Illustration

Lärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning stöder och främjar barnets uppväxt, utveckling och kunnande.

Lärare inom småbarnspedagogik avlägger minst en pedagogie kandidatexamen som är en lägre högskoleexamen. Inriktningsalternativet är barnpedagogik och i utbildningen ingår studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Många studerande väljer att avlägga en pedagogie magisterexamen som är en högre högskoleexamen.

Även en socionomexamen från yrkeshögskola med inriktning på barnpedagogik ger behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik. Förutsättningen är att man har blivit antagen till yrkeshögskola för studier som ger behörighet senast den 31 augusti 2019 och blir färdig med studierna senast den 31 juli 2023. Efter det här ger studierna behörighet för socionom inom småbarnspedagogik.

Alla som var behöriga barnträdgårdslärare när nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft är också i fortsättningen behöriga lärare inom småbarnspedagogik oavsett utbildning.

De flesta som ger förskoleundervisning är lärare inom småbarnspedagogik men också klasslärare undervisar i förskolan. Socionomexamen från yrkeshögskola ger inte behörighet att ge förskoleundervisning.

Barnträdgårdslärare med universitetsutbildning kan specialisera sig till speciallärare inom småbarnspedagogik genom att avlägga studier för speciallärare vid universitet. Den som har avlagt en pedagogie magisterexamen med specialpedagogik som huvudämne (utbildning till speciallärare inom småbarnspedagogik) kan arbeta som lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik och som speciallärare i den grundläggande utbildningen.

Arbetsplatser inom småbarnspedagogiken

Lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik arbetar i huvudsak i daghem. Lärarna kan också arbeta i exempelvis olika klubbar för barn.

Lärarna i förskoleundervisningen arbetar antingen i daghem eller skolor.