• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n valtuusto valitsee järjestön hallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet edustavat OAJ:n eri jäsenryhmiä, jotta kaikkien ääni tulee esille. Hallitukseen kuuluu järjestön puheenjohtaja sekä kaksikymmentä varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen puheenjohtajisto valmistelee hallitukseen tulevat asiat ja käyttää myös itsenäistä päätöksentekovaltaa tietyissä asioissa. Puheenjohtaja johtaa OAJ:n toimintaa yhdessä hallituksen kanssa.

Hallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti Akavatalossa, Helsingissä, mutta kokouksia voidaan pitää myös etänä.

OAJ:n hallitus 2024–2026

Varsinainen jäsen/varajäsen

OAJ:n ammatilliset opettajat OAO
Lauri Hietalahti / Jari Hourula
Tapio Lindfors / Maarit Rahkola
Tuija Mäntsälä  /Tuovi Pasma
Anna Ruotsala / Jarno Varteva

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL
Anitta Pakanen / Eija Kamppuri
Asko Parkkinen / Anna Roikonen
Tanja Rantala  /Salla Sutinen

Yliopistojen opetusalan liitto YLL
Santeri Palviainen / Kirsi Vuori

OAJ:n yleissivistävät opettajat YSI
Katariina Kattelus / Stig Rönnkvist
Marika Pylkkänen / Sini Ollila
Pia Latomäki / Paula Kotirinta
Jukka Hella / Kirsi Ristimella
Sari Pykäläinen / Miika Lahti
Anne Suomi / Linda Tammelin
Katri Juvonen / Jussi Anttila
Anna Renfors / Minna Laitila
Anne-Maria Palomäki / Kirsi Contursi
Anu Vilkki / Jukka Sarpila
Paula Lehtinen / Petra Siltainsuu
Sebastian Lindqvist / Pamela Leka
(Kirsi Vuori) / Santeri Palviaisen vara

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL
Mira Laurinantti / Julia Lautala

Hallituksen puheenjohtaja

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto

 

 

 

Hallituksen varsinaisten jäsenten yhteystiedot

Valtuuston puheenjohtajisto, joka osallistuu hallituksen työskentelyyn

Timo Saavalainen, valtuuston puheenjohtaja
Ulla Kangasniemi, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Mervi Berg,  valtuuston 2. varapuheenjohtaja

Lisäksi OAJ:n hallituksen kokouksiin osallistuu puhe- ja läsnäolo-oikeudella Finlands Svenska Lärarförbund FSL:n puheenjohtaja.

OAJ:n puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Katarina Murto
I varapuheenjohtaja Katariina Kattelus
II varapuheenjohtaja Lauri Hietalahti
III varapuheenjohtaja Anitta Pakanen

Toimikausi 2024-2026

Puheenjohtaja
Anitta Pakanen (VOL)

Sihteeri
OAJ:n toimiston edustaja

Varsinaiset jäsenet
Katarina Murto, OAJ:n puheenjohtaja
Sari Pykäläinen (YSI)
Marika Pylkkänen (YSI)
Paula Lehtinen (YSI)
Jukka Hella (YSI)
Tuija Mäntsälä (OAO) 
 
Yleisvarajäsenet (ei henkilökohtaisia varoja)
Anne Suomi (YSI)
Tanja Rantala (VOL)
Tapio Lindfors (OAO)

 

Toimikausi 2024-2026

Järjestö- ja viestintätoimikunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle järjestöorganisaation toimintaan, kehittämiseen, viestintään sekä järjestön koulutustoimintaan ja järjestövalmiuteen liittyvät asiat sekä seurata järjestöpolitiikan ja viestinnän yleistä kehitystä.

Puheenjohtaja
Anna Renfors (YSI)

Sihteeri
OAJ:n toimisto Sameli Valkama
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
Juhana Lindström / Teija Launiainen (OAO)
Tuovi Pasma / Ari-Pekka Sirviö (OAO)
Elli Myllymäki / Claudia Gonzalez (SOOL)
Anna Laakkonen / Maarit Marjusaari (VOL)
Salla Sutinen / Anna Roikonen (VOL)
Mika Mattila / Hans-Joachim Schulze (YLL)
Anna Renfors / Maija Vehmas (YSI)
Paula Kotirinta / Katja Poikolainen (YSI)
Anna Nyqvist / Arto Hietapelto (YSI)
Joanna Lukkarila / Karoliina Kettunen (YSI)
Anssi Reini / Virpi Ojala (YSI)
Paula Koskela / Riitta Rautio (YSI)
Kirsi Vuori / Laura Saastamoinen (YSI)
Emma Hietaoja / Petra Örn (YSI)

Toimikausi 2024-2026

Tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan tehtävä on valmistella hallitukselle sopimustavoitteiden asettamiseen sekä virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin liittyvät asiat päätöksentekoa varten, seurata sopimusneuvottelujen kulkua ja ohjeistaa tarvittaessa OAJ:n neuvottelijoita.

