Illustration

Andra stadiet omfattar gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Båda studievägarna ger behörighet för högskolestudier.

Lärarna på andra stadiet arbetar i gymnasier, vuxengymnasier, yrkesläroanstalter och i exempelvis medborgarinstitut.

I gymnasiet och i yrkesläroanstalter arbetar också studiehandledare och speciallärare.

Så blir du lärare på andra stadiet

Av en ämneslärare i gymnasiet krävs högre högskoleexamen och pedagogiska studier för lärare. I ett ämne som läraren undervisar krävs grundstudier, ämnesstudier och fördjupade studier och i varje annat ämne som undervisas krävs grund- och ämnesstudier.

Av studiehandledare krävs en högre högskoleexamen med huvudämnesstudier i pedagogik, studier för studiehandledare och pedagogiska studier för lärare. Man kan också bli studiehandledare genom att avlägga separata studier för studiehandledare.

Inom yrkesutbildningen ska lärare i gemensamma studier ha högre högskoleexamen och ämneslärarbehörighet i det ämne som undervisas. Av lärare i yrkesämnen förutsätts starkt kunnande inom undervisning både i teori och praktik.

Lärare i yrkesinriktade studier måste ha minst tre års arbetserfarenhet inom den aktuella branschen innan man kan söka till pedagogiska studier för lärare. De pedagogiska studierna kan avläggas antingen före man börjar arbeta som lärare eller som flerformsstudier vid sidan av lärararbetet.