Sökresultat för "Invandrare"

Finland har misslyckats med att integrera invandrare – OAJ kräver mera språkundervisning och att konkurrensutsättningen av integrationsutbildningen slopas

Inlärningsresultaten för barn med invandrarbakgrund ligger i genomsnitt nästan två skolår efter resultaten för infödda barn. OAJ som idag publicerade Integrationskompassen 2019, kräver mera språkundervisning för invandrare inom alla utbildningsstadier.

07.03.2019 Pressmeddelande
Integrationskompassen 2019

Med utbildning kan vi leva upp till principen om att bildning gäller alla som bor i Finland eller kommer hit. Vi bör erbjuda utbildning för alla ålderskategorier. Kunniga lärare från småbarnspedagogik till vuxenutbildning vill främja studier och arbete för alla i vårt land. OAJ ser internationalism och kulturell och etnisk mångfald som en möjlighet. Även om mycket har gjorts för att främja integrationen, återstår ändå en del arbete. OAJ framhåller att utbildning är det bästa för integrationen.

07.03.2019 Publikation
Hur ska utbildning främja integreringen? Arbetsgrupp kommer med 40 förslag

En arbetsgrupp vid undervisningsministeriet presenterar 40 nya åtgärder för att främja invandrares utbildning och sysselsättning. Arbetsgruppen vill förbättra småbarnspedagogikens kvalitet och omfattning för invandrarbarnen. Vidare vill man att utbildning som förbereder för grundläggande utbildning ska bli en lagstadgad uppgift för kommunerna.

16.01.2019 Nyheter
Utbildning för invandrare

Alla invandrare har rätt till utbildning och arbete. OAJ har redan i många års tid talat för att utbildning är det bästa sättet att stödja integrationen.

08.11.2018 Sida
Integrationskompass

Alla invandrare har rätt till utbildning och arbete – hur ska det tryggas? OAJ:s förslag till integrationen.

26.10.2015 Publikation