Nätverk för solidaritetsarbete

OAJ är aktivt med i bland annat Världslärarorganisationen EI och samarbetsorganisation för europeiska lärarfack ETUCE. På hemmaplan har vi utvecklingssamarbete och annat solidaritetsarbete genom vårt solidaritetsnätverk och utomlands i samarbete med Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK, EI:s regionkontor och med lärarorganisationer i olika länder.

OAJ:s nätverk för solidaritetsarbete

OAJ har stärkt sitt globala ansvar, utvecklingssamarbetet och annat solidaritetsarbete som en del av organisationens verksamhet. Vi har ett nätverk av OAJ-aktiva som arbetar med solidaritetsfrågor och du kan gärna komma med i vår Facebook-grupp. Här delar vi med oss av intressanta artiklar, nyheter om OAJ:s utvecklingssamarbeten och så involverar vi medlemmarna i planeringen av verksamheten.

Föreningarnas solidaritetsansvariga

Vi önskar att föreningarna har en solidaritetsansvarig. Om en sådan inte finns, kan en solidaritetsansvarig utses eller väljas när som helst. En solidaritetsansvarig behöver inte vara ordinarie styrelsemedlem. Det är ändå viktigt att hen alltid är inbjuden till styrelsemöten med närvaro- och yttranderätt. Solidaritetsansvariga behöver inte närvara vid varje möte om det inte finns några punkter på dagordningen som berör deras uppgift.

 OAJ:s solidaritetsansvariga

Vi berättar gärna mera om verksamheten:

Jenni Arnkil, organisationschef @jenniarnkil

Kaj Raiskio, organisationschef @kajraiskio

(e-post fornamn.efternamn@oaj.fi)