• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n strategia

OAJ:n valtuusto päättää järjestön strategiasta. Valmisteluun osallistuivat tuhannet jäsenet eri puolilta Suomea.

OAJ:n strategia 2021–2024

Tutustu OAJ:n voimassa olevaan strategiaan.

OAJ:n strategia 2025–2028

Tutustu OAJ:n strategiaan, josta valtuusto päätti toukokuussa 2024.

 

WEB1920x1080 Strategia OAJ 2020.png

OAJ:n strategia 2021–2024

 

OAJ kannattaa muutosten keskellä

Työ ja osaamisvaatimukset muuttuvat

Tämä luo muutospainetta myös opetusalalle.

→ Väestön rakenne muuttuu

Ikärakenteen muutos, kaupungistuminen ja maahanmuutto vaikuttavat jäsentemme työhön ja työllisyyteen.

→ Järjestötoimintaan kohdistuvat arvot, asenteet ja odotukset muuttuvat

Tämä pakottaa myös OAJ:n uudistumaan.

→ Julkisen talouden tasapaino horjuu

OAJ:n täytyy jatkuvasti pitää esillä laadukkaan koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen merkitystä sekä puolustaa riittävää rahoitusta.

Uudistumme rohkeasti

OAJ_pikkukuvitus_1920x300-01.jpg

Ydintehtävämme

OAJ valvoo jäsentensä etua ja luo heille turvaa muuttuvassa työelämässä.

OAJ_pikkukuvitus_1920x300-02.jpg

Kehittymislupauksemme

→ Vahvistamme opettajuuden vetovoimaa ja arvostusta.

→ Edistämme jäsentemme työhyvinvointia.

→ Parannamme vuorovaikutusta jäsentemme kanssa ja lisäämme osallistumismahdollisuuksia.

→ Viestimme kiinnostavasti työstämme ja sen tuloksista.

→ Uudistumme rohkeasti 2030-luvun ammattijärjestöksi.

OAJ_pikkukuvitus_1920x300-03.jpg

Toimintatapamme

→ Palvelemme jäseniämme asiantuntevasti ja sydämellä.

→ Yhteistyökumppanina olemme luotettava ja ratkaisuhakuinen.

→ Toimimme aina arvojemme mukaisesti; oikeudenmukaisesti, avoimesti ja vastuullisesti.

OAJ_pikkukuvitus_1920x300-04.jpg

Tulevaisuuskuvamme

→ Suomi on maailman paras paikka opettaa, tutkia ja oppia.

→ Jokainen jäsen tuntee, että jäsenyys kannattaa.

OAJ:n strategia vuosille 2025–2028

Ydintehtävämme on edunvalvonta ja jäsenpalvelu.

Pidämme jäsentemme puolta työelämässä ja olemme heidän yhteinen äänensä. Tarjoamme laadukasta palvelua ja erinomaisia etuja – tavoitteenamme on tyytyväinen jäsen.

Näin toteutamme ydintehtäväämme

 Neuvottelemme palkasta, työajasta ja muista palvelussuhteen ehdoista.

→ Vaikutamme jäsentemme äänenä heidän työtään koskeviin poliittisiin päätöksiin.

→ Edistämme jäsentemme työhyvinvointia ja työllisyyttä.

→ Autamme työelämän kysymyksissä ja haasteissa. Meiltä jäsen saa palvelussuhteeseen liittyvää neuvontaa ja oikeusturvaa sekä paikallisen luottamusmiehen ja yhdistyksen tuen.

→ Tarjoamme houkuttelevia etuja sekä monipuolisia tapoja osallistua toimintaamme.

→ Viestimme työstämme ja sen tuloksista.


Arvot, jotka ohjaavat työtämme

Rakennamme sivistystä

→ Rakennamme yhdessä osaamisen ja sivistyksen tulevaisuutta. Laadukkaan koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen varaan rakentuu sekä yksilöiden että sivistys-Suomen tulevaisuus.