Puheenjohtaja
Katri Juvonen (YSI)

Sihteeri

Petra Kirkko-Jaakkola, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
Atte Korte / Markku Seppälä (OAO)
Mika Nurminen / Sanna Kettunen (OAO)
Julia Lautala / Anni Manninen (SOOL)
Minna Paavola / Heidi Pakarinen (VOL)
Eija Kamppuri / Sini Lange-Härkönen (VOL)
Mari Suonio / Terhi Kaarakka (YLL)
Katri Juvonen / Anne Kauppinen (YSI)
Stig Rönnkvist / Tiina Hagström (YSI)
Sami Nurminen / Vesa Lahtinen (YSI)
Riina Hilo / Minna Laitila (YSI)
Jussi Tanhuanpää / Tero Koskinen (YSI)
Pekka Sutinen / Jukka Sarpila (YSI)
Annika Norrgård / Sebastian Lindqvist (YSI)
Kirsi Contursi / Ville Leppäniemi (YSI)

Toimikausi 2024-2026

Koulutuspoliittisen toimikunnan tehtävänä on valmistella hallitusta varten koulutuspoliittisia aloitteita, esityksiä, linjauksia ja kannanottoja sekä seurata ensisijaisesti valtakunnallista koulutuspolitiikkaa ja edistää osaltaan koulutuspoliittista edunvalvontaa.

Puheenjohtaja
Tuija Mäntsälä (OAO)

Sihteeri
Risto-Matti Alanko, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
Tuija Mäntsälä / Anna Ruotsala (OAO)
Jaana Antila / Maarit Rahkola (OAO)
Mira Laurinantti / Anni Manninen (SOOL)
Anitta Pakanen / Elina Wallin (VOL)
Aleksi Vehmassalo / Minttu Mali (VOL)
Joanna Kangas / Sari Yrjänäinen (YLL)
Anu Pohjamo / Tytti Kiiski (YSI)
Tuomas Koivisto / Jaana Markola (YSI)
Petra Siltainsuu / Päivi Peltola (YSI)
Risto Härkönen / Kai Järvinen (YSI)
Kirsi Ristimella / Tiina Karjalainen (YSI)
Jussi Anttila / Jaakko Syrjänen (YSI)
Noora Korhonen / Tiina Pesonen (YSI)
Pamela Leka / Timo Kettunen (YSI)

1.8.2024 - 31.7.2026

Puheenjohtaja
Teemu Hiltula

Varapuheenjohtaja
Marjut Koukkula

Hallituksen edustaja
Marika Pylkkänen (varalla Sari Pykäläinen)

Koulutuspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja
Tuija Mäntsälä

Sihteeri
Tuomo Laakso, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
Irene Bondsdorf / Heidi Naukkarinen
Johanna Juva / Sanna Uotila
Taina Lento / Perttu Ståhlberg
Teemu Hiltula / Taina Immonen-Keskimäki
Tuula Havonen / Heikki Luomala
Ritu Savolainen / Sari Joenväärä
Eero Kitunen / Mika Matilainen
Titta Koivukoski / Hanne Riekkinen
Anni Halonen / Annemari Untamala
Jani Laaksonen / Nina Tiainen
Iina Ruuskanen / Tatu Kotilainen
Annaliisa Löppönen / Kati Miettinen
Marjut Koukkula / Tiina Tammi
Reetta Smith / Tatu Luoto
Miia Immonen / Saara Hyytiäinen
Suvi Niemeläinen / Asta Kurhila

Toimikausi 2023-2025

Puheenjohtaja: 

Pekka Koskinen
pekka.koskinen@ppa.inet.fi

Toimikunnan sihteeri:

Tuula Laine
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki
p. 020 748 9735
tuula.laine@osj.fi

OAJ:n hallituksen edustaja:

