Begäran om omprövning

Illustration

Den som är missnöjd med ett val av en tjänsteinnehavare kan begära omprövning av ärendet. Vi har utarbetat mallar till din hjälp med vilka du kan göra begäran om omprövning om du upplever att du blivit diskriminerad när du sökt en tjänst.

Om du har sökt en tjänst och är missnöjd med hur valet utföll, kan du begära omprövning. Kom ändå ihåg att även om valet skulle konstateras vara lagstridigt, är arbetsgivaren inte skyldig att välja den person till tjänsten som begärde omprövning.

Du kan göra begäran av omprövning på både laglighets- och ändamålsenlighetsgrund. En begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

OAJ:s mallar för begäran om omprövning

Vi har utarbetat tre mallar för begäran om omprövning till din hjälp. Du kan ladda ner dem här nedan.

Medlemsinfo

Du kan inte överklaga en utnämning till ett arbetsavtalsförhållande

Om du är missnöjd med valet av sökande till ett arbetsavtalsförhållande har du inte rätt att överklaga det. Du har dock möjlighet att anföra klagan om utnämningen hos regionförvaltningsverket om den valda personen inte fyller behörighetsvillkoren för uppgiften.

Dela