• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

OAJ:n valtuusto valitsee järjestön hallituksen ja puheenjohtajan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet edustavat OAJ:n eri jäsenryhmiä, jotta kaikkien ääni tulee esille. Hallitukseen kuuluu järjestön puheenjohtaja sekä kaksikymmentä varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen puheenjohtajisto valmistelee hallitukseen tulevat asiat ja käyttää myös itsenäistä päätöksentekovaltaa tietyissä asioissa. Puheenjohtaja johtaa OAJ:n toimintaa yhdessä hallituksen kanssa.

OAJ:n hallitus 2020-2022

Varsinainen jäsen/varajäsen

YSI:n edustajat (peruskoulu ja lukio)

 • Contursi Kirsi/Pulkkinen Paula 
 • Felixson Linda/Lindqvist Sebastian
 • Kattelus Katariina/Pylkkänen Marika
 • Koskinen Tero/Nordberg Mea
 • Kääriäinen Petri /Kämäräinen Johanna
 • Lajunen Petri/Burman Jaana
 • Nieminen Kari/Latomäki Pia
 • Sarpila Jukka/Markkanen Sami
 • Vainik Anneli/Pieskä Nina-Marika
 • Vehviläinen Juho/Saavalainen Timo
 • Vilkki Anu/Hiitti Antti
 • Vuori Kirsi/Sutinen Pekka

OAO:n edustajat (ammatillinen koulutus)

 • Tuija Mäntsälä/Tapio Lindfors
 • Helena Kahl/Johanna Toivanen
 • Maarit Rahkola/Jarno Varteva
 • Anna Hoffren/Tuire Arpalahti

VOL:n edustajat (varhaiskasvatus)

 • Anitta Pakanen/Susanna Haapsamo
 • Asko Parkkinen/Heidi Pakarinen
 • Tanja Rantala/Hanna Iso-Kuortti

YLL:n edustaja (yliopiston opettajat)

 • Santeri Palviainen/Jouko Arvo

Hallituksen puheenjohtaja

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen

Valtuuston puheenjohtajisto, joka osallistuu hallituksen työskentelyyn

Anna Renfors, valtuuston puheenjohtaja
Ulla Kangasniemi, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Kari Filpus,  valtuuston 2. varapuheenjohtaja

Lisäksi OAJ:n hallituksen kokouksiin osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella Finlands Svenska Lärarförbund FSL:n puheenjohtaja Inger Damlin ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOLin puheenjohtaja Saana Ylikruuvi.

OAJ:n puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Olli Luukkainen
I varapuheenjohtaja Petri Kääriäinen
II varapuheenjohtaja Helena Kahl
III varapuheenjohtaja Anitta Pakanen

OAJ:n päätösten valmistelu

OAJ:n järjestöllinen hallinto perustuu jäsenten osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Jäsenet valitsevat valtuuston vaaleilla, valtuusto valitsee järjestön puheenjohtajan ja hallituksen ja hallitus asettaa tarpeen mukaan asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä.

Toimikuntien ja työryhmien toimikausi on 2020–2022, ellei toisin mainita.

Puheenjohtaja

Anitta Pakanen (VOL)

Sihteeri

Heikki Nykänen, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinaiset jäsenet

Olli Luukkainen

Anitta Pakanen (YSI)
Katariina Kattelus (YSI)
Tero Koskinen (YSI)
Kirsi Contursi (YSI)
Petri Lajunen (YSI)

Yleisvarajäsenet (ei henkilökohtaisia)

Jaakko Sarmola (YSI)
Tanja Rantala (VOL)
Anneli Vainik (YSI)

Järjestö- ja viestintätoimikunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle järjestöorganisaation toimintaan, kehittämiseen, viestintään sekä järjestön koulutustoimintaan ja järjestövalmiuteen liittyvät asiat sekä seurata järjestöpolitiikan ja viestinnän yleistä kehitystä.

