• logo
  • logo

OAJ:n valtuusto valitsee järjestön hallituksen ja puheenjohtajan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet edustavat OAJ:n eri jäsenryhmiä, jotta kaikkien ääni tulee esille. Hallitukseen kuuluu järjestön puheenjohtaja sekä kaksikymmentä varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen puheenjohtajisto valmistelee hallitukseen tulevat asiat ja käyttää myös itsenäistä päätöksentekovaltaa tietyissä asioissa. Puheenjohtaja johtaa OAJ:n toimintaa yhdessä hallituksen kanssa.

OAJ:n hallitus 2018–2020

Hallituksen puheenjohtaja

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen

Varsinainen jäsen / varajäsen

Kirsi Contursi, YSI / Paula Pulkkinen
Inger Damlin, YSI / Joakim Häggström
Anna Hoffrén, OAO / Tuire Arpalahti
Jouko Karhunen, OAO / Birgitta Mannila
Päivi Koppanen, OAO / Sirkka Saarikoski
Petri Kääriäinen, YSI / Johanna Pietilä
Timo Markkanen, YSI / Maarit Eronen-Raivio
Mea Nordberg, YSI / Kirsi Vuori
Kari Nieminen, YSI / Pia Latomäki
Tanja Rantala, LTOL / Hanna Iso-Kuortti
Anitta Pakanen, LTOL / Susanna Haapsamo
Santeri Palviainen, YLL /  Nina-Marika Pieskä
Asko Parkkinen, LTOL / Heidi Pakarinen
Pekka Pieskä, YSI / Katariina Kattelus
Maarit Rahkola, OAO / Jarno Varteva
Anna Renfors, YSI / Antti Hiitti
Jaakko Sarmola, YSI / Jouko Arvo
Jukka Sarpila, YSI / Anu Vilkki
Marita Savonmäki, YSI / Sameli Valkama
Jukka Talvitie, YSI / Pekka Lempiäinen

Valtuuston puheenjohtajisto, joka osallistuu hallituksen työskentelyyn

Tiina Karjalainen, valtuuston puheenjohtaja
Ulla Kangasniemi, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Katja Järvinen, valtuuston 2. varapuheenjohtaja

Lisäksi OAJ:n hallituksen kokouksiin osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella Finlands Svenska Lärarförbund FSL:n puheenjohtaja Christer Holmlund ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOLin puheenjohtaja Aleksi Vehmassalo.

OAJ:n puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Olli Luukkainen
I varapuheenjohtaja Petri Kääriäinen
II varapuheenjohtaja Päivi Koppanen
III varapuheenjohtaja Anitta Pakanen

OAJ:n päätösten valmistelu

OAJ:n järjestöllinen hallinto perustuu jäsenten osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Jäsenet valitsevat valtuuston vaaleilla, valtuusto valitsee järjestön puheenjohtajan ja hallituksen ja hallitus asettaa tarpeen mukaan asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä.

Toimikuntien ja työryhmien toimikausi on 2018–2020, ellei toisin mainita.

Puheenjohtaja

Anitta Pakanen (LTOL)

Sihteeri

Heikki Nykänen, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinaiset jäsenet

Olli Luukkainen

Pekka Pieskä (YSI)
Jukka Sarpila (YSI)
Kirsi Contursi (YSI)
Timo Markkanen (YSI)
Anna Hoffrén (OAO)

Yleisvarajäsenet

Jaakko Sarmola (YSI)
Tanja Rantala (LTOL)
Maarit Rahkola (OAO)

Järjestö- ja viestintätoimikunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle järjestöorganisaation toimintaan, kehittämiseen, viestintään sekä järjestön koulutustoimintaan ja järjestövalmiuteen liittyvät asiat sekä seurata järjestöpolitiikan ja viestinnän yleistä kehitystä.

