• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tuloksia haulle "Työolot"

Varhaiskasvatuksen resurssiongelmat eivät voi tulla enää yllätyksenä kuntapäättäjille

Useat kasvukeskukset ovat painineet varhaiskasvatukseen liittyvien ongelmien kanssa jo pitkään. Lapsimäärän kasvu, varhaiskasvatuksen opettajapula, puutteelliset tilat ja kurjat työolot eivät ole enää yllätyksiä kuntapäättäjille. Selvitysten ja keskustelujenkaan jälkeen resurssitilanteeseen ei ole tullut muutoksia, vaan tilanteen on annettu olla ennallaan tai jopa pahentua. Tämä on saanut myös huolestuneet lasten vanhemmat liikkeelle Helsingissä.

16.01.2023 Uutinen
Työhyvinvoinnin avustusten hakuaika alkoi

OAJ:n työhyvinvointirahaston vuoden 2023 haku on avautunut. Avustusten hakuaika on 16.1.-10.3. Rahoitusta myönnetään uusiin, tänä alkaviin hankkeisiin.

16.01.2023 Uutinen
Puheenjohtajan Saunailtalive – työssäjaksaminen

Tervetuloa puheenjohtajan Saunailtaliveen, jonka aiheena on työssäjaksaminen, joka saattaa näin loppuvuodesta olla jo koetuksella.

05.12.2022 Tapahtuma
EHKÄISE.

Epäasiallista kohtelua voi ehkäistä  luomalla yhteisiä pelisääntöjä ja vahvistamalla työyhteisötaitoja. On myös tärkeää korjata työoloihin liittyviä epäkohtia huolehtimalla, ettei työpaikalla ole yhteishenkeä hiertäviä epäkohtia. Esimerkiksi epäoikeudenmukaisuus, epäselvät työnkuvat, heikko tiedonkulku ja liiallinen työmäärä johtavat herkästi epäasialliseen kohteluun.

30.11.2022 Sisältösivu
TOIMI.

Epäasiallista kohtelua ei saa hyväksyä, ja sen kitkeminen on koko työyhteisön asia. Tilanteen puheeksi ottaminen ei ole helppoa, mutta tapahtunut pitää saattaa työnantajan tietoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kun asia on tiedossa, työnantajalla on lain mukainen velvollisuus ryhtyä toimiin tilanteen korjaamiseksi.

30.11.2022 Sisältösivu
TUNNISTA.

Epäasiallinen kohtelu on  hyvän tavan vastaista käyttäytymistä toista kohtaan. Käytöstä, joka vaarantaa muiden hyvinvoinnin. Arjessa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua kutsutaan usein työpaikkakiusaamiseksi. Se voi olla esimerkiksi mitätöimistä, uhkailua, yhteisten sääntöjen noudattamatta jättämistä tai työnteon jatkuvaa arvostelua. Epäasiallista kohtelua ei ole aina helppo tunnistaa, sillä koemme asiat eri tavoin. Epäselvätkin tapaukset tulee kuitenkin käsitellä, vaikeneminen ei ole ratkaisu.

30.11.2022 Sisältösivu
Pedagogiseksi johtajaksi palkattu palkanlaskija

Luin virkahakuilmoituksia. Katseeni osui hakuilmoitukseen, jossa haettiin kouluun pedagogista johtajaa, rehtoria. Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakijalta toivottiin hyviä työyhteisön johtamistaitoja ja innostumista juuri tämän koulun painotuksiin ja erityispiirteisiin, opetussuunnitelman ja oppimisen tukemisen osaamista. Juuri tällaista rehtorin paikkaa minäkin aikoinaan hain ja sain.

24.11.2022 Blogi
Eettinen työkuormitus – ristiriita ihanteiden ja mahdollisuuksien välillä

Eettinen työkuormitus on yksi työkuormituksen muoto. OAJ:n erityisasiantuntija Sara Simberg vinkkaa blogissaan keinoista, joilla eettistä työkuormitusta voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää.

14.10.2022 Blogi
OAJ:n keinot varhaiskasvatuksen opettajapulan ratkaisemiseksi

Varhaiskasvatuksen opettajapula on ratkaistavissa. Näin ongelmat ratkaistaisiin OAJ:n mukaan.

27.09.2022 Näkemys
Palautumisvelka on hoidettava

Kaikenlainen ponnistelu, työnteko mukaan lukien, kuormittaa. Kuormituksesta palautuminen on välttämätöntä terveyden ja työkyvyn kannalta ja sen on oltava päivittäistä, muistuttaa OAJ:n erityisasiantuntija Sara Simberg blogikirjoituksessaan.

06.09.2022 Blogi