Sökresultat för "Organisationen"

Lägre samtalspriser för att ringa kansliet

Från årsskiftet blev det billigare att ringa till OAJ:s nummer som börjar med 0207.

08.01.2024 Nyheter
OAJ:s medlemmar gör inte strejkbelagt arbete

Centralorganisationen FFC:s medlemsförbund har meddelat om nya konfliktåtgärder. Vi påminner om att OAJ:s medlemmar inte utför strejkbelagt arbete.

12.12.2023 Nyheter
Katarina Murto fortsätter som ordförande för FOSU

OAJ:s ordförande Katarina Murto valdes idag till ordförande för förhandlingsorganisationen FOSU för de två följande åren. Murto valdes första gången till ordförande vid förbundsmötet för ett år sedan och i dagens val fanns ingen motkandidat.

30.11.2023 Nyheter
Det blir lättare att ställa upp i OAJ:s fullmäktigeval –valordningen förnyas

Vid OAJ:s fullmäktigemöte förra veckan beslutade fullmäktige bland annat att göra det lättare att ställa upp i fullmäktigevalet. I de kommande valen kan man kandidera utan uppbackning av andra medlemmar.

30.11.2023 Nyheter
En hurdan organisation är OAJ i framtiden? Över 8 000 medlemmar svarar

Våra medlemmar ser OAJ som en sakkunnig fackorganisation och deltar gärna i organisationens verksamhet. Medlemmarna önskar att OAJ är i framtiden en medlemsorienterad organisation som engagerar sig i aktuella frågor och tar strid när det gäller. Fullmäktige har bekantat sig med resultatet av vår medlemsundersökning och gett sina riktlinjer för organisationens nya strategi.

23.11.2023 Nyheter
Murto: OAJ har en stark vilja att förhandla om en ny arbetsmarknadsmodell

OAJ:s fullmäktige samlades idag i Helsingfors. OAJ:s ordförande Katarina Murto påtalade i sitt öppningsanförande de arbetslivsmål som försämrar löntagarnas ställning. Arbetsminister Arto Satonen framförde statsmaktens hälsning.

22.11.2023 Nyheter
Fullmäktige samlas på onsdag – vi streamar öppningen

OAJ:s fullmäktige samlas den 22–24 november i Helsingfors. Fullmäktige sammanträder nu med 153 ledamöter då lärarstuderandena för första gången har en beslutsfattande representation.

21.11.2023 Nyheter
Ställ upp i arbetarskyddsvalet

I slutet av året är det dags att återigen ordna arbetarskyddsval i privata läroanstalter, universitet och privata daghem. På arbetsplatser med minst 10 anställda ska arbetstagarna välja ett arbetarskyddsfullmäktige och två ersättare bland sig.

20.10.2023 Nyheter
Vi stakar ut riktningen för OAJ för de kommande åren – svara på vår enkät och påverka!

Vad kan göra OAJ till en mera intressant och attraktiv fackorganisation? Dela med dig av dina tankar genom att svara på en kort enkät. Du hjälper oss när vi planerar tyngdpunkterna i vår nya strategi.

19.10.2023 Nyheter