• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ: Hallitusohjelmassa ei riittäviä linjauksia maahanmuuttajien työllistymisen ja kotoutumisen edistämiseksi

21.06.2023 - 10.24 Uutinen
Kuvituskuva

Tuoreen hallitusohjelman mukaan maahanmuuttajien kielitaitoa tulee vahvistaa kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi. Hyvä tavoite vaatii toteutuakseen konkreettisia toimia. — Hallitusohjelmaan kirjattu perusopetukseen valmistavan opetuksen pidentäminen kaksivuotiseksi on tästä hyvä esimerkki, mutta se ei riitä. Olemme koonneet yhteen ratkaisut kaikille koulutusasteille, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto lupaa.

Heikko suomen tai ruotsin kielen taito on usein este työllistymiselle Suomessa, siksi maahanmuuttajien kielitaitoa on vahvistettava. Hyvä kielitaito tukee myös kotoutumista. Hallitusohjelmassa todetaan, että kansalliskieltemme opetusta on lujitettava varhaiskasvatuksesta alkaen kaikilla koulutusasteilla.  — Jotta tavoite saavutetaan, tarvitaan kelpoisia opettajia kaikilla koulutusasteilla, myös S2-opetuksessa, Katarina Murto huomauttaa.  

Tarvitsemme kelpoisia opettajia kaikilla koulutusasteilla, myös S2-opetuksessa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu perusopetukseen valmistavan opetuksen jatkaminen kaksivuotiseksi nykyisen yhdeksän kuukauden sijaan. — OAJ on vaatinut jo pitkään, että valmistavassa opetuksessa saisi jatkaa tarvittaessa pidempään, jotta opiskelija saavuttaa perusopetuksessa vaadittavan kielitaitotason. Valmistavan opetuksen opettajille on lisäksi säädettävä kelpoisuusvaatimukset, OAJ:n erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen edellyttää.   

 

OAJ:n pitkäaikainen tavoite perusopetukseen valmistavan opetuksen pidentämisestä tarvittaessa on nyt kirjattu hallitusohjelmaan. 

 

OAJ näkee tärkeänä, että hallitus haluaa uudistaa oppimisen tukea. — Perusopetuksessa pitää säätää uudeksi tuen muodoksi oikeus kielellisesti tuettuun opetukseen oppilaan siirtyessä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen. Tämä tarkoittaa, että S2-opettaja tai valmistavan opetuksen opettaja on tarvittaessa mukana oppitunneilla, Lyhykäinen vaatii.

 

Perusopetuksessa pitää säätää uudeksi tuen muodoksi oikeus kielellisesti tuettuun opetukseen oppilaan siirtyessä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen.

Kotoutumiskoulutusten kilpailutuksista luopuminen parantaisi koulutuksen laatua

 

Valitettavasti hallitusohjelmasta puuttuvat aikuisille suunnatun kotoutumiskoulutuksen kehittämislinjaukset. Suomi sai moitteita OECD:n raportissa maahanmuuttotaustaisten kielen opetuksen tulosten heikkoudesta jo vuonna 2018. Tilanne ei ole kohentunut raportissa annettujen huomautusten jälkeen.  

 

— Tulokset ovat heikot, koska kotoutumiskoulutus on osa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimaa työvoimakoulutusta, joten koulutukset kuuluvat kilpailutuksen piiriin. Järjestäminen annetaan tehtäväksi taholle, joka halvimmalla sitä lupaa järjestää, Murto kritisoi.

 

Kilpailutus ei mahdollista kotoutumiskoulutuksen kehittämistä eikä laatuun panostamista, koska kilpailutusta ei voita laadukkain koulutus. — Kotoutumiskoulutus on siirrettävä osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön alaista koulutuskokonaisuutta. Samalla kokonaisvastuu kotoutumiskoulutuksen järjestämisestä tulisi antaa ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjille, Katarina Murto huomauttaa.

Lue OAJ:n ratkaisut työperäisen maahanmuuton ja kotimaisten kielten opetuksen vahvistamiseksi jokaisella koulutusasteella täältä

Jaa