Puheenjohtaja

Marita Savonmäki (YSI)

Sihteeri

Pekka Silkosuo, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
OAJ-YSI

Jaana Burman / Matti Kähkönen
Marjut Koukkula / Gretel Ruuskanen
Minna Palovuori / Vesa Ratala
Timo Saavalainen / Sari Aksberg
Marita Savonmäki / Jani Siirilä
Jaakko Syrjänen / Johanna Pietilä
Kirsi Vuori / Minna Parviainen

OAO

Hanna-Maija Aarnio / Kari Tikkala
Teija Launiainen / Kimmo Liljeroos
Birgitta Mannila / Tuovi Mannila

LTOL

Asko Parkkinen / Sanna Satosaari
Sari Sirniö / Tarja Ojanen

YLL

Merja Koivuluhta / Hans-Joachim Schulze

Opiskelijaedustaja

Katri Peurala / Eeva Rossi

Tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan tehtävä on valmistella hallitukselle sopimustavoitteiden asettamiseen sekä virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin liittyvät asiat päätöksentekoa varten, seurata sopimusneuvottelujen kulkua ja ohjeistaa tarvittaessa OAJ:n neuvottelijoita.

Puheenjohtaja

Kari Nieminen (YSI)

Sihteeri

Kristiina Johansson, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
OAJ-YSI

Linda Felixson / Anneli Vainik
Katariina Kattelus / Heikki Kallunki
Kari Nieminen / Marjo Puro
Paula Pulkkinen / Sebastian Lindqvist
Pekka Sutinen / Jukka Hella
Jukka Talvitie / Pekka Lempiäinen
Tomi Törrönen / Jorma Uoti

OAO

Jari Jokinen / Tuija Mäntsälä
Helena Kahl / Tapio Lindfors
Jarno Varteva / Arto Anetjärvi

LTOL

Hanna Iso-Kuortti / Eija Kamppuri
Minna Paavola / Heidi Pakarinen

YLL

Santeri Palviainen / Erja Kosonen

Opiskelijaedustaja

Sanni Salmenoja / Eeva Rossi

Koulutuspoliittisen toimikunnan tehtävänä on valmistella hallitusta varten koulutuspoliittisia aloitteita, esityksiä, linjauksia ja kannanottoja sekä seurata ensisijaisesti valtakunnallista koulutuspolitiikkaa ja edistää osaltaan koulutuspoliittista edunvalvontaa.

Puheenjohtaja

Jouko Karhunen (OAO)

Sihteeri

Suvi Pulkkinen, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
OAJ-YSI

Martin Ahlskog / Joakim Häggström
Kirsi Ihalainen / Maija Huuki-Anthopoulou
Ulla Koponen / Maarit Eronen-Raivio
Arja Laulainen / Antti Simonen
Erja Oksa / Virpi Ojala
Tiina Pesonen / Antti Karetie
Anna Renfors / Lea Hirvasniemi-Haverinen

OAO

Ari Ahonen / Anni Koppanen
Jouko Karhunen / Juha Makkonen
Mirva Salokorpi / Reijo Manninen

LTOL

Merja Laitinen / Johanna Karlsson
Anitta Pakanen / Salla Sutinen

YLL

Inkeri Ruokonen / Karita Katto

Opiskelijaedustaja

Aleksi Vehmassalo / Olli Tamminen

Puheenjohtaja

Anneli Rantamäki

Varapuheenjohtaja

Marko Jokinen

Hallituksen edustaja

Mea Nordberg

Koulutuspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja

Sirkka Saarikoski

Sihteeri

Olavi Arra, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Jaakko Sarmola / Reetta Tuominen
Perttu Ståhlberg / Tytti Tenhunen
Päivi Koski / Kari Jukarainen
Tero Anttila / Irma Asikainen
Katri Halkka / Jorma Kärkkäinen
Minttu Kalmi / Kalle Kytölä
Marja Asikainen / Leena Työläjärvi
Jaakko Lindfors / Tuovi Pääkkönen
Timo Kovanen / Kristiina Tikkala
Anneli Rantamäki / Kasper Mäkelä
Maritta Virtanen / Jussi Karjalainen
Päivi Juntti / Sari Hepola
Pirjo Mertaranta / Pauliina Pirhonen
Marko Jokinen / Anne Turunen
Katja Järvinen / Piritta Siekkinen
Anu Waltari-Grundström / Armi Nurmi

Senioritoimikunnan toimikausi on 2017–2019.

