OAJ: I regeringsprogrammet inte tillräckliga riktlinjer för att främja invandrarnas sysselsättning och integrationen

21.06.2023 - 15:30 Nyheter
Illustration

Enligt det nya regeringsprogrammet ska invandrarnas språkkunskaper stärkas för att främja integration och sysselsättning. Men det behövs konkreta åtgärder för att nå resultat. – Det är bra att den förberedande undervisningen förlängs till två år. Men det behövs flera åtgärder och OAJ presenterar förslag för alla utbildningsstadier, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

Svaga kunskaper i finska eller svenska är ofta ett hinder för att sysselsättas och därför måste invandrarnas språkkunskaper stärkas. Goda språkkunskaper stöder också integrationen. I regeringsprogrammet konstateras att undervisningen i de inhemska språken ska stärkas på alla utbildningsstadier med början från småbarnspedagogiken. 

– För att nå det här målet behöver vi behöriga lärare på alla utbildningsnivåer, inklusive i undervisningen av finska eller svenska som andra språk, påpekar Katarina Murto

Enligt regeringsprogrammet ska undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen förlängas till två år istället för nuvarande nio månader.

– OAJ har redan länge krävt att studerande vid behov ska få fortsätta längre i den förberedande undervisningen för att nå den språknivå som förutsätts för den grundläggande utbildningen. Dessutom måste behörighetskrav ställas för lärare i den förberedande undervisningen, säger OAJ:s specialsakkunniga Päivi Lyhykäinen.

OAJ:s mål att vid behov förlänga den förberedande undervisningen finns nu med i regeringsprogrammet.

Att slopa konkurrensutsättningen av integrationsutbildning skulle förbättra kvaliteten

Tyvärr saknar regeringsprogrammet utvecklingslinjer för integrationsutbildning för vuxna. Finland kritiserades i en OECD-rapport redan år 2018 för dåliga resultat i språkundervisningen för personer med invandrarbakgrund. Situationen har inte förbättrats sedan dess.

– Resultaten är dåliga eftersom integrationsutbildningen är en del av arbetskraftsutbildningen som hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och utbildningen omfattas av konkurrensutsättning. Den som lovar ordna utbildning till lägsta kostnad vinner, kritiserar Murto.

Konkurrensutsättning gör det inte möjligt att utveckla integrationsutbildningen eller satsa på kvalitet, eftersom utbildning av högsta kvalitet inte vinner i konkurrensutsättningen.

— Integrationsutbildningen måste överföras till undervisnings- och kulturministeriets utbildningshelhet. Samtidigt bör det övergripande ansvaret för att ordna integrationsutbildning ges till anordnare av yrkesutbildning och vuxenutbildning, påpekar Katarina Murto.

Läs OAJ:s lösningar till arbetskraftsrelaterad invandring och till att stärka undervisningen i de inhemska språken på alla utbildningsnivåer.

Dela