OAJ:s lobbningsregister

Vi publicerar två gånger i året vårt lobbningsregister. Här berättas vilka politiska beslutsfattare som riksdagsledamöter, ministrar och statssekreterare vi har lobbat i viktiga intressebevakningsfrågor.

Lagen om ett öppenhetsregister träder i kraft 1.1.2024. Därefter ska alla organisationer och företag med påverkanskommunikation lämna in uppgifter om sin lobbning. Syftet med den nya lagen är att öka transparensen ytterligare och öppenheten i beslutsfattandet. Därigenom bekämpas osaklig påverkan och medborgarnas förtroende stärks.

OAJ publicerar två gånger i året sitt lobbningsregister. Vi berättar vilka politiska beslutsfattare vi har träffat och i vilka ärenden; riksdagsledamöter, ministrar och statssekreterare. Utöver de här träffar vi också en mängd andra personer i till exempel arbetsgrupper, höranden, seminarier och olika evenemang.

Klicka till finska sidan för att se rapporterna.

eduskunta by Leena Koskela 1170x536px 002.jpg