Sökresultat för "Jämlikhet"

Jämlikhet i utbildningen

Finland har länge ansetts vara ett gott exempel på jämlikhet i utbildningen. Toppresultat i inlärningsjämförelser, världens bästa lärare och avgiftsfri utbildning har satt oss på världskartan. Kan fortsättningen te sig lika bra när det redan finns tydliga tecken på försämringar?

09.11.2018 Sida
Kommunalbesvär

Genom att anföra kommunalbesvär kan du ännu överklaga beslutet som hänför sig till din begäran om omprövning hos förvaltningsdomstolen. Vi har utarbetat mallar för kommunalbesvär till din hjälp, med vilka det går enkelt att anföra besväret.

07.11.2018 Sida
Begäran om omprövning

Den som är missnöjd med ett val av en tjänsteinnehavare kan begära omprövning av ärendet. Vi har utarbetat mallar till din hjälp med vilka du kan göra begäran om omprövning om du upplever att du blivit diskriminerad när du sökt en tjänst.

07.11.2018 Sida
Vägkartan för jämlikhet

Finland har länge ansetts vara ett gott exempel på jämlikhet i utbildningen. Toppresultat i inlärningsjämförelser, världens bästa lärare och avgiftsfri utbildning har satt oss på världskartan. Kan fortsättningen vara lika bra när det redan finns tydliga tecken på försämringar?

12.04.2016 Publikation