• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n sähköisten jäsenpalvelujen on käyttökatko jatkuu perjantaihin 18.6.  Lue lisää. Maksuton puhelinpalvelu palvelee ma–to klo 10–14, p. 0800 418 401. Huom! Yhteydenottolomakkeet toimivat normaalisti!

150-päinen valtuusto on OAJ:n ylin päätöksentekijä.

OAJ:n valtuusto valitaan joka neljäs kevät järjestettävissä valtuustovaaleissa. Viimeksi vaalit järjestettiin vuonna 2018, ja peräti yli puolet valtuustoon valituista oli uusia. Valtuusto edustaa järjestön kaikkia jäseniä, joita on noin 120 000. Valtuuston varsinaisia jäseniä on 150 – samoin kuin varajäseniäkin.

Valtuutetut valitaan vaalipiireittäin yleisillä ja suhteellisilla vaaleilla. Kaikilla opettajaryhmillä ja alueilla on valtuustossa edustajansa.

Vaikuta äänestämällä

Äänestämällä vaikutat koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan kehitykseen ja työoloihin: äänestämällä puolustat siis omaa etuasi.

Äänioikeus on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä.

Valtuutetuilla on ylin päätösvalta

Valtuutettujen tehtävänä on viedä edustamiensa jäsenten viestit päätöksentekoelimiin ja välittää tietoa järjestön päätöksistä ja linjauksista alueensa jäsenille. Lisäksi valtuusto luo OAJ:n suuret linjat, kuten strategian ja toimintasuunnitelman.

Valtuutetut käyttävät järjestön ylintä päätösvaltaa, joten vaaleissa on tarjolla paljon vaikutusmahdollisuuksia koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan edistämiseksi. Asetu ehdokkaaksi ensi vaaleissa, niin pääset vaikuttamaan järjestön arvoihin, toimintaan ja tavoitteisiin!

Kuinka viime vaaleissa kävi?

Vaalitavoitteenamme oli, että vaaleihin asettuisi ehdolle mahdollisimman paljon eri-ikäisiä ja -taustaisia ehdokkaita, jotta ehdokaskaarti olisi mahdollisimman kattava. Lisäksi tavoitteenamme oli, että ehdolle asettuisi vähintään 450 ehdokasta.

Ehdokasmäärä jäi hieman jälkeen tavoitteestamme, sillä ehdokkaaksi asettui lopulta 337 henkilöä. Vaalipiirien ehdokasmäärissä oli suuria muutoksia, sillä ammatillisia opettajia ja varhaiskasvatuksen opettajia oli aiempaa enemmän.

Ehdokkaista valtuutetuiksi pääsi 97 naista ja 53 miestä, ja valtuutettujen keski-iäksi muodostui 50 vuotta. Yli puolet OAJ:n valtuustoon valituista jäsenistä oli uusia, joten valtuustokauden aikana kuullaan tuoreita näkemyksiä.

Äänestysprosentti oli 40 prosenttia, mikä on parempi kuin keskimäärin ammattijärjestöissä.

Jaa