Illustration

Den yrkesinriktade vuxenutbildningen leder till fristående examina. Inom fritt bildningsarbete avläggs inte examen.

Inom alla utbildningsområden ges vuxenutbildning, det gäller allt från grundläggande utbildning till högskoleundervisning. Fritt bildningsarbete är en betydande del av vuxenutbildningen.

Uppskattningsvis 1,7 miljoner finländare deltar årligen i någon form av vuxenutbildning. I Finland är principen om livslångt lärande stark.

Här jobbar lärare inom vuxenutbildning och fritt bildningsarbete

Den yrkesinriktade vuxenutbildningen grundar sig på systemet med fristående examina och utgår först och främst från arbetslivet. Yrkesinriktad vuxenutbildning ges också vid yrkeshögskolor och universitet.

Läroanstalter för fritt bildningsarbete är folkhögskolor, medborgarinstitut, studiecentraler, idrottsutbildningscenter (idrottsinstitut) och sommaruniversitet. Studierna inom det fria bildningsarbetet är allmänbildande, samhälleliga och hobbyinriktade studier.

Så här blir du lärare inom vuxenutbildning och fritt bildningsarbete

Lärare i yrkesinriktad vuxenutbildning har i regel gått en utbildning för examensmästare. Behörigheten regleras i förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet.   

Behörighetskraven för lärare i fritt bildningsarbete är lämplig högskoleexamen och  pedagogiska studier för lärare. Också lämpliga studier för lärare i steinerpedagogik som anses tillräckliga ger behörighet.