Globalt ansvar

OAJ bär samhälleligt och globalt ansvar. Vi har solidaritetsarbete och utvecklingssamarbete. Vi engagerar oss!

Bekanta dig med vår internationella strategi (fi)

Globalt ansvar

Vi satsar mera än tidigare på solidaritetsarbete och utvecklingssamarbete. Vi tar globalt ansvar!

 

OAJ för solidaritet

I OAJ:s internationella arbete betonas solidaritetsarbete och globalt ansvar mera än tidigare. Vårt fullmäktige har satt som mål för organisationen att 0,7 procent av medlemsintäkterna ska kanaliseras till utvecklingssamarbete och annat solidaritetsarbete. Vi har också startat ett nätverk för solidaritetsarbete för våra föreningar och medlemmar.

Solidaritetsnätverk