10 goda skäl för att vara medlem

Illustration

Du har åtminstone tio goda skäl för att vara medlem i OAJ.

OAJ försäkrar

Som medlem har du ett fint försäkringsskydd, bland annat reseförsäkring och olycksfallsförsäkring för fritiden.

Läs exempel i Opettaja (fi) OAJ vakuuttaa (PDF)

OAJ fritidsförmåner

OAJ-medlemskapet ger förmåner som är värda reda pengar.

Läs exempel i Opettaja (fi) OAJ virkistää (PDF)

OAJ uppskattar

OAJ försvarar medlemmarna och förbättrar läraryrkets status.

Läs exempel i Opettaja (fi) OAJ arvostaa (PDF)

OAJ förhandlar

OAJ förhandlar om löner och andra anställningsvillkor för dig.

Läs exempel i Opettaja (fi) OAJ neuvottelee (PDF)

OAJ utbildar

OAJ har ett stort kursutbud för såväl föreningsaktiva som för medlemmar.

Läs exempel i Opettaja (fi) OAJ kouluttaa (PDF)

Dela