Illustration

Den grundläggande utbildningen ska vara jämlik och alla ska tryggas kunskaper som behövs för fortsatta studier.

Den grundläggande utbildningen är allmänbildande och omfattar årskurserna 1–9. Utbildningen är avgiftsfri och tryggar eleverna kunskaper för fortsatta studier. Mål och innehåll för den grundläggande utbildningen definieras i läroplansgrunderna.

Lärarna i grundskolan är antingen klasslärare eller ämneslärare. I skolan finns också speciallärare, specialklasslärare och elevhandledare som ger specialundervisning och elevhandledning. Skolan kan också ha förskoleundervisning, men i annat fall verkar förskolan i samband med daghemmen.

Klasslärare och ämneslärare

Lärarna inom den grundläggande utbildningen arbetar i årskurserna 1–9. Vidare kan lärarna arbeta inom förskoleundervisningen.

Vanligen undervisar en klasslärare eleverna i åk 1–6 och ämneslärare eleverna i åk 7–9.

Så här studerar du till lärare

Av lärarna i grundskolan förutsätts en pedagogie magisterexamen.

Huvudämnet för alla klasslärare är pedagogik med lärarinriktning. En ämneslärare läser vid en ämnesfakultet och avlägger studier i de ämnen som ska undervisas samt pedagogiska studier.

Vid magisterutbildningarna kan du studera direkt till speciallärare eller elevhandledare. Du kan också efter annan avlagd högre högskoleexamen och pedagogiska studier för lärare avlägga studier för speciallärare eller studiehandledare.