Puheenjohtaja

Erkki Kangasniemi

OAJ:n hallituksen edustaja

Kirsi Contursi

Senioritoimikunnan sihteeri

Kirsti Lehtinen
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki
puh. 020 748 9736, 044 033 8550
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Jouni Kukkonen / Hely Kalkkinen
Matti Pitkänen / Unto Sippola
Marja Paavonkallio / Seppo Niemi
Mauri Inkinen / Pekka Herranen
Terttu Möttönen / Eeva-Liisa Salmijärvi
Kari Jääskeläinen / Aune Orjala
Marja-Liisa Remes / Timo Saarelainen
Saila Rintee / Hannu Eeva
Marja-Terttu Halpio-Huttunen / Helkky Vesterinen
Arja Keltomäki / Leila Tiira
Pentti Jänne / Liisa Fräki
Arja Jääskeläinen / Harry Myllymäki

Puheenjohtaja

Santeri Palviainen

Sihteeri

Susanna Jokimies
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinaiset jäsenet

Aleksi Vehmassalo
Essi Huusko
Tuomas Kauppinen
Eeva Rossi
Sanni Salmenoja
Miikka Tarpeenniemi

Varajäsenet

Pinja Immonen
Jenni Niemi
Katri Peurala
Olli Tamminen

Puheenjohtaja

Pirkko Kuhmonen (OAO)

Sihteeri

Tuovi Manninen
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
YSI

Sannasirkku Autio / Mika Mattila (YLL)
Kirsti Häkkinen / Konsta Ojanen (OAO)
Juho Kallio / Satu Mattila
Jouni Lassila / Niina Peltonen

OAO

Pirkko Kuhmonen / Elina Byckling
Riitta Larne / Mari Keituri
Kirsi Vartiainen / Markku Polamo

Puheenjohtaja

Antti Hiitti (YSI)

Sihteeri

Päivi Lyhykäinen, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
OAJ-YSI

Veli-Matti Hakanen / Mikko Ripatti
Jukka Hella / Tarja Haveri
Antti Hiitti / Markus Järvinen

OAO

Kaija Hannula / Esa Virkkula
Alla Lemechkova / Eero Kolari

LTOL

Susanna Haapsamo / Minna Salminen

YLL

Heli Ketovuori / Lenita Hietanen
Erja Kosonen / Jaana Toomar
Outi Ylitapio-Mäntylä / Inkeri Ruokonen

Opiskelijaedustaja

Sanni Salmenoja / Tuomas Kauppinen

Puheenjohtaja

Antti Ikonen (SURE)

OAJ:n hallituksen edustaja

Jukka Sarpila

Sihteeri

Niku Tuomisto, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Jukka Kuittinen (SURE)
Anne Laatikainen (SURE)
Kimmo Laitinen (SURE)
Hanna-Kaisa Pylkkänen (SURE)
Vesa Rinta-Säntti (SURE)
Agneta Torsell (SURE)
Susanna Haapsamo (LTOL) / Annukka Hulkkonen
Virpi Lehmusvaara (OPSIA)
Vesa Romppanen (KEA) / Maria Sarkkinen

Puheenjohtaja

Marja Hänninen-Helin (YSI)

Sihteeri

Riina Länsikallio
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
YSI

Marja Hänninen-Helin / Nina-Maria Pieskä
Jouni Kaipainen / Hanna Näremaa-Perälä
Markku Tikkanen / Eva-Stina Törnroos

OAO

Sirkka Saarikoski / Airi Aikio
Heidi Savolainen / Reijo Manninen

LTOL

Asko Parkkinen / Johanna Karlsson
Mervi Piirainen / Anne Liimola

YLL

Kristina Lindgren / Mirkka Ala-Laurila

Opiskelijaedustaja

Pinja Immonen / Olli Tamminen

Korkeakoulutyöryhmän tehtävänä on valmistella Tulo- ja palkkapoliittiselle toimikunnalle ja Koulutuspoliittiselle toimikunnalle korkeakoulujen edunvalvontaan liittyviä asioita.

Puheenjohtaja

Päivi Koppanen

Sihteeri

Hanna Tanskanen
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen edustaja / varaedustaja
OAO

Päivi Koppanen / Jari Jokinen
Jarno Varteva / Reijo Manninen
Tuija Salminen / Teija Launiainen
Sari Mokkila-Karttunen / Kari Tikkala

YLL

Santeri Palviainen / Outi Ylitapio-Mäntylä
Erja Kosonen / Sari Päivärinne
Åke Finne / Jenni Nikolajeff

OAJ-YSI

Tiina Karjalainen / Pekka Pieskä

Opiskelijajäsen

Aleksi Vehmassalo / Eeva Rossi

Jaa