Fulltaligt lag

Vi vill möta framtiden med ett fulltaligt lag. FUI-expert – välkommen med i gänget!

 
 
 
 

22_preview.jpg

Det lönar sig att vara medlem i OAJ

✓  Få din röst hörd. Ju fler FUI-experter som hör till OAJ desto starkare är rösten i det gemensamma beslutsfattandet.

✓  OAJ har den bästa insikten om och de bästa nätverken för högskolornas intressebevakning.

✓  OAJ är det största Akavaförbundet som representerar utbildning och forskning och förhandlar om kollektivavtalen för den privata undervisningssektorn.

✓  OAJ:s förtroendemän får regelbundet utbildning och bara medlemmar har rätt till förtroendemannatjänsterna.

✓  OAJ har bättre medlemsförmåner än många andra fackförbund.

✓  Den lokala föreningen vid läroanstalten är ett socialt nätverk som välkomnar dig.

✓  Som OAJ-medlem förstärker du teamet som formar framtider.

 

Bli medlem!