• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ mukana Taimiteossa

Taimiteko 6_kuva Lassi Karvonen-pienennetty.jpg

Kuva: Lassi Lehtonen


Akava ja sen 8 jäsenliittoa ovat mukana Suomen 4H-liiton Taimiteko-toimintamallissa. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevaan Akava-metsään eli Utajärven Pahkeensuolle istutettiin kesäkuun 2023 alussa kaikkiaan 5600 taimea. Yhteensä Taimiteko-kumppaneiden vuoden 2023 toimista syntyy Suomeen 93 hehtaaria uutta metsää. Samalla alle 18-vuotiaita nuoria työllistyy kesätöihin ympäri Suomea.

Taimiteossa halutaan tehdä konkreettisia toimia hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi. Toimintamallin tavoitteena on lisätä hiilinieluja Suomeen ja istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 20:tä miljoonaa kappaletta uusia puita. Taimia istuttavat suomalaiset nuoret eli toimintamalli lisää myös nuorten työmahdollisuuksia.

Yhteensä 4H-järjestön ja Taimiteko-kumppanien työllistämät nuoret istuttivat kesällä 2023 yli 185 000 kuusen ja männyn taimea 14 paikkakunnalla ympäri Suomea. Monelle kesätyö oli elämän ensimmäinen, ja siitä maksettiin nuorille urakkapalkkaa.

Taimiteoilla pyritään lujittamaan nuorten luontosuhdetta ja lisäämään nuorten tietoutta metsien tärkeydestä. Nuoret pääsevät tekemään konkreettisia ilmastotekoja ja oppivat metsänhoidollisia toimenpiteitä maastossa.

– Haluamme kantaa globaalia vastuuta ja pienetkin teot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat tärkeitä, toteaa OAJ:n järjestöpäällikkö Jenni Arnkil. Taimiteko on OAJ:n strategian mukaista vastuullisuustyötä sekä OAJ:n Ilmastoteot-linjausten mukaista toimintaa. Samalla olemme mukana tukemassa nuorten työllistymistä eli Taimiteossa yhdistyy useampi meille tärkeä asia. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää meiltä kaikilta toimia, joilla vähennetään ilmastorasitetta ja edistetään ympäristön hyvinvointia, Arnkil jatkaa.

Taimiteko-toiminta
  • OAJ on ollut Akavan mukana Taimiteossa alusta asti eli nyt jo neljättä vuotta.
  • Akavalaista metsää on istutettu aikaisempina vuosina yhteensä jo yli 25 000 taimea eli yli 13 hehtaaria. OAJ on ollut vuosittain mukana 1000 taimella.
  • Taimiteko-toiminta käynnistyi vuonna 2019, ja kesän 2023 lopussa nuoret ovat istuttaneet Taimiteossa kaikkiaan jo lähes 800 000 puun taimea eli noin 400 hehtaaria uutta metsää. Pinta-ala vastaa 560 Helsingin Olympiastadionin kenttää.
Lue lisää

Taimiteko21 virrat14_kuva Tiina Rinne.jpg

Kuva: Tiina Rinne

Kuva: 4H