Medlemmarnas aktivitet och påverkan är stommen i vår verksamhet.

Medlemmarna väljer fullmäktige som är vårt högsta beslutsfattande organ. Man kan alltså säga att hos oss är det medlemmarna som beslutar.

Fullmäktige väljer organisationens ordförande och styrelse samt utser vid behov utskott, kommittéer och arbetsgrupper.

Dela