Kirsi Contursi
kirsi.contursi@hyvinkaa.fi 

Varsinainen jäsen / henkilökohtainen varajäsen

Blomberg Seija / Suopanki Juhani
Cleve Kristiina / Kauhanen Eva
Eurola-Ristola Anne / Tikkanen Irjaleena
Gröhn Birgit / Pajari Eija
Harald Markus / Mäntynen Matti
Heinonen Seppo / Möttönen Terttu
Keränen Riitta / Keltomäki Arja
Ketola Eija / Aadeli Sirkka
Kiljunen Unto / Kilpeläinen Marja
Orjala Aune / Honkala Katriina
Remes Marja-Liisa / Heinonen Malla
Viinamäki-Mäkinen Eeva / Kukkonen Jouni

 

 

 

Toimikausi 2024-2026

Puheenjohtaja
Anne-Maria Palomäki

Sihteeri
Riku Oras, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinaiset jäsenet
Mira Laurinantti
Julia Lautala
Aino Soukkala
Aini Lehtola
Elli Myllymäki
Lauri Malkamäki

Varajäsenet (ei henkilökohtaisia)
Anni Manninen
Elias Pusa
Jani Siirilä
Claudia Gonzalez

Toimikausi 2024-2026

Puheenjohtaja
Maarit Rahkola (OAO)

Sihteeri
Eira Bani, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
Niina Aho / Sanna Kettunen (OAO)
Maarit Rahkola / Janette Broberg (OAO)
Timo Junkala / Sami Mäkelä (OAO)
Pauliina Raittila / Noora Agbowadan (YSI)
Mirka Paunikallio / Mikko Kaarmela (YSI)
Esa Lappi / Mari-Anneli Sarkkinen (YSI)
Laura Hallanoro / varajäsen nimetään elokuussa (YSI)

Toimikausi 2024-2026

Puheenjohtaja
Santeri Palviainen

Sihteeri
Päivi Lyhykäinen, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
Piia Piispanen / Annu Niskanen (OAO)
Alla Lemechkova-Toivonen / Ulla Kangasniemi (OAO)
Anni Manninen / Aino Lehtola (SOOL)
Susanna Haapsamo / Annukka Hulkkonen (VOL)
Santeri Palviainen / Jonna Kangas (YLL)
Jaana Toomar / Enni-Mari Ylikörkkö (YLL)
Lenita Hietanen / Outi Ylitapio-Mäntylä (YLL)
Veli-Pekka Dufva / Markus Järvinen (YSI)
Anna Keijonen / Sanna Vänskä (YSI)
Bernt Klockars / Jyrki Huusko (YSI)

Puheenjohtaja

Antti Ikonen (SURE)

OAJ:n hallituksen edustaja

Anu Vilkki, varalla Jukka Sarpila

Sihteeri

Niku Tuomisto, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Sari Hakola (SURE)

Kaj Holmbäck (SURE)

Päivi Ikola (SURE)

Antti Ikonen (SURE)

Inka Kokkonen (SURE)

Marko Kuvaja (SURE)

Anne Rousku (SURE)

Annukka Hulkkonen (VOL) / Susanna Haapsamo

Virpi Lehmusvaara (OPSIA)

Markku Ollila (KEA) / Kari Nostaja

 

Korkeakoulutyöryhmän tehtävänä on valmistella Tulo- ja palkkapoliittiselle toimikunnalle ja Koulutuspoliittiselle toimikunnalle korkeakoulujen edunvalvontaan liittyviä asioita.

Toimikausi 2024–2026

Puheenjohtaja 
Valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan

Sihteeri
Hanna Tanskanen, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen edustaja / varaedustaja
Tuija Mäntsälä / Heidi Savolainen (OAO)
Jarno Varteva / Esa Salmikangas (OAO)
Ulla Kangasniemi / Timo Sirviö (OAO)
Hanna-Maija Aarnio / Kari Tikkala (OAO)
Elias Pusa / Claudia Gonzalez (SOOL)
Santeri Palviainen / Mari Suonio (YLL)
Mika Mattila / Katja Suvanto (YLL)
Lauri Frank / Pihla Palteisto (YLL)
Jukka Hella / Pekka Pieskä (YSI)

Työhyvinvointityöryhmä 2024-2026

Puheenjohtaja
Valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan

Sihteeri
Sara Simberg, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
Heidi Savolainen / Tuovi Pasma (OAO)
Jarno Varteva / Juha-Pekka Finnilä (OAO)
Jani Siirilä / Elias Pusa (SOOL)
Hanna Iso-Kuortti / Meri Tuunanen (VOL)
Liisa Lattu / Merja Lundgren (VOL)
Eila Matikainen / Juha Iisakka (YLL)
Tiina Pesonen / Lea Hirvasniemi-Haverinen (YSI)
Marita Savonmäki / Nina Räty (YSI)
Katja Poikolainen / Tuomo Suihkonen (YSI)

Jaa