 

Vaikuttaako lakko osatyökyvyttömyyseläkkeeseen?

Ei vaikuta.

Voiko esihenkilö osallistua lakkoon, vaikka hän olisi työnantajan edustaja?

Jos järjestö on tehnyt lakkopäätöksen, voit osallistua päätöksen mukaiseen lakkoon. Voit osallistua esihenkilönä lakkoon, vaikka sinut olisi nimetty työnantajan edustajaksi. Työnantaja ei voi kieltää osallistumasta lakkoon tai rajata vastuuhenkilöitä etukäteen lakon ulkopuolelle.

 

Pitääkö esimiesten suunnitella toimintaa mahdollisen lakon varalle?

Ei, se ei kuulu työtehtäviin.

 

Pitääkö minun tehdä päiväkodissa perheiden hoidontarpeen selvitystä lakkopäiville vai onko tämä lakonalaista työtä?

OAJ:n näkemys on, että hoidontarpeen selvitys ei ole lakonalaista työtä, vaan päiväkodinjohtajan perustehtävään kuuluvaa työtä. Siitä ei siis voi kieltäytyä. Päiväkodin johtaja voi puolestaan edellyttää selvitystyön tekemistä päiväkodissa työskenteleviltä muilta OAJ:n jäseniltä normaaliin hoidontarpeen selvittämisen tapaan.

 

Mikä on luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun asema lakon aikana?

Lakkorajojen piiriin kuuluvat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut osallistuvat lähtökohtaisesti lakkoon. Juko ja OAJ määräävät lakkorajat.

Luottamusmies hoitaa yksittäisen jäsenen palvelussuhteeseen liittyviä asioita myös lakon aikana. On hyvä huomioida, että työnantaja ei välttämättä suorita tältä ajalta korvausta.

Mitä tapahtuu, jos jäsen ei osallistu järjestön päättämään lakkoon?

Henkilö, joka kuuluu lakon piiriin ja tekee siitä huolimatta lakonalaista työtä tai henkilö, joka on lakkorajojen ulkopuolella, mutta tekee omaan toimenkuvaan kuulumattomia lakonalaisia työtehtäviä, rikkoo lakkoa.

Henkilö, joka on toiminut järjestön päätöksiä vastaan lakon aikana, voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä, ja hänelle voidaan asettaa merkittävä karenssiaika, jona hän ei voi liittyä uudelleen järjestön jäseneksi.

 

Voinko erota OAJ:stä, jos lakko tulee, ja palata sen loputtua takaisin?

OAJ seuraa lakon aikana tehostetusti järjestöön liittymisiä ja eroamisia. Jos jäsen eroaa virka- ja työehtosopimuskauden päättyessä tai lakkovaroituksen kuultuaan ja palaa jäseneksi lakon päätyttyä, järjestö asettaa hänelle karenssiajan. Hän voi liittyä takaisin järjestön jäseneksi vasta karenssin jälkeen. OAJ käsittelee jokaisen tapauksen erikseen ja selvittää kulloinkin voimassa olleet jäsenyydet.

 

Kuinka pitkään minun pitää olla ollut jäsenenä, jotta olen oikeutettu lakkoavustukseen?

Sinun pitää olla liittynyt järjestön jäseneksi hyvissä ajoin ennen lakkoa mutta viimeistään ennen lakkovaroituksen antamista. Lakkoavustukset maksetaan uusille jäsenille vasta sen jälkeen, kun jäsenmaksut ovat kirjautuneet järjestön tilille.

 

Jos en ole OAJ:n jäsen, saanko/pitääkö minun silti mennä lakkoon?

Lakkoon ei aseteta henkilöitä, vaan työtehtävät. Järjestäytymätön työntekijä voi ottaa osaa lakkoon, eikä siitä voi seurata hänelle työnantajan taholta sanktioita. Lakkoavustuksia maksetaan kuitenkin vain OAJ:n jäsenille.

 

Miten järjestäytymättömien työntekijöiden tulee toimia lakon aikana?

Lakon tulokset hyödyttävät kaikkia työntekijöitä, myös järjestäytymättömiä. He voivat ottaa osaa lakkoon, mutta eivät ole oikeutettuja lakkoavustukseen. Neutraliteettiperiaatteen mukaan lakon toimeenpanevaan järjestöön kuulumattomilla työntekijöillä tai niillä järjestöön kuuluvilla työntekijöillä, jotka eivät kuulu lakon piiriin, ei ole velvollisuutta suorittaa lakonalaisia tehtäviä.

Heillä on kuitenkin lain mukainen oikeus kieltäytyä tekemästä sellaisia lakonalaisia tehtäviä, joita he eivät tavanomaisesti suorita. Tätä heiltä odottavat myös ne, jotka ovat lakossa ja oma järjestö.

Miten palkkasaatavat erääntyvät lakon aikana?

Lakko ei vaikuta palkkasaatavien erääntymispäiviin. Jos työntekijällä on palkkasaatavaa, joka erääntyy lakon aikana, se maksetaan erääntymispäivänä. Suorituksen viivästyessä saatavalle on maksettava korkolain mukainen korko. Tämä koskee vain lakon aikana erääntyviä, aiemmin kertyneitä saatavia. Lakon ajalta palkkaa ei luonnollisesti makseta.

Kuinka lakko vaikuttaa, jos olen ulkomailla?

Lakon laajuus käy aina ilmi lakkovaroituksesta. Siinä kerrotaan, mikä kaikki työ on lakon piirissä ja mikä työ on lakon ulkopuolella. Tiedämme, että yliopistolla työskentelevien työhön kuuluu paljon matkustamista ja huhti–toukokuussa on useita leirikouluja ja luokkaretkiä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Nämä otetaan huomioon lakon rajoja määriteltäessä.

 

Saako lakon aikana matkustaa ulkomaille?

Lakko voi päättyä yllättäen ja hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Työntekijällä on velvollisuus olla työnantajan käytettävissä välittömästi lakon päätyttyä. Järjestö ei siis suosittele matkustamista ulkomaille lakon aikana.

Lisätään kysymyksiä ja vastauksia, tuoreimmat päivitykset 4.5.2023

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

 • Ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen 
 • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
 • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
 • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
 • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!