Sökresultat för "Organisationen"

Medlemsavgifterna

Medlemsavgiften beror på dina totala inkomster och avgiften får dras av i beskattningen.

02.11.2018 Sida
Bli medlem!

Är du lärare, ledare eller sakkunnig inom utbildningssektorn? Bli medlem i OAJ!

02.11.2018 Sida
Våra medlemmar

Nio av tio lärare har valt att höra till OAJ.

02.11.2018 Sida
Styrelsen

Styrelsen har 20 ledamöter.

02.11.2018 Sida
Fullmäktige

OAJ:s högsta beslutsfattande organ är fullmäktige med 150 medlemmar.

02.11.2018 Sida
Så här är vi organiserade

Medlemmarnas aktivitet och påverkan är stommen i vår verksamhet.

02.11.2018 Sida
Vi har nått resultat

Vi har förhindrat lärarpermitteringar, fått till stånd samplaneringstid och helhetsarbetstid. Och mycket mera som klart förbättrar medlemmarnas arbetsliv.

02.11.2018 Sida
Om OAJ

Utbildning, fostran och forskning – det är vårt område. Vi agerar och påverkar överallt där man beslutar om frågor som gäller våra medlemmar; i arbetslivet, utbildningen och samhället.

02.11.2018 Sida
Logotyper

Bekanta dig med hur logotyperna får användas.

02.11.2018 Sida
Bildbank

Fotografierna får fritt användas av media. När du använder en bild ska fotografen alltid nämnas.

02.11.2018 Sida