• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo
Kuvituskuva

Ole turvassa – olemme vakuuttaneet jäsenemme useilla hyvillä vakuutuksilla.

Jäsenenä saat turvaa sekä vapaa-ajan matkoilla, tapaturmissa, työssä että järjestötehtävissä ja mikä parasta: vakuutukset sisältyvät OAJ:n jäsenmaksuun. Vakuutusnumeron löydät jäsenkortistasi, joka toimii myös matkavakuutuskorttina.

OAJ on vakuuttanut jäsenensä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvassa. Tarkat yksityiskohdat vakuutuksista löydät Turvan OAJ:n jäsenille tarkoitetulta sivulta.

Voit hyödyntää Turvan vakuutuksia myös mobiilisti. Lataa TaskuTurva-sovellus, jolloin vakuutusturva ja matkavakuutuskortti kulkevat mobiililaitteessa mukanasi.

Turvan OAJ:n jäsenille suunnattu sivustoTaskuTurva-sovellus

Vakuutusturvaa vapaa-ajan matkoilla, tapaturmatilanteissa, työssä ja järjestötehtävissä

Jäsenenä sinulle kuuluu Turvan matkustajavakuutus, matkatavara- ja matkavastuuvakuutus, tapaturmavakuutus, ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus sekä järjestövakuutus. Kalevan tai Turvan henkivakuutuksen puolestaan saat jäsenetuhintaan.

Mitä vakuutukset korvaavat?

Matkustajavakuutus kattaa matkasairauksien ja -tapaturmien kuluja. Vakuutus koskee myös jäsenen mukana matkustavia alle 20-vuotiaita lapsia ja samassa taloudessa asuvia lapsia. Lisäksi vakuutettuja ovat alle 20-vuotiaat jäsenen omat lapsenlapset ja puolison lapset.

Matkustajavakuutukseen sisältyy turvaa myös kriisitilanteiden, kuten terrori-iskun tai luonnonkatastrofin, varalle. Turva korvaa kriisitilanteissa ennenaikaisen paluumatkan kustannukset.

Matkatavaravakuutus antaa suojaa matkalla tapahtuvien esinevahinkojen varalle.

Vahingon sattuessa tapaturmavakuutus korvaa tapaturman aiheuttamia vahinkoja. OAJ on vakuuttanut työssäkäyvät ja työttömät jäsenensä sekä opiskelijajäsenensä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella, joka korvaa tapaturman hoitokuluja vakuutusyhtiö Turvassa.

Suorakorvauskortilla tapaturmaan liittyvä ensimmäinen hoitolaitoskäynti Pihlajalinnassa sujuu OAJ:n jäseneltä omaa rahaa käyttämättä aina 250 euroon asti (1.6.2023 alkaen 500 euroon asti) ilman omavastuuta.  Lisäetu on kytkettu tapaturmavakuutukseen. Edun saa näyttämällä TaskuTurvasta OAJ:n suorakorvauskorttia. Mahdollisia isompia jatkotutkimuksia varten jäsenen on mahdollista saada maksusitoumus.

Ammatillisesta vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka liittyvät jäsenen työhön.

Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut virka- tai työsuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa. Jos vahinko sattuu tai tarvitset oikeusturvaa, ota ensimmäiseksi yhteyttä OAJ:n juristeihin.

Oikeusturvavakuutus on voimassa, jos henkilö on suorittanut jäsenmaksun OAJ:n sääntöjen mukaisesti ja ollut OAJ:n jäsen kuusi edellistä kuukautta. Kuuden kuukauden karenssia ei sovelleta niihin uusiin jäseniin, jotka siirtyvät OAJ:hin suoraan toisesta ammattijärjestöstä ja joilla on ollut vastaava oikeusturvavakuutus tässä aikaisemmassa järjestössä.

Olemme vakuuttaneet jäsenemme järjestövakuutuksella henkilö- ja esinevahinkojen varalta, kuten esimerkiksi OAJ:n ja sen jäsenyhdistysten kokous- ja koulutustilaisuuksissa sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalta.

Jäsenetuhintaisista henkivakuutuksista löydät lisätietoa sivupalkin linkkien kautta.

MatkustajavakuutusMatkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutusTapaturmavakuutusAmmatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutusJärjestövakuutus

Ota meihin yhteyttä!

OAJ:n jäsenilleen ottamassa vapaa-ajan matka- ja tapaturmavakuutuksessa ovat vakuutettuina jäsenet, joilla on vakituinen asunto Suomessa ja jotka oleskelevat pääasiallisesti Suomessa. Tällä tarkoitetaan sitä, että jäsenellä on vakituinen osoite Suomessa ja hän oleskelee yli puolet vuodesta Suomessa. Lisäksi edellytetään, että jäsenellä on Kela-kortti osoituksena Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Edellä mainittujen kriteerien täyttyessä jäsenen vapaa-ajan matkavakuutus on voimassa Suomessa vapaa-ajan matkoilla, jotka jäsen tekee yli 50 kilometrin päähän kotoaan tai Suomen asunnoltaan, vapaa-ajan asunnoltaan tai muulta vastaavalta normaaliin elinympäristöön kuuluvalta paikalta. Matkavakuutus on voimassa myös vapaa-ajan matkoilla, jotka jäsen tekee Suomesta ulkomaille. Tapaturmavakuutus on voimassa vapaa-aikana kaikkialla maailmassa.

Pysyvä oleskelu ulkomailla aiheuttaa sen, että jäsen ei voi kuulua jäsenvakuutuksen piiriin. Jos kyseessä on tilapäinen oleskelu ja/tai yksittäinen yli puolta vuotta pitempi oleskelu, kannattaa olla mielellään ennen ulkomaille lähtöä yhteydessä Turvaan ja varmistaa vakuutusturvan voimassaolo. Yksittäinen pitempi ulkomailla olo ei välttämättä heti pudota jäsentä vakuutusturvan piiristä.

Lisätietoja vakuutuksista saa Turvan palvelunumerosta +358 1019 5110 tai Turvan toimipisteistä. OAJ:n jäsenilleen ottaman matka- ja tapaturmavakuutuksen ehdot ja tuoteseloste löytyvät jäsenille räätälöidyiltä internetsivuilta.

Turvan OAJ:n jäsenille suunnattu sivusto

Tutustu kaikkiin jäsenetuihin

OAJ:n jäsenenä saat lukuisia etuja työhön ja vapaa-aikaan! Joidenkin etujen saamiseksi riittää, että näytät jäsenkorttiasi, toisiin tarvitset etukoodin. Kirjaudu, niin saat edut käyttöösi. Tarkista myös paikalliset ja alueelliset edut sekä valtakunnallisten yhdistysten edut.

Tutustu jäsenetuihin
Jaa