Sökresultat för "Arbetsmarknad"

OAJ:s Katarina Murto efterlyser en diskussion med löntagarparterna om arbetsmarknadssystemets framtid

OAJ:s ordförande Katarina Murto föreslår att centrala fackorganisationer inleder en diskussion om arbetsmarknadssystemets funktion och framtid efter höstens lönerunda.

03.08.2022 Pressmeddelande
OAJ och Forskarförbundet grundar en gemensam förening för att stärka intressebevakningen i universitetssektorn

OAJ och Forskarförbundet grundar en gemensam organisation Tiede ja Opetus. Syftet är att främja och stärka intressebevakningen för akavamedlemmarna i forsknings- , undervisnings- och andra sakkunniguppgifter vid universiteten.

27.05.2021 Pressmeddelande
Vasa permitterar lärarna inom den grundläggande utbildningen i tre dagar

Vasa stad permitterar lärarna inom den grundläggande utbildningen i tre dagar. Permitteringarna riktas till lärararbetsdagarna för planering och utbildning. Rektorerna permitteras i 14 dagar.

22.09.2020 Nyheter
Ansvarslöst av kommunala beslutsfattare i coronatider: Lärarpermitteringar försvårar undervisningen i 19 kommuner

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen fördömer 19 kommuner som i höst permitterar lärare. Luukkainen anser att det är ansvarslöst av de kommunala beslutsfattarna att försvåra studierna och tillgången till stöd, när det borde vara ett gemensamt nationellt intresse att återgå till målinriktade studier.

08.09.2020 Pressmeddelande
Olli Luukkainen fortsätter leda FOSU

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen har återvalts till ordförande för förhandlingsorganisationen FOSU för mandatperioden 2020–2021.

28.11.2019 Nyheter
Minister Kosonen understöder kartläggandet av ett lärarregister

Vetenskapsminister Hanna Kosonen understöder att frågan om ett lärarregister utreds. OAJ och fem forskningsinstitut motiverar att ett lärarregister behövs för att öka branschens attraktionskraft och för att lättare kunna förutse lärarbehovet.

18.10.2019 Nyheter
Lärarna inom småbarnspedagogik firade stort i helgen

Det fanns mycket att fira när Barnträdgårdslärardagarna ordnades i Lahtis i helgen. Det var förbundets 100 års-jubileum och samtidigt kunde man glädjas över att den subjektiva rätten till småbarnspedagogik på heltid ska återinföras och att daghemspersonalen ska bli större i förhållande till antalet barn.

24.09.2019 Nyheter
Målet är en stabil och förutsägbar kommun- och landskapsekonomi

KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna har tagit ställning till det kommande regeringsprogrammet. Organisationernas mål är en stabil och förutsägbar kommun- och landskapsekonomi.

12.12.2018 Nyheter
OAJ:s förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte i privata daghem upphör

OAJ meddelar att förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte upphör i privata daghem. Motiveringarna till lagförslaget har nu beretts i trepartssamarbete vilket innebär att de organisatoriska åtgärderna kan upphöra.

06.11.2018 Nyheter