• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n solidaarisuustyön kotimaanverkosto

Solidaarisuusverkosto on vapaaehtoispohjalta toimiva OAJ:n jäsenten matalan kynnyksen verkosto, johon jokaisen jäsenen on helppo tulla mukaan omalla panoksellaan.

Verkostossa kuullaan OAJ:n tekemästä kehitysyhteistyöstä ja muusta solidaarisuustyöstä ja keskustellaan kehityspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä ja tapahtumista. OAJ painottaa erityisesti globaalin etelän maiden lasten ja opettajien ihmis- ja työelämänoikeuksiin liittyviä teemoja.

Verkostolle on perustettu ajankohtaiseen viestintään keskittyvä Facebook -ryhmä, johon voit liittyä tästä. Facebook-ryhmässä jaamme muun muassa kuulumisia OAJ:n kehitysyhteistyöstä ja muusta solidaarisuustyöstä sekä luku- ja kuunteluvinkkejä. Osallistamme ryhmää myös toiminnan suunnitteluun.

Tiedottamisen lisäksi solidaarisuusverkoston ytimessä on yhdistysten solidaarisuusvastaavien kouluttaminen. Heidän kauttaan tärkeät solidaarisuuteen liittyvät viestit kantautuvat yhdistysten tietoon.

Ensimmäiset solidaarisuustyön kotimaanverkoston lähettiläät koulutettiin syksyllä 2022. Koulutukset jatkuvat vuosittain.

Kotimaanverkostolle lähetetään sähköisiä verkostokirjeitä noin kaksi kertaa kuukaudessa. Voit tilata uutiskirjeen itsellesi Ilmoittautumalla solidaarisuustyön verkostoon.

OAJ:n yhdistysten solidaarisuusvastaavat

Toivomme, että OAJ:n opettaja-, paikallis-, alue- ja valtakunnallisiin yhdistyksiin etsitään ja nimetään solidaarisuusvastaava. Solidaarisuusvastaavan ei tarvitse olla hallituksen varsinainen jäsen. On kuitenkin tärkeää, että hänet kutsutaan aina hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Solidaarisuusvastaavan toimenkuva on laaja, mutta jokainen yhdistys ja solidaarisuusvastaava arvioi, mitkä tehtävistä ovat oman yhdistyksen kannalta olennaisimmat.

OAJ:n solidaarisuusvastaava
  • Viestii yhdistyksen jäsenille OAJ:n kehitysyhteistyöstä ja muusta solidaarisuustyöstä.
  • Osallistuu mahdollisuuksien mukaan OAJ:n keskustason järjestämiin koulutuksiin.
  • Osallistaa yhdistyksen jäseniä globaalin vastuun kantamiseen (mahdolliset kampanjat ja hankkeet, OAJ:n ja SASKin kampanjoista tiedottaminen).
  • On mukana huolehtimassa vastuullisuuden toteutumisesta omassa yhdistyksessään apunaan esimerkiksi OAJ:n turvallisemman tilan periaatteet, OAJ:n järjestöaktiivin toiminnan periaatteet sekä OAJ:n ilmastoteot.

Jos olet kiinnostunut solidaarisuusvastaavan tehtävästä, ota yhteyttä omaan yhdistykseesi. Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja myös OAJ:n solidaarisuusvastaavilta, katja.jarvinen(at)oaj.fi tai jenni.arnkil(at)oaj.fi.