Illustration

Förslag på pristagare för Fredsnyckel-priset ska inlämnas senast den 15 maj. År 2023 ges priset till en aktör inom den grundläggande utbildningen eller andra stadiet. Prisgivare är CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundation och i år är OAJ samarbetspartner.  

Fred byggs inte bara vid fredsförhandlingar, utan fred kräver handlingar på alla nivåer och i vardagen.

De som bygger fred i vardagen förtjänar mer erkännande. Därför lanserar CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundation Fredsnyckel-priset som årligen ska utdelas på den internationella fredsdagen den 21 september.

År 2023 går priset till en aktör inom skolvärlden, en lärare eller en läroanstalt som via sin verksamhet har främjat fredliga arbetsmetoder och en fredlig atmosfär.

Ansökan om Fredsnyckel-priset är öppen för alla finländska skolor och läroanstalter samt andra aktörer inom skolvärlden i Finland. Ansökningstiden för priset är 15.3–15.5.

CMI ordnar tävlingen för år 2023 i samarbete med Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ.

Kriterier

De allmänna principerna för att ge fredsnyckeln

 1. CMI:s Fredsnyckel tilldelas en enhet vars handlingar har skapat hållbar fred omkring sig
 2. Mottagaren av nyckeln har främjat ett fredfullt arbetssätt och en fredfull atmosfär i sin verksamhet
 3. Att främja åtgärderna är planerat, hållbart och ändamålsenligt
 4. Enheten har skapat egna innovationer eller nya öppningar som gynnar samhället i stor skala.

Fredsnyckeln år 2023

Aktör, lärare, elevkår, skola eller läroanstalt inom den grundläggande utbildningen eller andra stadiet som har främjat ett fredligt arbetssätt och en fredlig atmosfär i sin verksamhet

 1. Mottagaren av priset har arbetat långsiktigt och modigt för att främja ett fredligt arbetssätt och lösningar i sin gemenskap. Det kan till exempel gälla arbete för att lösa tvister eller åtgärder som främjar övergripande välbefinnande i hela gemenskapen. Det viktiga är en konkret förändring.
 2. Mottagaren av priset har lyckats i stor utsträckning engagera alla medlemmar i gemenskapen, så som elever, studerande, lärare, personal och vårdnadshavare.
 3. Verksamheten genomförs med gemenskapens egna förutsättningar och dess medlemmar spelar en aktiv roll också i utvecklandet av verksamheten.
 4. Mottagaren av priset möjliggör säkrare utrymmen och nya sätt för att stärka fred och dialog.
 5. De verksamhetsmetoder och värderingar som mottagaren av priset representerar har haft en positiv inverkan på skolans eller läroanstaltens vardag.

Tidstabell

 • Ansökningstid 15.3–15.5.2023
 • Juni: juryns möte och beslut
 • Priset utdelas på Internationella fredsdagen 21.9

Vem tycker du borde få utmärkelsen? Gå till formuläret på CMI:s webbsidor.

Kontaktuppgifter

Aino Niskala, koordinator, Ahtisaari-dagarna
tfn 040 7594142, aino.niskala@cmi.fi

Jenni Arnkil, organisationschef, OAJ
tfn 020 748 9657, jenni.arnkil@oaj.fi