• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Jäsentemme valitsema valtuusto käyttää järjestön ylintä päätösvaltaa.

OAJ:n valtuustoon valitaan vaalipiireittäin 150 varsinaista jäsentä ja 150 varajäsentä. Paikat määräytyvät valtakunnallisten vaalipiirien kesken niiden jäsenmäärien suhteessa. Valtuuston kokouksissa on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kolmella opiskelijayhdistyksen ja yhdellä senioriyhdistyksen edustajalla.

Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa kaksivuotiskaudeksi.

Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

OAJ:n valtuusto 2018–2022

OAJ-YSI-vaalipiirillä on valtuustossa 93 paikkaa, OAJ:n ammatillisilla opettajilla 31 paikkaa, Varhaiskasvatuksen opettajien liitolla 23 paikkaa ja Yliopistojen opetusalan liitolla 3 paikkaa.

OAJ:n valtuuston puheenjohtajisto 2020–2022

Anna Renfors, valtuuston puheenjohtaja
Ulla Kangasniemi, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Kari Filpus, valtuuston 2. varapuheenjohtaja


OAJ:n valtuuston jäsenet vaalipiireittäin

Valtuutettujen yhteystiedot tämän listauksen alapuolella ja nähtävillä kirjautumalla.

Jaana Burman
Matti Kähkönen

Maarit Eronen-Raivio
Mikko Siitonen

Martin Ahlskog
Linda Felixson
Joakim Häggström
Sebastian Lindqvist
Kimmo Mattsson
Annika Norrgård
Petra Örn

Marika Pylkkänen

Kai Nihti
Erja Oksa
Nina-Marika Pieskä

Mirja Hallikainen
Jukka Hella
Marja Hänninen-Helin
Petri Kääriäinen
Johanna Pietilä

Kati Leppälä
Timo Markkanen
Tuomas Riikonen

Kari Filpus
Ulla Koponen
Jaakko Sarmola

Antti Hiitti
Riina Hilo
Jouni Kaipainen
Åsa Mäenpää
Minna Palovuori
Veli Rajamäki
Vesa Ratala
Anna Renfors
Leea Sultani

Maija Huuki-Anthopoulou
Paula Kotirinta
Pia Latomäki
Kari Nieminen
Kyösti Pihlajamäki
Jaakko Syrjänen

Mari Hämäläinen
Antti Simonen
Kirsi Vuori

Jouko Arvo
Tuulikki Hentilä
Olli Kaisto
Katariina Kattelus
Timo Kettunen
Pekka Pieskä
Jani Siirilä
Juhani Törmi

Mervi Berg
Tiina Karjalainen
Minna Parviainen
Pekka Sutinen

Leena Kalliolehto
Marjut Koukkula
Ari Pakarinen

Jaana Alaja
Jussi Ernamo
Kirsi Ihalainen
Karoliina Kettunen
Vesa Lahtinen
Pekka Lempiäinen
Joanna Lukkarila
Mikko Löyttyniemi
Jukka Mölsä
Sami Nurminen
Tiina Pesonen
Gretel Ruuskanen
Jukka Sarpila
Jukka Talvitie
Juho Vehviläinen
Anu Vilkki

Tuomas Koivisto
Arja Laulainen
Mea Nordberg
Virpi Ojala

Kirsi Contursi
Lea Hirvasniemi-Haverinen
Yrjö Kangas
Janne Louhi
Paula Pulkkinen
Tuomo Suihkonen
Markku Tikkanen

Merja Alitalo
Tero Anttila
Harri Laukkanen
Marita Savonmäki
Heidi Tammero
Jorma Uoti
Sameli Valkama

Susanna Haapsamo
Annukka Hulkkonen
Hanna Iso-Kuortti
Eija Kamppuri
Monika Koivumäki
Merja Laitinen
Liisa Lattu
Anne Liimola
Tarja Ojanen
Minna Paavola
Anitta Pakanen
Heidi Pakarinen
Mari Parikka-Nihti
Asko Parkkinen
Ritva-Liisa Pihlainen
Tanja Rantala
Hanna Saarinen
Anna Saario
Minna Salminen
Maaret Siltanen
Sari Sirniö
Salla Sutinen
Tuija Tasa

Hanna-Maija Aarnio
Anneli Ahvonen
Arto Anetjärvi
Jaana Antila
Saija Flinkkilä
Päivi Hietaharju
Lauri Hietalahti
Anna Hoffrén
Jari Jokinen
Helena Kahl
Ulla Kangasniemi
Ulla Kaukola
Mirja Kopra
Jussi Kuoppala
Kirsi Kurkela
Riitta Larne
Teija Launiainen
Tapio Lindfors
Juha Lindström
Merja Mäenpää
Pekka Natunen
Venla Olin
Tuovi Pasma
Mirva Peltokangas
Teija Punkki
Terhi Saarinen
Johanna Toivanen
Jaana Tomppo
Salla Vanhanen
Jarno Varteva
Margareeta Verronen

Erja Kosonen
Inkeri Ruokonen
Outi Ylitapio-Mäntylä

 

 

Yhteystiedot

Valtuuston yhteystiedot

 

Valtuuston kokousten pöytäkirjat

Kirjaudu, niin saat valtuuston pöytäkirjat käyttöösi

 
Jaa