Katarina Murto ombedd att utreda möjligheterna att inleda förhandlingar om arbetsmarknadsmodellen

22.03.2024 - 15:54 Nyheter
Illustration

Arbetsminister Arto Satonen har bett OAJ:s och FOSU:s ordförande Katarina Murto att utreda möjligheten att få löntagarorganisationerna till förhandlingar om arbetsmarknadsmodellen. Murto tackade ja till uppdraget.

Arbetsminister Arto Satonen har bett OAJ:s och FOSU:s ordförande Katarina Murto och Tehys ordförande Millariikka Rytkönen att utreda möjligheterna att få de löntagarorganisationer som deltog i tvåpartsförhandlingarna hösten 2023 att förhandla om en arbetsmarknadsmodell som gemensamt kan accepteras och som är hållbar för Finland.

– Jag tackar arbetsminister Arto Satonen för förtroendet. Jag åtar mig uppgiften med stort ansvar och en vilja att hitta en lösning, säger Murto.

OAJ har redan länge föreslagit förhandlingar om arbetsmarknadsmodellen mellan centrala förbund och förhandlingsorganisationer. OAJ accepterar inte en lagstadgad exportmodell. Målet är att förhandla om arbetsmarknadsmodellen.

Dela