Puheenjohtaja

Kirsi Vuori (YSI)

Sihteeri

Riina Mäkelälammi, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
OAJ-YSI

Kirsi Vuori / Antti Hiitti
Johanna Kämäräinen / Tuomas Riikonen
Harri Laukkanen / Sameli Valkama
Minna Palovuori / Marika Pylkkänen
Paula Pulkkinen / Annika Arstila-Aaltonen
Sami Nurminen / Kirsi Ihalainen
Annika Norrgård / Petra Örn

OAO

Johanna Toivanen / Tuovi Pasma
Kimmo Liljeroos / Teija Launiainen
Anna Villberg / Kari Tikkala

VOL

Sari Sirniö / Anna Laakkonen
Asko Parkkinen / Maarit Marjusaari

YLL

Mika Mattila / Hans-Joachim schulze

SOOL:n opiskelijaedustaja

Sami Perkiö / Jani Patrakka

Tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan tehtävä on valmistella hallitukselle sopimustavoitteiden asettamiseen sekä virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin liittyvät asiat päätöksentekoa varten, seurata sopimusneuvottelujen kulkua ja ohjeistaa tarvittaessa OAJ:n neuvottelijoita.

Puheenjohtaja

Kari Nieminen (YSI)

Sihteeri

Petra Kirkko-Jaakkola, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
OAJ-YSI

Kari Nieminen / Jani Siirilä
Timo Markkanen / Paula Kotirinta
Mervi Berg / Kai Nihti
Riina Hilo / Yrjö Kangas
Antti Karetie / Jukka Hella
Juho Vehviläinen / Vesa Lahtinen
Sebastian Lindqvist / Virpi Ojala

OAO

Tapio Lindfors / Jari Jokinen
Helena Kahl / Anni Koppanen
Jarno Varteva / Sami Mäkelä

VOL

Minna Paavola / Hanna Iso-Kuortti
Heidi Pakarinen / Eija Kamppuri

YLL

Erja Kosonen / Mari Suonio

SOOL:n opiskelijaedustaja

Saana Ylikruuvi / Emma Heikkilä

Koulutuspoliittisen toimikunnan tehtävänä on valmistella hallitusta varten koulutuspoliittisia aloitteita, esityksiä, linjauksia ja kannanottoja sekä seurata ensisijaisesti valtakunnallista koulutuspolitiikkaa ja edistää osaltaan koulutuspoliittista edunvalvontaa.

Puheenjohtaja

Tuija Mäntsälä (OAO)

Sihteeri

Risto-Matti Alanko, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
OAJ-YSI

Ulla Koponen / Jaakko Sarmola
Mea Nordberg / Leena Äärimaa
Jouko Arvo / Kyösti Pihlajamäki
Erja Oksa / Antti Simonen
Leena Kalliolehto / Joakim Häggström
Timo Saavalainen / Tuomo Suihkonen
Tiina Pesonen / Ulla Puukangas

OAO

Tuija Mäntsälä / Riitta Rislakki
Reijo Viitanen / Juha Lindström
Atte Korte / Mirva Peltokangas

VOL

Anitta Pakanen / Merja Laitinen
Salla Sutinen / Johanna Karlsson

YLL

Santeri Palviainen / Jonna Kangas

SOOL:n opiskelijaedustaja

Markus Helin / Aatu Korhonen

Puheenjohtaja

Anneli Rantamäki

Varapuheenjohtaja

Marko Jokinen

Hallituksen edustaja

Mea Nordberg

Koulutuspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja

Sirkka Saarikoski

Sihteeri

Tuomo Laakso, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Jaakko Sarmola / Reetta Tuominen
Perttu Ståhlberg / Tytti Tenhunen
Päivi Koski / Kari Jukarainen
Tero Anttila / Irma Asikainen
Katri Halkka / Jorma Kärkkäinen
Minttu Kalmi / Kalle Kytölä
Marja Asikainen / Leena Työläjärvi
Jaakko Lindfors / Tuovi Pääkkönen
Timo Kovanen / Kristiina Tikkala
Anneli Rantamäki / Kasper Mäkelä
Maritta Virtanen / Jussi Karjalainen
Päivi Juntti / Sari Hepola
Pirjo Mertaranta / Pauliina Pirhonen
Marko Jokinen / Anne Turunen
Katja Järvinen / Piritta Siekkinen
Anu Waltari-Grundström / Armi Nurmi

Senioritoimikunnan toimikausi on 2019–2021

Puheenjohtaja

Erkki Kangasniemi

OAJ:n hallituksen edustaja

Kirsi Contursi

Senioritoimikunnan sihteeri

Kirsti Lehtinen
Rautatieläisenkatu 6
00520 Helsinki
puh. 020 748 9736, 044 033 8550
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Marja-Terttu Halpio-Huttunen / Hannu Eeva
Anna-Maija Hölttä / Marita Fagerström
Arja Jääskeläinen / Kimmo Hissa
Aila Kelloniemi / Jouni Kukkonen
Pekka Koskinen / Merja-Helena Kärkkäinen
Pertti Länne / Pauli Ronkainen
Terttu Möttönen / Pertti Kabris
Marja Paavonkallio / Seppo Niemi
Martti Rauhala / Tuula Turunen
Marja-Liisa Remes / Seija Käkelä
Saila Rintee / Helkky Vesterinen
Juhani Suopanki / Matti Pitkänen