Vaikutamme rohkeasti

→ Pidämme vaikeissakin tilanteissa sinnikkäästi jäsentemme puolta. Teemme ennakkoluulottomasti uusia yhteisiä avauksia ja seisomme niiden takana. Vaikuttajana olemme sitä vahvempi, mitä enemmän meitä on.

Uudistamme yhdessä

→ Yhteisömme on monimuotoinen. Toimimme toisia arvostaen ja kunnioittaen. Kun uudistamme ja uudistumme, teemme sen demokraattisesti ja yhteisten linjausten mukaisesti.

Toimimme oikeudenmukaisesti

→ Toimimme vastuullisesti ja edistämme oikeudenmukaisuutta jäsentemme arjessa, järjestön sisällä sekä osana suomalaista ja globaalia yhteiskuntaa.


Muutosvoimat, joihin OAJ:n täytyy vastata

Ennakoimme, vaikutamme ja uudistumme jäsenen etu edellä.

Muutokset väestössä vaikuttavat monella eri tasolla.

→ Ikäluokkien pieneminen, alueellinen ja sosioekonominen eriytyminen, oppimistulosten lasku, kulttuurinen moninaisuus, kasvava oppijoiden tuen tarve sekä mielenterveyden haasteet vaikuttavat mm. jäsentemme työn vaatimuksiin ja työllisyyteen.

Julkisen talouden haasteet ja päätöksenteon poukkoilevuus uhkaavat alamme asemaa ja arvostusta.

→ Julkisen talouden rapautuminen vaarantaa jäsentemme työllisyyden ja laadukkaat työskentelyedellytykset. Poliittisen päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen poukkoilevuus kuormittaa ja estää ongelmien korjaamisen. Odotukset ja vaatimukset jäsenkuntaamme kohtaan kasvavat, eivätkä resurssit pysy työn vaatimusten perässä. Nämä laskevat alan ammattien vetovoimaa.

Työelämän laajat muutostrendit vaikuttavat myös OAJ:n jäseniin.

→ OAJ:n on luotava turvaa jäsenilleen työelämässä, johon vaikuttavat palvelussuhteiden epäsäännöllisyys ja epävarmuus, urapolkujen moninaisuus, osaajapula, jatkuva tarve osaamisen päivittämiseen sekä digitalisaation ja tekoälyn vaikutukset työhön, työllisyyteen ja osaamisvaatimuksiin.

Ammattijärjestöjen asema ja jäseneksi liittyminen eivät ole enää itsestäänselvyyksiä.

→ Ammattijärjestöön kuuluminen ei ole kaikille itsestäänselvyys, ja odotukset järjestöä kohtaan kasvavat. Ammattijärjestöjen asemaa haastetaan poliittisesti ja yhteiskunnallisessa keskustelussa entistä voimakkaammin. OAJ:n täytyy löytää uusiakin tapoja luoda jäsenille tunnetta, että jäsenyys kannattaa.


Näissä meidän täytyy onnistua

 

→ Vahvistamme asemaamme neuvottelijana

→ Parannamme koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen resursseja ja laatua

→ Lisäämme jäsenyyden houkuttelevuutta


Tulevaisuuskuvamme

 

→ OAJ on vahva ja vaikuttava yhteisö, jonka jäsenyys kannattaa.

→ Yhdessä teemme Suomesta paremman paikan opettaa, oppia ja tutkia.


Uutta kohti OAJ:ssä

 

Valtuusto päättää

OAJ:n valtuusto starttasi strategian uudistamistyön keväällä 2023. Sen jälkeen omia näkemyksiään toivat mukaan niin rivijäsenet, yhdistykset kuin aktiivit esimerkiksi toimikunnissa ja OAJ:n hallituksessa. Siten syntyi yhteinen näky OAJ:stä vuosille 2025–28.

OAJ:n valtuusto

Jäsenten ääni kuuluu

Mikä vahvistaisi tunnettasi siitä, että olet ylpeästi OAJ:läinen? Mikä innostaisi osallistumaan toimintaan? Yli 8 000 jäsentä kertoi strategian uudistamisen yhteydessä toiveitaan tulevaisuuden OAJ:stä.

Jäsenten ääni kuuluu