• Opettaja-tidningen logo
  • OAJ-areena logo

Sökresultat för "Arbetsmarknad"

Olli Luukkainen fortsätter leda FOSU

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen har återvalts till ordförande för förhandlingsorganisationen FOSU för mandatperioden 2020–2021.

28.11.2019 Nyheter
Minister Kosonen understöder kartläggandet av ett lärarregister

Vetenskapsminister Hanna Kosonen understöder att frågan om ett lärarregister utreds. OAJ och fem forskningsinstitut motiverar att ett lärarregister behövs för att öka branschens attraktionskraft och för att lättare kunna förutse lärarbehovet.

18.10.2019 Nyheter
Lärarna inom småbarnspedagogik firade stort i helgen

Det fanns mycket att fira när Barnträdgårdslärardagarna ordnades i Lahtis i helgen. Det var förbundets 100 års-jubileum och samtidigt kunde man glädjas över att den subjektiva rätten till småbarnspedagogik på heltid ska återinföras och att daghemspersonalen ska bli större i förhållande till antalet barn.

24.09.2019 Nyheter
Målet är en stabil och förutsägbar kommun- och landskapsekonomi

KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna har tagit ställning till det kommande regeringsprogrammet. Organisationernas mål är en stabil och förutsägbar kommun- och landskapsekonomi.

12.12.2018 Nyheter
OAJ:s förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte i privata daghem upphör

OAJ meddelar att förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte upphör i privata daghem. Motiveringarna till lagförslaget har nu beretts i trepartssamarbete vilket innebär att de organisatoriska åtgärderna kan upphöra.

06.11.2018 Nyheter