Puheenjohtaja

Santeri Palviainen

Sihteeri

Kalle Liuski, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinaiset jäsenet

Saana Ylikruuvi
Markus Helin
Annabella Nummelin
Aino Ylipiessa
Emma Heikkilä
Petro Pitkänen

Varajäsenet (ei henkilökohtaisia)

Aatu Korhonen
Jani Patrakkka
Karoliina Kovalainen
Sami Perkiö

Puheenjohtaja

Pirkko Kuhmonen (OAO)

Sihteeri

Tuovi Manninen, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
YSI

Juho Kallio / Suvi Koivunen
Tiina Sauvola / Satu Mattila
Esa Lappi / Irene Räty
Riikkamarja Autio / Niina Peltonen

OAO

Pirkko Kuhmonen / Timo Junkala
Kirsi Vartiainen / Anneli Ahvonen
Konsta Ojanen / Tapio Kattainen

Puheenjohtaja

Antti Hiitti (YSI)

Sihteeri

Päivi Lyhykäinen, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
OAJ-YSI

Antti Hiitti / Markus Järvinen
Jukka Hella / Tarja Haveri
Mikko Ripatti / Vesa Valkila

OAO

Kirsti Vänskä / Sissi Huhtala
Alla Lemechkova-Toivanen / Eero Kolari

VOL

Susanna Haapsamo / Minna Salminen

YLL

Outi Ylitapio-Mäntylä / Jonna Kangas
Jaana Toomar / Erja Kosonen
Lenita Hietanen / Eila Matikainen

SOOL:n opiskelijaedustaja

Markus Helin / Emma Heikkilä

Puheenjohtaja

Antti Ikonen (SURE)

OAJ:n hallituksen edustaja

Jukka Sarpila

Sihteeri

Niku Tuomisto, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen

Veli-Matti Hakanen (SURE)

Sari Hakola (SURE)

Päivi Ikola (SURE)

Päivi Ikonen (SURE)

Jyrki Rosti (SURE)

Kaj Holmbäck (SURE)

Susanna Haapsamo (VOL) / Annukka Hulkkonen

Virpi Lehmusvaara (OPSIA)

Katri Tuomainen (KEA) / Jukka Pitkänen

 

Puheenjohtaja

Marja Hänninen-Helin

Sihteeri

Nora Laine, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen jäsen / varajäsen
YSI

Marja Hänninen-Helin / Hanna Näremaa-Perälä
Jouni Kaipainen / Sari Aksberg
Nina-Marika Pieskä / Jorma Uoti

OAO

Jussi Kuoppala / Heidi Savolainen
Petri Karoskoski / Ulla Kangasniemi

VOL

Merja Laitinen / Asko Parkkinen
Eija Kamppuri / Anna Laakkonen

YLL

Sari Päivärinne / Susanna Virtanen

SOOL:n opiskelijaedustaja

Annabella Nummelin / Sami Perkiö

Korkeakoulutyöryhmän tehtävänä on valmistella Tulo- ja palkkapoliittiselle toimikunnalle ja Koulutuspoliittiselle toimikunnalle korkeakoulujen edunvalvontaan liittyviä asioita.

Puheenjohtaja

Nimetään myöhemmin

Sihteeri

Hanna Tanskanen, OAJ:n toimisto
etunimi.sukunimi@oaj.fi

Varsinainen edustaja / varaedustaja
OAO

Jari Jokinen / Tuija Mäntsälä
Ulla Kangasniemi / Teija Launiainen
Kari Tikkala / Hanna-Maija Aarnio
Jarno Varteva / Esa Salmikangas

YLL

Santeri Palviainen / Jenni Nikolajeff
Erja Kosonen / Juha Iisakka
Åke Finne / Suvi Kotkavuori

YSI

Kari Filpus / Petri Lajunen

SOOL:n opiskelijaedustaja

Saana Ylikruuvi / Petro Pitkänen

Jaa